การวนเเสดงหน้าเพจไปเรื่อยๆ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การวนเเสดงหน้าเพจไปเรื่อยๆ

การวนเเสดงหน้าเพจไปเรื่อยๆ
อยากทราบวิธีการ วนหน้าเพจไปเรื่อยๆ โดยนับจำนวนในดาต้าเบส
เช่น ในเเต่ละหน้าต้องการเเสดงเเค่ 5 บรรทัดต่อ 1 หน้าเพจ
#อยากได้โค๊ดแสดงหน้าถัดไปอัตโนมัติ  1 ไป 2 ไป 3 แล้ววนกลับมา 1 ใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ


Ronee 61.19.24.xxx 20-03-2017 10:03:07

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  นึกภาพไม่ออก


ninenik 14.207.169.xxx 20-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// $date = date("d-m-Y");
// $time = date("H:i");
$thai_day_arr = array("อาทิตย์","จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์");
$thai_month_arr = array(
  "0"=>"",
  "1"=>"มกราคม",
  "2"=>"กุมภาพันธ์",
  "3"=>"มีนาคม",
  "4"=>"เมษายน",
  "5"=>"พฤษภาคม",
  "6"=>"มิถุนายน",
  "7"=>"กรกฎาคม",
  "8"=>"สิงหาคม",
  "9"=>"กันยายน",
  "10"=>"ตุลาคม",
  "11"=>"พฤศจิกายน",
  "12"=>"ธันวาคม"
);
function thai_date($time){
  global $thai_day_arr,$thai_month_arr;
  $thai_date_return="วัน".$thai_day_arr[date("w",$time)];
  $thai_date_return.= "ที่ ".date("j",$time);
  $thai_date_return.=" เดือน".$thai_month_arr[date("n",$time)];
  $thai_date_return.= " พ.ศ.".(date("Yํ",$time)+543);
  $thai_date_return.= " เวลา ".date("H:i",$time)." น.";
  return $thai_date_return;
}
$eng_date=time();
 ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="shortcut icon" href="img/hh.png">
  <!-- <meta http-equiv="refresh" content="5;URL=index.php?page="> -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>รายการผ่าตัด</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootswatch/3.3.6/lumen/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://daneden.github.io/animate.css/animate.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
 </head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
   <div class="container">
    <div class="navbar-header">
     <form class="navbar-form navbar-left"></form>
      <form class="navbar-form navbar-right">
       <div class="scGridLabelFont1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        รายการผ่าตัด <?php echo thai_date($eng_date); ?></div>
      </form>
    </div>
    <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit:600');
    .scGridLabelFont {
       color: #FFF;
       font-family: 'Kanit', sans-serif;font-size: 42px;
       font-weight: bold;
       padding: 2px 4px;
       text-decoration: none;
     }
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit:600');
    .scGridLabelFont1 {
       color: #000;
       font-family: 'Kanit', sans-serif;font-size: 32px;
       font-weight: bold;
       padding: 2px 4px;
       text-decoration: none;
     }
    </style>
    </div>
   </nav>
  <br><br><br>
  <?php
  $con = mysqli_connect('192.168.99.20', 'root', 'admin', 'operation');
  $perpage = 5;
   if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
   } else {
    $page = 1;
   }

   $start = ($page - 1) * $perpage;

   $sql = "select * from detail where status = 0 order by detauto desc limit {$start} , {$perpage} ";
   $query = mysqli_query($con, $sql);
  ?>
<form class="form-horizontal">
 <div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered table-striped table-highlight" id="myTable">
   <thead class="scGridLabelFont" bgcolor="#00000">
    <tr>
     <th class="text-center">เลขประจำตัว</th>
     <th class="text-center">ห้องผ่าตัด</th>
     <th class="text-center">สถานะ</th>
     <th class="text-center">เริ่มเวลา</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <?php while ($result = mysqli_fetch_assoc($query)) { ?>
     <tr class="scGridLabelFont">
      <!-- <td class="hidden"><?php echo $result['detauto'];?></td> -->
      <td class="text-center" bgcolor="#00000"><?php echo $result['dethn']; ?></td>
      <td class="text-center" bgcolor="#00000"><?php echo $result['detroom']; ?></td>
      <td class="text-center" bgcolor="#00000"><img src="img/<?php echo $result['image']; ?>" alt="" width="400"></td>
      <td class="text-center" bgcolor="#00000"><?php echo $result['detstarttime']; ?></td>
     </tr>
     <?php } ?>
   </tbody>
  </table>
  <?php
  $sql2 = "select * from detail ";
  $query2 = mysqli_query($con, $sql2);
  $total_record = mysqli_num_rows($query2);
  $total_page = ceil($total_record / $perpage);
  ?>

  <ul class="pagination">
   <li>
    <a href="index.php?page=1" aria-label="Previous">
     <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
    </a>
   </li>
   <?php for($i=1;$i<=$total_page;$i++){ ?>
   <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=index.php?page=<?php echo $i-1; ?>">
   <li><a http-equiv="refresh" href="index.php?page=<?php echo $i; ?>"><?php echo $i; ?></a></li>
   <?php } ?>
   <li>
    <a href="index.php?page=<?php echo $total_page;?>" aria-label="Next">
     <span aria-hidden="true">&raquo;</span>
    </a>
   </li>
  </ul>
 </div>
 <script src="assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
 </body>
</html>
</table>
</div>
</form>


ronee 61.19.24.xxx 20-03-2017 10:56
 ความคิดเห็นที่ 3
ตัวอย่าง นี้ใช้ ajax ดึงข้อมูลทุก 10 วิ ว่างๆ จะเอาโค้ดมาเขียนบทความninenik 14.207.169.xxx 20-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 4
ช่ายแล้ว ต้องการให้แสดงแบบนี้เลย ต้องการบทความมากๆ รออยู่น่ะค่ะ


ronee 61.19.24.xxx 20-03-2017 13:26
 ความคิดเห็นที่ 5
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

ประยุกต์ ดึงรายการแบบ realtime พร้อมแบ่งหน้า ด้วย ajax ร่วมกับ bootstrap css 


ninenik 14.207.169.xxx 20-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุนมากค่ะ ตอนนี้ได้แล้ว
ถามเพิ่มเติมอีกนิดค่ะ จะให้แสดงผลลัพธ์ในคอมลัมน์ที่เปนรูปภาพ ต้องปรับโค้ดตรงส่วนไหนค่ะ
ลองใช้ <img src="img/<?php echo $row['image']; ?>" alt="" width="400"> ข้อมูลไม่ออก


ronee 61.19.24.xxx 20-03-2017 15:57
 ความคิดเห็นที่ 7
เพิ่มชื่อไฟล์รูปภาพ ในไฟล์ jsondata.php 

$json_data['data'][] = array(
  "item_id" 			=> ($chk_page*$per_page)+$i,
  "prov_id" 				=> $row['province_id'],
  "prov_name" 		=> $row['province_name'],
  "prov_pic" 		=> 'img1.jpg'
);

ตัวอย่างด้านบนกำหนดแบบตายตัว ถ้าดึงจากฐานข้อมูล ก็ใช้ตัวแปร $row['ฟิลด์ที่เก็บชื่อไฟล์รูปภาพ'] 

เพิ่มคอลัมน์ รูปภาพ และแทรกแท็ก img พร้อมกับกำหนดด style ให้กับรูปตามต้องการ

<table class="table table-bordered table-striped">
	<tr>
		<td>#</td>
    <td>ID</td>
		<td>Name</td>
    <td>img</td>
	</tr>
  <tbody class="show-list-data">
    <tr class="list-data">
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td><img src="" style="width:50px;"></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>สุดท้ายก็ส่วนดึงข้อมูลมาแสดง ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ selector ใน jquery ก็จะสามารถประยุกต์เป็นตัวอื่นๆ ได้

rowListData+=$(rowData.find("td:eq(0)").text(response.data[i].item_id).end()
.find("td:eq(1)").text(response.data[i].prov_id).end()
.find("td:eq(2)").text(response.data[i].prov_name).end()
.find("td:eq(3) > img").attr("src",response.data[i].prov_pic).end()).html();	

บรรทัดสุดท้ายหมายถึง หาแท็กรูปภาพที่อยู่ในคอลัมน์ td ตัวสุดท้าย แล้วเปลี่ยน attribute ค่า src เป็นชื่อไฟล์รูปภาพที่เราส่ง
ค่ากลับมา  ถ้ามี path หรือโฟลเดอร์เก็บรูป ก็ให้บวกค่า string  เข้าไป ประมาณนี้

rowListData+=$(rowData.find("td:eq(0)").text(response.data[i].item_id).end()
.find("td:eq(1)").text(response.data[i].prov_id).end()
.find("td:eq(2)").text(response.data[i].prov_name).end()
.find("td:eq(3) > img").attr("src",'pic/'+response.data[i].prov_pic).end()).html();	
ninenik 14.207.169.xxx 20-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุนมากค่ะ ตอนนี้โปรแกรมทำเส็จแล้ว เพราะบทความดีจาก ninenik.com 
เป็นประโยชน์มากๆ เลยsmileysmiley


ronee 61.19.24.xxx 21-03-2017 09:26
 ความคิดเห็นที่ 9
พอเอางานที่เขียนขึ้น Host มันติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ ก่อนเอาขึ้นก้อทดสอบแล้วว่าฐานข้อมูลถูกต้อง 

พอรันไฟล์คอนเนค ก้อขึ้นแบบนี้ 

Fatal error: Class 'mysqli' not found in /............


ronee 61.19.24.xxx 22-03-2017 11:20
 ความคิดเห็นที่ 10
Server หรือ host น่าจะยังไม่ได้ติดตั้ง หรือเปิดใช้งาน mysqli extensions
ลองแจ้งให้เขาจัดการให้ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ให้เปลี่ยนเป็นการ
ใช้งาน mysql เฉยๆ แทน


ninenik 122.155.45.xxx 22-03-2017
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ