รบกวนอีกครับน่ะครับพี่ การล๊อคอิน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนอีกครับน่ะครับพี่ การล๊อคอิน

รบกวนอีกครับน่ะครับพี่ การล๊อคอิน

ตามลิงค์ที่พี่ให้มาผมลองไปแก้ ผมทดสอบป้อนข้อมูลแต่ก็ล๊อคอินไม่ได้สักทีครับ
https://www.ninenik.com/แนวทาง_การสร้าง_ระบบตรวจสอบ_การล็อกอิน_อย่างง่าย_ด้วย_ajax_ใน_jQuery_และ_php-348.html
ผมลองทดสอบการติดต่อกับ DB ก็ติดต่อได้น่ะครับ ผมลองทดสอบ ป้อน user &pass พอกดsubmit มันก็เหมือนเดิมไม่ไปหน้าไหนเลย
เหมือนจะอยู่ที่ฟังก์ชั่น ทั้งๆที่ผมลองป้อน user & pass ถูกแล้วครับ
 

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
	$("#form_login_x").submit(function(){ // เมื่อมีการ submit ฟอร์ม ล็อกอิน
		// ส่งข้อมูลไปตรวจสอบที่ไฟล์ check_login.php แบบ post ด้วย ajax
		$.post("check_login.php",$("#form_login_x").serialize(),function(data){
			if(data==1){ // ตรวจสอบผลลัพธ์
				// ถ้าล็อกอินผ่าน ให้ลิ้งค์ไปที่หน้า main_page.php
				window.location='main_page.php';
			}else{
				/// คำสั่งหรือแจ้งเตือนกรณีล็อกอินไม่ผ่าน
				$("#form_login_x")[0].reset();
			}
		});
		return false;
	});
	
});

 

 Boy415 113.53.17.xxx 28-09-2010 16:00:06

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ผมเอาโค๊ดที่ผมแก้มาให้ดูด้วยครับ

หน้า perlogin.php
 

<form id="form_login_x" name="form_login_x" method="post" action=""> 
<h1>ระบุข้อมูลของท่านเพื่อเข้าใช้ระบบ E-Document</h1>
<p>This is the basic look of my form without table</p>

<label>Name
<span class="small">Add your name</span>
</label>

 
 <input type="text" name="user_name" id="user_name" /> 
  <BR/><BR/><BR /><BR />
  
 <label>Password
<span class="small">Min. size 6 chars</span>
</label>
 <p>
 <input type="password" name="user_pass" id="user_pass" />
  <BR /><BR />
 
 <input type="submit" name="LoginBT" id="LoginBT" value="Login" />
 
 </p>
</form>
</div> </center>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
	$("#form_login_x").submit(function(){ // เมื่อมีการ submit ฟอร์ม ล็อกอิน
		// ส่งข้อมูลไปตรวจสอบที่ไฟล์ check_login.php แบบ post ด้วย ajax
		$.post("check_login.php",$("#form_login_x").serialize(),function(data){
			if(data==1){ // ตรวจสอบผลลัพธ์
				// ถ้าล็อกอินผ่าน ให้ลิ้งค์ไปที่หน้า main_page.php
				window.location='information-ps.php';
			}else{
				/// คำสั่งหรือแจ้งเตือนกรณีล็อกอินไม่ผ่าน
				$("#form_login_x")[0].reset();
				//alert("กรุณาตรวจสอบ Password ของท่านให้ถูกต้อง") ;
			}
		});
		return false;
	});
	
});
</script>

/*หน้า check_login.php */

<?php
session_start();
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// ส่วนของการเชิ่อมต่อกับฐานข้อมูล  

mysql_connect("localhost","root","415236") or die("Cannot connect the Server");  
mysql_select_db("DB_position1") or die("Cannot select database");  
mysql_query("set character set utf8");  

if($_POST['user_name']!="" && $_POST['user_pass']!=""){
 	$q="SELECT * FROM tbl_admin WHERE User_ID='".$_POST['user_name']."' ";//ฟิวด์ User_ID
	$q.=" AND Password='".$_POST['user_pass']."' LIMIT 1 ";//ฟิวด์ Password
	$qr=mysql_query($q);
	if(mysql_num_rows($qr)>0){
		$rs=mysql_fetch_array($qr);
		// $_SESSION['ses_user']=$rs['user_id']; // สร้างตัวแปร session ตามต้องการ
		echo "1"; // เมื่อล็อกอินผ่าน
		echo $_POST['user_name'];
	}else{
		echo "0";	
	}
}else{
	echo "0";	
}

?>

หลังจากลองคีย์ ยุเซอและรหัส ก็ไม่กระโดนไปหน้าไหนเลยคับ อยู่หน้าเดิมคือหน้า ฟอร์มที่ให้กรอก ยูเซอร์พาสเวิร์ด

 boy415 113.53.17.xxx 28-09-2010 16:13
 ความคิดเห็นที่ 2

 ทดสอบ โดยสร้างฟอร์มปกติ ไม่ต้องใช้ javascript ส่ง action ไปที่ไฟล์ check_login.php method เป็น post

ถ้าไฟล์ check_login.php ถูกต้องจะแสดงเลข 1 หรือตามที่กำหนด  

ถ้าไฟล์ check_login.php ถูกต้องตามการตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้ ก็เป็นกับไฟล์ หน้าล็อกอิน
 
 
.
 

 Ninenik 27.130.56.xxx 28-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 3

 อ๋อ ไม่ต้อง echo $_POST['user_name'];  เพราะจะทำให้ค่าที่กลับมาตรวจสอบไม่เท่ากับ 1 Ninenik 27.130.56.xxx 28-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 4

ครับพี่ผมลองดู ให้ แอคชั่นไปที่ check_login.php จะแสดง 1 ครับ
และผมลองกลับมาดูหน้าฟอร์ม ผมลองสร้าง alert หากป้อน user หรือ pass ผิดก็ให้แสดง .... ผมลองป้อนให้ผิดก็จะ alert ขึ้นมาครับ แต่พอลองป้อนให้ถูก ทั้ง user pass มันจะนิ่งอ่ะครับไม่กระโดนไปตามคำสั่ง window.location='information-ps.php'; ผมว่าน่าจะผิดคำสั่งนี้ป่าวครับ ช่วยดูอีกน่ะครับ ขอบคุณครับboy415 113.53.17.xxx 28-09-2010 16:41
 ความคิดเห็นที่ 5

 ไม่ต้อง echo $_POST['user_name'];  เพราะจะทำให้ค่าที่กลับมาตรวจสอบไม่เท่ากับ 1  ในไฟล์ check_login.phpNinenik 27.130.56.xxx 28-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 6

ครับพี่ เอาออกแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ครับ

if(data==1){ // ตรวจสอบผลลัพธ์
				// ถ้าล็อกอินผ่าน ให้ลิ้งค์ไปที่หน้า main_page.php
				window.location='information-ps.php';
				alert("OK ") ;
			}else{
				/// คำสั่งหรือแจ้งเตือนกรณีล็อกอินไม่ผ่าน
				$("#form_login_x")[0].reset();
				alert("กรุณาตรวจสอบ Password ของท่านให้ถูกต้อง") ;
			}

ผมลองให้ alert เมื่อถูกหรือผิด ก็ alert น่ะครับ ไม่ทราบ window.location='information-ps.php'; คือไม่ทำงานอ่ะคับผมคิดว่า
 

 boy415 113.53.17.xxx 28-09-2010 16:50
 ความคิดเห็นที่ 7

 แสดงว่าการตรวจสอบไม่มีปัญหาแล้วหละ สวนปัญหาการลิ้งค์ด้วย window.location ตามโค้ดไม่มีอะไรผิดพลาด ลองไล่ดู 
บางทีเป็นไปในลักษณะเส้นผม บังภูเขาNinenik 27.130.56.xxx 28-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 8

ได้แล้วครับพี่ เส้นผมบังภูเขาจริงๆครับ ขอรบกวนอีกเรื่องน่ะครับพี่ คือเมื่อผมทำการล๊อคเอ้า ออกจากระบบ คือผมเก็บข้อมูลในตัวแปล session เหมือนที่พี่แนะนำมาครับ แล้วผมอยากออกจากระบบก็คืออยากทำลาย session ตอนนี้ก็ได้แล้วน่ะครับ แต่อยากได้แบบ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ Logout ให้ผู้ใช้ คอนเฟิร์ม อีกครับ ว่าจะออกหรือไม่ เช่น เมื่อกด Logout  อยากให้ alert ขึ้น คุณต้องการออก หรือไม่ yes หรือ no
ประมาณนี้ครับ
/**นี้เป็นโค๊ด ล๊อคเอ้าครับชื่อไฟล์ check_logout.php อ่ะครับ ** 

<?php if(session_is_registered("ses_user")) session_unregister("ses_user");?>
 <script language='javascript'>
	parent.location.href= "perlogin.php";
 </script>

 boy415 118.173.145.xxx 29-09-2010 16:03
 ความคิดเห็นที่ 10

มีเรื่องรบกวนพีๆอีกแล้วครับ เรื่องของการล๊อคอินอ่ะครับ จากโค๊ด

**ส่วนของฟอร์มล๊อคอิน
<form id="form_login_x" name="form_login_x" method="post" action=""> 
<h1>ระบุข้อมูลของท่านเพื่อเข้าใช้ระบบ E-Office</h1>
<p>Identifiable information from you to use E-Office.</p>

<label>Name
<span class="small">Add your name</span>
</label>

 
 <input type="text" name="user_name" id="user_name" /> 
  <BR/><BR/><BR /><BR />
  
 <label>Password
<span class="small">Min. size 6 chars</span>
</label>
 <p>
 <input type="password" name="user_pass" id="user_pass" />
  <BR /><BR />
 
 <!--<input type="submit" name="LoginBT" id="LoginBT" value="Login" />-->
 <button type="submit" name="LoginBT" id="LoginBT" value="Login" >Login</button>
 
 </p>
 <strong>*การเข้าระบบครั้งแรกจำเป็นต้องขอ User & Password กรุณาติดต่อ แผนก IT น่ะครับ*</strong><BR />
 <strong>หรือหากมีปัญหาในการ เข้าระบบกรุณาติดได้ที่ info@oonraksamui.com</strong>
 <div class="spacer"></div>
<!--
<script language="JavaScript">
function check() {
if(document.form.user.value=="") {
alert("กรุณากรอกข้อมูล User ของท่านให้ถูกต้อง") ;
document.form.user.focus() ;
return false ;
}
else if(document.form.password.value=="") {
alert("กรุณาตรวจสอบ Password ของท่านให้ถูกต้อง") ;
document.form.password.focus() ;
return false ;
}
else
return true ;

}
</script>
-->

</form>
</div> </center>
														 <BR /><div align="center">ระบบ E-Office พัฒนาขึ้นโดย ศูนย์สารสนเทศโรงเรียนอุ่นรักเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลให้กับ ครู / บุคลากร ในโรงเรียนเท่านั้น

                              <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
                              <script type="text/javascript">
$(function(){
	
	$("#form_login_x").submit(function(){ // เมื่อมีการ submit ฟอร์ม ล็อกอิน
		// ส่งข้อมูลไปตรวจสอบที่ไฟล์ check_login.php แบบ post ด้วย ajax
		$.post("check_login.php",$("#form_login_x").serialize(),function(data){
			if(data==1){ // ตรวจสอบผลลัพธ์
				// ถ้าล็อกอินผ่าน ให้ลิ้งค์ไปที่หน้า main_page.php
				window.location = 'home.php'
				//alert("OK ") ;
			}else{
				/// คำสั่งหรือแจ้งเตือนกรณีล็อกอินไม่ผ่าน
				$("#form_login_x")[0].reset();
				alert("กรุณาตรวจสอบ User & Password ของท่านอีกครั้งครับ") ;
			}
		});
		return false;
	});
	
});
                              </script>

---------------------------------

**ส่วนเช็คชื่อไฟล์ check_login.php **
<?php
session_start();
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// ???????????????????????????????  

mysql_connect("localhost","root","415236") or die("Cannot connect the Server");  
mysql_select_db("DB_position") or die("Cannot select database");  
mysql_query("set character set utf8");  

if($_POST['user_name']!="" && $_POST['user_pass']!=""){
 	$q="SELECT * FROM tbl_admin WHERE User_ID='".$_POST['user_name']."' ";
	$q.=" AND Password='".$_POST['user_pass']."' LIMIT 1 ";
	$qr=mysql_query($q);
	if(mysql_num_rows($qr)>0){
		$rs=mysql_fetch_array($qr);
		$_SESSION['ses_user']=$rs['User_ID']; // ???????????????? session ???????????
		echo "1"; // ????????????????	
		//echo $_POST['user_name'] . $_POST['user_pass'];
	}else{
		echo "0";	
	}
}else{
	echo "0";	
}

?>

ปัญหาคือผมทดสอบใน เครื่องใช้ localhost ทดสอบก็ล๊อคอินผ่านน่ะครับ แต่พอผมอัพขึ้นโฮตส์ ดันล๊อคอินไม่ได้อ่ะคับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะครับ ในส่วนของ DB ก็โอเคดีครับ รบกวนหน่อยน่ะคับ
Link  http://oonraksamui.com/perlogin.php

 

 

 boy415 118.173.153.xxx 30-09-2010 13:45
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ