สอบถาม เรื่อง การเขียน if กำหนดค่า value ให้กับ radio แบบมีเงื่อนไขในแต่ละข้อ ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม เรื่อง การเขียน if กำหนดค่า value ให้กับ radio แบบมีเงื่อนไขในแต่ละข้อ ค่ะ

สอบถาม เรื่อง การเขียน if กำหนดค่า value ให้กับ radio แบบมีเงื่อนไขในแต่ละข้อ ค่ะ
การเขียน if กำหนด value ของ radio แบบมีเงื่อนไขในแต่ละข้อ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจะนำค่าที่ได้ไปใช้ต่อ ดังรูป


อันนี้จะเป็น code จะต้องปรับแก้ไขตรงส่วนไหนค่ะ หรือว่า ต้องใช้ฟังชั่น รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ
 <?
include ('config.php');
$strSQL = "select * from tb_question ";
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
$Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery);
$i=1;
while($result2 = mysql_fetch_array($objQuery))
{
$id_chk = $result2['id']; //รหัสคำถาม
$name = $result2['question']; // ชื่อคำถาม
?>

  <tr>
   <td><?=$name?> </td>
   <td><input name="radionNo<?=$i;?>" id="radionNo<?=$i;?>_1" type="radio" value="1" <? if($id_chk==1){ value=3; }else if($id_chk=3){ value=3;}?> ></td>
   <td><input name="radionNo<?=$i;?>" id="radionNo<?=$i;?>_2" type="radio" value="2"></td>
   <td><input name="radionNo<?=$i;?>" id="radionNo<?=$i;?>_3" type="radio" value="3" <? if($id_chk==1){ value=1 }else if($id_chk=3){ value=1}?> ></td>

  </tr>
 
 <?
	$i++;
	}
  
 ?>


Tata.com 1.46.224.xxx 24-04-2017 02:43:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่เข้าใจน่ะ


ninenik 180.183.100.xxx 24-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนอีกทีค่ะ จะเป็นลักษณะการทำแบบประเมิน ที่มีค่าใน vadio ต่างกันในบางข้อ ดังนี้ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ติดต่อนี้นานมาก ไปต่อไม่ถูก
tata.com 1.46.143.xxx 24-04-2017 11:59
 ความคิดเห็นที่ 3
  คำถามฟิก 5 ข้อไหม ถ้าฟิก หนือจำนวนคำถามไม่มาก ใช้วิธีกำหนดแบบ array ให้กับค่า radio


<?
include ('config.php');
$strSQL = "select * from tb_question ";
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
$Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery);
$arr_valRadio=array(
	"1"=>array(3,2,1),
	"2"=>array(3,2,1),
	"3"=>array(3,2,1),
	"4"=>array(3,2,1),
	"5"=>array(3,2,1)				
);
$i=1;
while($result2 = mysql_fetch_array($objQuery))
{
$id_chk = $result2['id']; //รหัสคำถาม
$name = $result2['question']; // ชื่อคำถาม
?>
 
  <tr>
   <td><?=$name?> </td>
   <td><input name="radionNo<?=$i;?>" id="radionNo<?=$i;?>_1" type="radio" value="<?=$arr_valRadio[$i][0]?>" ></td>
   <td><input name="radionNo<?=$i;?>" id="radionNo<?=$i;?>_2" type="radio" value="<?=$arr_valRadio[$i][1]?>"></td>
   <td><input name="radionNo<?=$i;?>" id="radionNo<?=$i;?>_3" type="radio" value="<?=$arr_valRadio[$i][2]?>" ></td>
 
  </tr>
 
 <?
  $i++;
  }
   
 ?>


เปลี่ยนค่าในตัวแปร arr_valRadio  ตรง

"1"=>array(3,2,1),
  เป็นค่าตามต้องการ
key ของ array มิติแรกค่า ลำดับข้อที่
ค่าของ array ในมิติที่สองคือค่าที่เราอยากให้เป็น ดี เท่า 3 ปานกลางเท่า 2 น้อยเท่ากับ 1
หากเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนค่าเป็นค่าอื่น เช่น
"1"=>array(1,3,2),

แนวทางประมาณนี้


ninenik 180.183.100.xxx 24-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 4
ได้แล้ว ๆ ผ่านไปอีกด่านแระเรา อธิบายละเอียดดีเข้าใจง่ายขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ  @ Ninenik 


tata.com 1.46.108.xxx 24-04-2017 18:25
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ