มีปัญหาการอัปเดทข้อมูลไม่ได้ครับ php mysql

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีปัญหาการอัปเดทข้อมูลไม่ได้ครับ php mysql

มีปัญหาการอัปเดทข้อมูลไม่ได้ครับ php mysql
สวัดดีครับ

มีปัญหาการอัปเดทข้อมูลไม่ได้ครับ หลังจากที่ใส่รหัสนักเรียน คนที่ 5-6 เนื่องจากอยู่ต่างชั้นกัน กับนักเรียน คนที่ 1-4
ก่อนเพิ่มรหัสนักเรียน คนที่ 5-6 ใช้งานได้ครับ รบกวนด้วยครับ

โครงสร้างฐานข้อมูล
ลิ้งจะส่งไปยัง form.php  

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<style>
table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
}
th, td {
    padding: 10px;
}
th{
    background-color:lightgreen;
}

td1 {
    padding: 0.3em 0.3em;
    text-align: rigth;
}

</style>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
                <meta name="author" content="Codrops" />
        <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/component.css" />
        <!--[if IE]>
          <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
        <![endif]-->
</head>
<body >
 <?
     include 'database.php';
    $sql  = "SELECT classID,c_name
                     FROM  class                           
                     WHERE classID = '".$_GET["classID"]."' ";
    $result = mysqli_query($link,$sql);
    $objResult = mysqli_fetch_array($result);
?>
             
<h3 align=center>ข้อมูลนักเรียนชั้น <?=$objResult["c_name"];?</h3>

<hr>
<?php
    $sql = "Select student.StudentID,student.Name,student.Surname,student.classID,check.ma,check.kad,check.la,check.kid
                   From student INNER JOIN check ON student.StudentID = check.StudentID
                   WHERE classID = '".$_GET["classID"]."'  ORDER BY StudentID ASC ";
    $result = mysqli_query($link,$sql);
?>

<Form Action="result.php" Method="Post">

    
<?php
echo "<table border=1px align=center>";

    echo "<th>StudentID</th><th>Name&Surname</th><th>ma</th><th>kad</th><th>la</th><th>kid</th>";
    while ($data = mysqli_fetch_array($result))    
    {
    
        $choice4 = $data['kid'];
        $choice3 = $data['la'];
        $choice2 = $data['kad'];
        $choice1 = $data['ma'];
        $surname = $data['Surname'];
        $name = $data['Name'];
        $no = $data['StudentID'];
       
    
        echo "<tr>";
        echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=4></td>";
        echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=3></td>";
        echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=2></td>";
        echo "<td align=center width=15%px><Input Type=Radio Name=q[$no] Value=1 checked></td>";
        echo "<td align=rigth >$name&nbsp;&nbsp;$surname</td>";
        echo "<td bgcolor=lightblue align=center>$no</td></tr>";
    }

    echo "</table>
    <center><button type='submit' value='Submit'>Save hudur</button>
    <button type='reset' value='Reset'>Reset</button></center>
    </Form>";
?>
<?php
       
        mysqli_close($link);
?>
</body>
</html>


Form จะส่งค่าไปยัง result.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">


<style>
table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
}
th, td {
    padding: 10px;
}
th{
    background-color:orange;
}

</style>
</head>
<body>
<h2 align=center>ข้อมูลนักเรียน</h2>
<hr>
<?php
    include 'database.php';
    
 $sql = "Select student.StudentID,student.Name,student.Surname,student.classID,check.ma,check.kad,check.la,check.kid
                   From student INNER JOIN check ON student.StudentID = check.StudentID
                   WHERE classID = '".$_GET["classID"]."'  ORDER BY StudentID ASC ";
           $result = mysqli_query($link,$sql);
                           
    echo "<table align=center>";
    echo "<th>StudentID</th><th>Name&Surname</th><th>ma</th><th>kad</th><th>la</th><th>kid</th>";
    
    $fld=array('Name','ma', 'kad','la','kid');
    $result = $link->query('Select student.StudentID,student.Name,student.Surname,student.classID,check.ma,check.kad,check.la,check.kid
                   From student INNER JOIN check ON student.StudentID = check.StudentID
                   WHERE classID = '".$_GET["classID"]."'  ORDER BY StudentID ASC');
    while($data = $result->fetch_assoc() ){
        $no = $data['StudentID'];
        $name = $data['Name'];
        $surname = $data['Surname'];
        $key=$fld[$_POST['q'][$no]];
        $data[$key]++;
        $sql = 'UPDATE check SET '.$key.' = '.$data[$key]." WHERE StudentID=$no";
        $link->query($sql) or die( $sql . "<br>" . $link->error);
                 
        echo "<tr>
        <td align=center width=20%px>$data[kid]</td>
        <td align=center width=20%px>$data[la]</td>
        <td align=center width=20%px>$data[kad]</td>
        <td align=center width=20%px>$data[ma]</td>
        <td  align=right width=20%px>$name&nbsp;&nbsp;$surname</td>
        <td bgcolor=lightgreen align=center>$no</td>
        </tr>";
    }
    
    echo "</table><br>";
    echo "<form action='form.php'>
    <center><input type='submit' value='กลับสู่หน้าหลัก'></center>
    </form>";


mysqli_close($link);
?>

</body>
</html>


Azhary Pk 110.77.171.xxx 23-04-2017 14:10:02

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  แนะนำไม่ถูกเหมือนกัน ไม่รู้ว่าทำอะไร ลอง ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การใช้งาน SQL INNER JOIN 


ninenik 1.47.102.xxx 23-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ระบบเช็คชื่อนักเรียน มา ขาด ลา กิจ

อ้างอิง 
http://www.thaicreate.com/php/forum/119396.html


Azhary Pk 110.77.171.xxx 23-04-2017 14:32
 ความคิดเห็นที่ 3
คืออยากให้มันบันทึกได้ตามชั้นเรียน ต้องเเก้ไขโค้ดส่วนไหนครับ 
ถ้าเเก้ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดใน table student คอลั้มน์ classID ให้อยู่ชั้นเดียวกัน สามารถบันทึกได้ครับ
เเต่ความเป็นจริง นักเรียนทั้งหมดไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกัน จึงอยากบันทึกเเยกตามชั้นเรียน  WHERE classID = '".$_GET["classID"]."' รบกวนด้วยครับ


Azhary Pk 110.77.171.xxx 23-04-2017 21:57
 ความคิดเห็นที่ 4
ผมลองตัดโค้ดไฟล result.php ให้เหลือคำสั่งอัปเดทอย่างเดียว

<?php
$fld=array('Name','ma', 'kad','la','kid');
    $result = $link->query('Select student.StudentID,student.Name,student.Surname,student.classID,check.ma,check.kad,check.la,check.kid
From student INNER JOIN check ON student.StudentID = check.StudentID
WHERE classID = '".$_GET["classID"]."'  ORDER BY StudentID ASC');
    while($data = $result->fetch_assoc() ){
        $no = $data['StudentID'];
        $name = $data['Name'];
        $surname = $data['Surname'];
        $key=$fld[$_POST['q'][$no]];
        $data[$key]++;
        $sql = 'UPDATE check SET '.$key.' = '.$data[$key]." WHERE StudentID=$no";
        $link->query($sql) or die( $sql . "<br>" . $link->error);
        }
        ?>

 มันวิ่งไปหน้า result.php พร้อมเเสดง error ออกมาครับ

UPDATE check SET = 1 WHERE StudentID=1111
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= 1 WHERE StudentID=1111' at line 1

มันฟ้องอะไร เเละต้องเเก้อย่างไรครับ


Azhary Pk 110.77.171.xxx 23-04-2017 23:31
 ความคิดเห็นที่ 5
  แนะนำไม่ถูก ขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบกาจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล

อีกอย่างฟิลด์ที่น่าจะมีคือวันที่  การอัพเดทข้อมูลแต่ละครั้ง น่าจะอ้างอิงวันที่ด้วย  เช่น เลือกห้องเรียน
แสดงรายชื่อนักเรียน ถ้าจัดการการ ขาด ลา มา สาย ก็น่าจะให้เลือกวันที่ก่อนแล้ว บันทึกสถานะ ตัวอย่าง ตาราง check

stdid       date                 ma      kad      la      kid
11111   2017-04-23        1         0         0        0

หรือ ถ้าไม่่มีวันที่ ก็ใช้เป็นแค่การอัพเดท ค่าปกติ  เอาโค้ดแนวทางนี้ไปดู ที่เหลือคงต้องพยายามเอง เพราะขึ้นกับความเข้าใจ

แนวทางโค้ดใช้รูปแบบ mysqli ดูจากเนื้อหานี้

https://www.ninenik.com/forum_view_2398_1.html#comment_5642

ใช้รูปแบบการคิวรี่ด้วย LEFT JOIN

การใช้งาน SQL LEFT JOIN 


ลิ้สรายการห้องเรียน

<?php
$sql="SELECT * FROM class";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result){
	while($row=$result->fetch_assoc()){
	?>
  <a href="liststudent.php?classID=<?=$row['classID']?>"><?=$row['c_name']?></a>
  <?php
	}
}
?>


หน้ารับค่าแสดงราชื่อนักเรียน พร้อมฟอร์มส่งค่าการ มา ลา ขาด

<?php
if(isset($_GET['classID']) && $_GET['classID']!=""){
?>
<form name="form1" method="post" action="result.php?classID=<?=$_GET['classID']?>">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td>name</td>
    <td>ma</td>
    <td>kad</td>
    <td>la</td>
    <td>kid</td>
  </tr>
<?php
$sql="
SELECT * FROM student WHERE classID='".$_GET['classID']."'
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result){
	while($row=$result->fetch_assoc()){
	?>
	<tr>
		<td></td>
		<td><input type="radio" name="check_status[<?=$row['StudentID']?>]" id="radio" value="1"></td>
		<td><input type="radio" name="check_status[<?=$row['StudentID']?>]" id="radio" value="2"></td>
		<td><input type="radio" name="check_status[<?=$row['StudentID']?>]" id="radio" value="3"></td>
		<td><input type="radio" name="check_status[<?=$row['StudentID']?>]" id="radio" value="4"></td>
	</tr>
	<?php
	}
}	
?>
</table>
 <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit">
</form>
<?php } ?>


หน้ารับค่าจากฟอร์มพร้อมแสดงข้อมูลการ มา ลา ขาด ....

<?php
// UPDATE หรือ INSERT ค่า
if(isset($_POST['buttun'])){
	$arr_filed=array("1"=>"ma","2"=>"kad","3"=>"la","4"=>"kid");
	if(isset($_POST['check_status']) && count($_POST['check_status'])>0){
		foreach($_POST['check_status'] as $k_stuID=>$v_checkStats){
			$sql = "
			SELECT * FROM check WHERE StudentID='".$k_stuID."'
			";
			$result = $mysqli->query($sql);
			if($result && $result->num_rows>0){ // คิวรี่ข้อมูลสำเร็จหรือไม่ และมีรายการข้อมูลหรือไม่
				$row = $result->fetch_array();
				$sql_update="
				UPDATE check SET 
				$arr_filed[$v_checkStats]=$arr_filed[$v_checkStats]+1 
				WHERE StudentID='".$row['StudentID']."'
				";
				if($mysqli->query($sql_update)){ // มีการคิวรี่อัพเพทข้อมูล
					if($mysqli->affected_rows>0){ // การคิวรี่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
						 // ทำคำสั่งใดๆ ถ้ามี
					}else{ // การคิวรี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า เช่น กรณีเราอัพเดทค่าเดิม
						// ทำคำสั่งใดๆ ถ้ามี 
					}
				}
			}else{
				$sql_insert="
				INSERT INTO check SET 
				StudentID='".$row['StudentID']."',
				$arr_filed[$v_checkStats]=1 
				"; 
				$result = $mysqli->query($sql_insert);
				if($result && $mysqli->affected_rows>0){ // มีการคิวรี่และมีการเพิ่มรายการ
					$insert_userID = $mysqli->insert_id; // primary key ของรายการที่เพิ่มเข้ามาใหม่
					// ทำคำสั่งใดๆ ถ้ามี
				}
			}
		}
	}
}
?>

 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td>name</td>
      <td>ma</td>
      <td>kad</td>
      <td>la</td>
      <td>kid</td>
    </tr>
<?php
if(isset($_GET['classID']) && $_GET['classID']!=""){
	$sql="
	SELECT 
	a.*,b.*
	FROM student a LEFT JOIN check b 
	ON a.StudentID=b.StudentID 
	WHERE a.classID='".$_GET['classID']."'
	";
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result){
		while($row=$result->fetch_assoc()){
		?>
    <tr>
      <td></td>
      <td><?=$row['ma']?></td>
      <td><?=$row['kad']?></td>
      <td><?=$row['la']?></td>
      <td><?=$row['kid']?></td>
    </tr>
		<?php
		}
	}	
}
?>
</table>ตัวอย่างโค้ดเป็นแนวทางโครงสร้าง เวลาไปประยุกต์ใช้ ให้ตราวจความถูกต้องของข้อมูล ประกอบninenik 1.46.36.xxx 23-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 6
ผมลองติดตั้งดูเเล้วครับ ไม่เเสดง Error ใดๆ
เเต่ค่าที่ส่งไป ไม่ได้บันทึกที่ฐานข้อมูล เเละไม่ได้เเสดงออกมาที่่ result.php


ความหมายจากโค้ด result.php

ถ้าหากใน table ckeck  ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน ตาม table student ให้ insert  ค่า studentID เข้าไป
พร้อมค่าการเช็คการมาเรียน ขาด ลา กิจ โดยค่าการเช็ค = 1
เเละ ถ้าหากใน table ckeck  มีข้อมูลนักเรียน(studentID)เเล้ว ให้อัปเดท ค่าการเช็คการมาเรียน ขาด ลา กิจ โดยเพิ่มจากค่าเดิมอีกหนึ่ง

ผมเข้าใจถูกต้องหรือปล่าว

เเล้ว ตรงคอมเม้นต  //ทำคำสั่งใดๆ ถ้ามี   มีสามที่ ให้เพิ่มคำสั่งอะไรครับผมไม่เข้าใจAzhary Pk 119.42.81.xxx 24-04-2017 09:05
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ