ลบกวนหน่อยครับ เขียน ตรง function คู่กับ php ยังไงครับ (ทำโปรเจคจบครับ) ลบกวนพี่ๆด้วยครับผม

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ลบกวนหน่อยครับ เขียน ตรง function คู่กับ php ยังไงครับ (ทำโปรเจคจบครับ) ลบกวนพี่ๆด้วยครับผม

ลบกวนหน่อยครับ เขียน ตรง function คู่กับ php ยังไงครับ (ทำโปรเจคจบครับ) ลบกวนพี่ๆด้วยครับผม
List Menu<br>
        
 <select name="lmName1">
<option value="" selected="selected"><-- Please Select Item --></option>
            
<?php
 
$strSQL = "SELECT * FROM gas_price";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
$k = 4;
while($objResuut = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
<option value="<?php echo $objResuut["gasprice"]*$k;?>"><?php echo $objResuut["gastype"]." - ".$objResuut["gasprice"];?></option>
<?php
}
?>
            
            
 </select>
          
   
   <script language="javascript">
function sumx()
{
????????????????????????????????? // จะเขียนยังไงได้บ้างครับ
}
</script> 


-------------------------------------------------------------
ผมจะเอาไปใช้กับ
 $("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
        searchRoute();  // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
พอคลิกแล้วค่า จะออกมาอยู่ที่

<input name="pgasv" type="text" class="form-control" id="pgasv" value="<? echo $_POST["lmName1"];?>" size="17" />

ตัวนี้หนาะครับ


Mixquill 27.145.42.xxx 23-04-2017 04:31:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 122.155.45.xxx 23-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ทำได้แล้วครับ แต่ทีนี้ ผม อยากให้ ค่าระยะทางมาบวก กับ เสียค่าแก๊สหน่ะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
---------------------------------------------------------------

<?php
include('conn.php');
$sql = "SELECT * FROM gas_price;";
$result = mysql_query($sql, $link); 
?>
<style type="text/css">
html {
	height: 100%
}
body {
	height: 100%;
	margin: 0;
	padding: 0;
	font-family: tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size: 12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas {
	width: 550px;
	height: 400px;
	margin: auto;
	margin-top: 50px;
}
</style>
</head><body>

<div id="map_canvas"></div>
<div class="form-group" id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;">

<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>--> 
From:
<input name="namePlace" type="text" class="form-control" id="namePlace" size="60" />
<br />
To:
<input name="toPlace" type="text" class="form-control" id="toPlace" size="60" />
<br />
List Menu<br>
<form action="car.php" method="post" name="form1">
<select name="lmName1">
 <option value="" selected="selected"><-- Please Select Item --></option>
 <?php
			
			$strSQL = "SELECT * FROM gas_price";
			$objQuery = mysql_query($strSQL);
			$k = 20;
			while($objResuut = mysql_fetch_array($objQuery))
			{
			?>
 <option value="<?php echo $objResuut["gasprice"]*$k;?>"><?php echo $objResuut["gastype"]." - ".$objResuut["gasprice"];?></option>
 <?php
			}
			?>
</select><br />
<div class="col-xs-4">
 <input type="submit" name="SearchPlace" class="form-control" id="SearchPlace" value="Search" />
</div>
<div class="col-xs-4">
 <input type="button" name="iClear" class="form-control" id="iClear" value="Clear" />
</div>
<hr />
<!-- <form> เก็บข้อมูลสำหรับนำไปบันทึกลงฐานข้อมูล หรือนำไปใช้อื่นๆ--> 

From:
<input name="namePlaceGet" type="text" class="form-control" id="namePlaceGet" size="60" />
<br />
To:
<input name="toPlaceGet" type="text" class="form-control" id="toPlaceGet" size="60" />
<br />
ระยะทางข้อความ
<input name="distance_text" type="text" class="form-control" id="distance_text" value="" size="17" />
ระยะทางตัวเลข
<input name="distance_value" type="text" class="form-control" id="distance_value" value="0" size="17" />
เมตร<br />
ระยะเวลาข้อความ
<input name="duration_text" type="text" class="form-control" id="duration_text" size="15" />
ระยะเวลาตัวเลข
<input name="duration_value" type="text" class="form-control" id="duration_value" value="0" size="17" />
วินาที <br />
เสียค่าแก๊ซ
<input type="text" name="txt1" value="<?php echo $_POST["lmName1"]?>" />

* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ
<p id="myconsole"></p>

</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">

var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
  directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
  directionsService = new GGM.DirectionsService();
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
  my_Latlng = new GGM.LatLng(13.7983053,100.5127382);
  // กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
  initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
  // กำหนด Option ของแผนที่
  var myOptions = {
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
  };
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
  directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
   
  if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
     searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
  }
   
  // กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
    var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
    // นำข้อมูลต่างๆ มาเก็บในตัวแปรไว้ใช้งาน
    var addressStart=results.routes[0].legs[0].start_address; // สถานที่เริ่มต้น
    var addressEnd=results.routes[0].legs[0].end_address;// สถานที่ปลายทาง
    var distanceText=results.routes[0].legs[0].distance.text; // ระยะทางข้อความ
    var distanceVal=results.routes[0].legs[0].distance.value;// ระยะทางตัวเลข
    var durationText=results.routes[0].legs[0].duration.text; // ระยะเวลาข้อความ
    var durationVal=results.routes[0].legs[0].duration.value; // ระยะเวลาตัวเลข  
    // นำค่าจากตัวแปรไปแสดงใน textbox ที่ต้องการ
    $("#namePlaceGet").val(addressStart);
    $("#toPlaceGet").val(addressEnd);
    $("#distance_text").val(distanceText);
    $("#distance_value").val(distanceVal);
    $("#duration_text").val(durationText);
    $("#duration_value").val(durationVal);   
  });
 
}
$(function(){
  // ส่วนของฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
  searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
    if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
      var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
      var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
			
    }
    // กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
    var request={
      origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
      destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
      travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
    };
    // ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
    directionsService.route(request, function(results, status){
      if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
        directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
        // นำข้อมูลต่างๆ มาเก็บในตัวแปรไว้ใช้งาน 
        var addressStart=results.routes[0].legs[0].start_address; // สถานที่เริ่มต้น
        var addressEnd=results.routes[0].legs[0].end_address;// สถานที่ปลายทาง
        var distanceText=results.routes[0].legs[0].distance.text; // ระยะทางข้อความ
        var distanceVal=results.routes[0].legs[0].distance.value;// ระยะทางตัวเลข
        var durationText=results.routes[0].legs[0].duration.text; // ระยะเวลาข้อความ
        var durationVal=results.routes[0].legs[0].duration.value; // ระยะเวลาตัวเลข  
        // นำค่าจากตัวแปรไปแสดงใน textbox ที่ต้องการ
        $("#namePlaceGet").val(addressStart);
        $("#toPlaceGet").val(addressEnd);
        $("#distance_text").val(distanceText);
        $("#distance_value").val(distanceVal);
        $("#duration_text").val(durationText);
        $("#duration_value").val(durationVal);   
        // ส่วนการกำหนดค่านี้ จะกำหนดไว้ที่ event direction changed ที่เดียวเลย ก็ได้
      }else{
        // กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
        // โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
      }
    });
  }
	
	
  // ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
  $("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
    searchRoute(); // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
		
  });
 
  $("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
    if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){ // ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
      searchRoute(); 
			   // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
    }    
  });
   
  $("#iClear").click(function(){
    $("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
		window.location="http://<?php echo $_SERVER['HTTP_HOST'];?>/vgasm/index.php";
  });
   
});
</script> 
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDamqLl5U7vaxZmufJqiyLle2Eqe9nQ4B4&callback=initialize"
  async defer></script> 


mixquill 27.145.42.xxx 23-04-2017 20:20
 ความคิดเห็นที่ 3
เพิ่ม id ให้กับ
 
<select name="lmName1" id="lmName1">
 
และ
 
<input type="text" name="txt1" id="txt1" value="<?php echo $_POST["lmName1"]?>" />
 
เพื่อให้เรียกใช้ผ่าน jQuery ได้ง่ายขึ้น
 
 
แล้วในขั้นตอนที่ได้ค่าระยะทาง ก็เอามาคำนวณผ่าน JavaScript ได้เลย
 
distanceVal คือระยะทางทีได้ ที่เหลือก็อ้างอิงค่า และทำสูตรตามต้องการ
 
  // กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
    var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
    // นำข้อมูลต่างๆ มาเก็บในตัวแปรไว้ใช้งาน
    var addressStart=results.routes[0].legs[0].start_address; // สถานที่เริ่มต้น
    var addressEnd=results.routes[0].legs[0].end_address;// สถานที่ปลายทาง
    var distanceText=results.routes[0].legs[0].distance.text; // ระยะทางข้อความ
    var distanceVal=results.routes[0].legs[0].distance.value;// ระยะทางตัวเลข
    var durationText=results.routes[0].legs[0].duration.text; // ระยะเวลาข้อความ
    var durationVal=results.routes[0].legs[0].duration.value; // ระยะเวลาตัวเลข  
    // นำค่าจากตัวแปรไปแสดงใน textbox ที่ต้องการ
    $("#namePlaceGet").val(addressStart);
    $("#toPlaceGet").val(addressEnd);
    $("#distance_text").val(distanceText);
    $("#distance_value").val(distanceVal);
    $("#duration_text").val(durationText);
    $("#duration_value").val(durationVal);   
		
		var gasPrice = $("#lmName1").val();
		$("#txt1").val(parseFloat(distanceVal)*parseFloat(gasPrice));		
		
  });
 


ninenik 1.46.36.xxx 24-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณพี่ Ninenik นะครับ ที่ทำให้งานผมเสร็จครับ 

นั่งทำตี 4 ทุกวันขอบคุณมากจริงๆ ครับ 

พี่ครับค่าที่มันออก มันเป็นตัวเลข 290548.33333333913 
จริงๆ ค่ามัน ต้องได้ 
290.00 
ไม่ทราบว่า แก้ไขได้ตรงไหน ครับ 
เพื่อ อาจาร์ยตีกลับมาให้แก้ไข


mixquill 27.145.42.xxx 24-04-2017 02:03
 ความคิดเห็นที่ 5
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การจัดรูปแบบทศนิยมของตัวเลขใน javascript 


ninenik 180.183.100.xxx 24-04-2017
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ