พอดีผมได้รับมอบหมายให้เขียนรายงาน php

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พอดีผมได้รับมอบหมายให้เขียนรายงาน php

พอดีผมได้รับมอบหมายให้เขียนรายงาน php
พอดีผมจะเขียนรายงานออกมาประมาณตามรูปช่วยแนะนำหน่อยครับ


Panyaadd 110.77.157.xxx 24-07-2017 13:37:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  น่าจะวาง table tr td ตามรูปแบบเลย


ninenik 183.88.75.xxx 24-07-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
admin ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ พอเป็นแนวครับ


panyaadd 110.77.157.xxx 24-07-2017 14:26
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
include("db_connect.php"); // เรียกใช้ไฟล์ ตั้งค่า และฟังก์ชั่น เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
$mysqli = connect(); // สร้าง ตัวแปร mysqli instance สำหรับเรียกใช้งานฐานข้อมูล 
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>2</title>
	<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-size: 9px}
.style2 {
	font-family: TH SarabunPSK;
	font-size: 16px;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<br>
  <table width="98%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="style2"> 
 <thead>
  <tr class="bg-success">
   <td rowspan="4" align="center" bgcolor="#FFCCCC">ลำดับ</td>
   <td rowspan="4" align="center" bgcolor="#FFCCCC"><span class="style2">ชื่อสหกรณ์</span></td>
   <td rowspan="4" align="center" bgcolor="#FFCCCC">รหัส</td>
   <td rowspan="4" align="center" bgcolor="#FFCCCC">รับฝากทั้งสิ้น </td>
   <td colspan="2" align="center" bgcolor="#CCCCFF">1. รับฝากจากสมาชิก </td>
   <td colspan="7" align="left" bgcolor="#FFFF99">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. สหกรณ์อื่น / เอกชน</td>
  </tr>
  <tr class="bg-success">
   <td rowspan="3" align="center" bgcolor="#CCFFCC">1.1 จำนวนเงิน </td>
	 <td rowspan="3" align="center" bgcolor="#CCFFCC">1.2 ร้อยละ</td>
   <td colspan="7" align="left" bgcolor="#FFCCCC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 ประเภทสหกรณ์</td>
  </tr>
  <tr class="bg-success">
   <td rowspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#66FFFF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1.1จำนวน</td>
   <td colspan="2" align="center" bgcolor="#66FFFF">2.1.2 จำนวนเงินรวมที่รับฝากจากสหกรณ์</td>
   <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC">2.1.3 ลำดับ</td>
   <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC">2.1.4 รายชื่อที่นำเงินมาฝาก</td>
   <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC">2.1.5 รหัส</td>
   <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC">2.1.6 จำนวนเงิน</td>
  </tr>
  <tr class="bg-success">
  <td align="center" bgcolor="#66FFFF">2.1.2.1 จำนวนเงิน</td>
	 <td align="center" bgcolor="#66FFFF">2.2.2.2 ร้อยละ</td>
  </tr> 
<?php  
$q="SELECT
tpr_data.coop_name,
tpr_data.coop_id,
tpr_data.data4,
sum(tpr_data.data5)AS_SUM5,
sum(tpr_data.data4+tpr_data.data5)AS_SUM45
FROM tpr_data
WHERE coop_id='180'
group by coop_id ";
$qr=$mysqli->query($q);
$ii=0;
while($rs=mysqli_fetch_array($qr)){ 	
	$x1=$rs['coop_name']; 
	$temp_data2=$rs['coop_id']; 
	$temp_data3=$rs['data4']; 
	$temp_data4=$rs['AS_SUM5'];
	$temp_data5=$rs['AS_SUM45'];
}
$ii++; 
$q2="SELECT
tpr_data.code_name,
tpr_data.code_id,
tpr_data.data5
FROM
tpr_data
WHERE tpr_data.coop_id = '180' AND type_code ='1' AND data5 <>0 ";
$qr2=$mysqli->query($q2);
$row_cnt = $qr2->num_rows;
$i=0; 
while($rs2=mysqli_fetch_array($qr2)){
	$data1=$rs2['code_name'];
	$data2=$rs2['code_id'];
	$data3=$rs2['data5'];
$i++;
?>  
 <tr >
  <td align="center"><?=$ii;?></td> 
  <td>&nbsp;
   <?php if($x3==1){?> <?=$x1?><?php } ?></td> 
	<td align="center"><?=$temp_data2?></td> 
	<td align="right"><?=number_format($temp_data5,2)?>
	 &nbsp;</td> 
  <td align="right"><?=number_format($temp_data3,2)?>
   &nbsp;</td>
  <td align="right"><?=number_format($temp_data3*100/$temp_data5,2)?>
   &nbsp;</td>
  <td align="center"><?=$row_cnt?></td>
  <td align="right"><?=number_format($temp_data4,2)?>
   &nbsp;</td>
  <td align="right"><?=number_format($temp_data4*100/$temp_data5,2)?>
   &nbsp;</td> 
  <td align="center"><?=$i;?></td>
  <td align="left">&nbsp;   <?=$rs2['code_name'];?></td> 
	<td align="center"><?=$rs2['code_id'];?></td>
	<td align="right"><?=number_format($data3,2)?>
	 &nbsp;</td>
 </tr>
 <? 
 }
?>
 <tr class="bg-info">
  <td colspan="3" align="center" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">รวม</td>
  <td align="right" bgcolor="#FFCCFF"><?=number_format($temp_data5,2)?>
   &nbsp;</td>
 </tr>
</table> 
 
</body>
</html>

ตอนนี้ผมได้แบบนี้ละครับ


panyaadd 118.172.167.xxx 25-07-2017 07:50
 ความคิดเห็นที่ 4

ผมต้องการให้แสดงแค่ บรรทัดเดียวครับ


panyaadd 118.172.167.xxx 25-07-2017 07:51
 ความคิดเห็นที่ 5
เทียบข้อมูล ดูว่าฟิลด์ไหนหรือข้อมูลไหนที่ไม่ต้องการให้ซ้ำ แล้วใช้ GROUP BY หรือ DISTINCT
ในข้อมูลหรือฟิลด์นั้นๆ รูปแบบการใช้งานขึ้นกับข้อมูล


ninenik 183.88.81.xxx 25-07-2017
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ