ต้องการให้ตัวแปลใน java ดึงข้อมูลจาก database มาเก็บไว้ผมต้องทำยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการให้ตัวแปลใน java ดึงข้อมูลจาก database มาเก็บไว้ผมต้องทำยังไงครับ

ต้องการให้ตัวแปลใน java ดึงข้อมูลจาก database มาเก็บไว้ผมต้องทำยังไงครับ
ผมติดปัญหาการดึงข้อมูลจาก database มาใช้ใน java
ในภาพด้านล่างคือข้อมูลดิบที่ใส่ลงไปในตัวแปล 
<script type="text/javascript">
var arr_Destination = [
	{id:1,title: 'บริษัท กรีนไพน์ จำกัด',lat: 12.570474,  lng: 99.957825,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=ทีพีไอ คอนกรีต หน่วยผลิตหัวหิน'},
  {id:2,title: 'ทีพีไอ คอนกรีต หน่วยผลิตหัวหิน',lat: 12.6755735,  lng: 99.9487977,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=ทีพีไอ คอนกรีต หน่วยผลิตหัวหิน'},
  {id:3,title: 'บริษัทรุ่งทิพย์คอนกรีต จำกัด',lat: 12.3740072, lng: 99.8326259,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=บริษัทรุ่งทิพย์คอนกรีต จำกัด'},
  {id:4,title: 'ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสยามคอนกรีต',lat: 12.4343182,  lng: 99.9467043,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสยามคอนกรีต'},
	{id:5,title: 'บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)',lat: 11.273043, lng: 99.488970,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=11.273043, 99.488970'},
	{id:6,title: 'บริษัทพงศ์พัฒนาคอนกรีต จำกัด',lat: 11.1989883,  lng: 99.5036602,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=บริษัทพงศ์พัฒนาคอนกรีต จำกัด'},
	{id:7,title: 'โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค',lat: 12.533803, lng: 99.948434,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=12.533803, 99.948434'},
	{id:8,title: 'ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาทรัพย์ซีเมนต์ เทรดดิ้ง',lat: 12.5866329,  lng: 99.8632228,alink:'https://maps.google.com?saddr=Current Location&daddr=ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาทรัพย์ซีเมนต์ เทรดดิ้ง'}
];

แต่ที่ต้องการคือต้องการดึงข้อมูลจาก database มาใช้และให้ loop ลงมาเรื่อยๆ


แต่ผมไม่รู้จะดึงข้อมูลมายังไงครับ
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย


Zzz12345 171.5.147.xxx 30-11-2017 23:47:54

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อาหาตอนท้ายของบทความนี้เป็นแนวทาง

สร้าง ตัว marker ระบุตำแหน่ง ใน google map จำนวนมาก จาก xml ไฟล์ http://niik.in/336 


ninenik 27.55.20.xxx 30-11-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ผมลองทำดูแล้วครับแต่ยังไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าติดตรงไหน

genMarker.php
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("admin/inc/dbconnect.php");
$json_data = array();
$sql = "
SELECT * FROM map WHERE 1 ORDER BY id_map
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows > 0){
  while($row = $result->fetch_assoc()){
    $json_data[] = array(
      "province_id" => $row['id_map'],
      "province_name" => $row['title_map'],
      "province_lat" => $row['lat_map'],
      "province_lon" => $row['lng_map'],
			"province_link" => $row['alink_map']          
    );
  }
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
  echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
}
?>


index.php
<script type="text/javascript">
$.ajax({
    url:"genMarker.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ json
    method: "POST",
    dataType: "json",
    success:function(data){
      if(data && typeof data == 'object'){
        $.each(data,function(k,dataValue){
          var markerID=dataValue.province_id;// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var markerName=dataValue.province_name; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var markerLat=dataValue.province_lat; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
          var markerLng=dataValue.province_lon;
					var markerLng=dataValue.province_link; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน         
          });
        }); // end loop data
      } // end check data 
    }  // end success 
  });  // End ajax function 
var arr_Destination = [
	{id:dataValue.province_id,title: dataValue.province_name,lat: dataValue.province_lat,  lng: dataValue.province_lon,alink:dataValue.province_link},
];


zzz12345 171.5.147.xxx 01-12-2017 00:26
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("admin/inc/dbconnect.php");
$json_data = array();
$sql = "
SELECT * FROM map WHERE 1 ORDER BY id_map
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows > 0){
  while($row = $result->fetch_assoc()){
    $json_data[] = array(
      "id_map" => $row['id_map'],
      "title_map" => $row['title_map'],
      "lat_map" => $row['lat_map'],
      "lng_map" => $row['lng_map'],
			"alink_map" => $row['alink_map']          
    );
  }
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
  echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
}
?>


zzz12345 171.5.147.xxx 01-12-2017 00:43
 ความคิดเห็นที่ 4
$.ajax({
    url:"genMarker.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ json
    method: "POST",
    dataType: "json",
    success:function(data){
      if(data && typeof data == 'object'){
        $.each(data,function(k,dataValue){
          var id_map=dataValue.id_map;// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var title_map=dataValue.title_map; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var lat_map=dataValue.lat_map; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
          var lng_map=dataValue.lng_map;
					var alink_map=dataValue.alink_map; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน         
          });
        }); // end loop data
      } // end check data 
    }  // end success 
  });  // End ajax function 
	
	
var arr_Destination = [
	{id:id_map, title: title_map, lat:lat_map, lng:lng_map, alink:alink_map},
];


zzz12345 171.5.147.xxx 01-12-2017 00:43
 ความคิดเห็นที่ 5
อันนี้ code ทั้งหมด

-------------------------------------


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title><?php include('../title.php') ?></title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 
 <link rel="stylesheet" href="http://v4-alpha.getbootstrap.com/examples/sticky-footer/sticky-footer.css">

   <!-- FONTAWESOME STYLES-->
  <link href="../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
  
   <!-- GOOGLE FONTS-->
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit:400,300&subset=thai,latin' rel='stylesheet' type='text/css'>
<style>
   /* Always set the map height explicitly to define the size of the div
    * element that contains the map. */
  
	
   }
   /* Optional: Makes the sample page fill the window. */
 
   
  </style>
   <style type="text/css">
  html { height: 100% }
  body { 
    height:100%;
    margin:0;padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
 
#comments {background:#fff}
iframe {width:100%; height:250px;border:0;}
#comment-wrap {background:#fff;position:relative}
#comments #comment-wrap{display:none;z-index:5;padding:10px}
#comments:hover #comment-wrap {display:block}
  </style>
  
  
  <style type="text/css"> 
 
#map_canvas {  
  
  height:500px; 
  margin:auto; 
  /* margin-top:100px;*/ 
	li01 a {
  font-size:18px;
  display: block;
  color: #000;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
}
.li01 {
  font-size:18px;
  display: block;
  color: #000;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
}
.li02 {
   background-color: #555;
  color: white;
}

</style> 
<style>
#customers {
  font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}

#customers td, #customers th {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 8px;
}

#customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;

}

#customers tr:hover {background-color: #ddd;

}

#customers th {
  padding-top: 12px;
  padding-bottom: 12px;
  text-align: left;
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
}
</style>
 <style type="text/css">
 a:link,a:visited {
  color: #ff6600;
 
  text-decoration: none;
  target-new: none;
  
 }
 a:hover {
  color: red;

  text-decoration: none;
  target-new: none;
 }
 </style>
  
  
  
  <script>hover = function() {
  if (!document.body.currentStyle) return;
  var DIVcomments = document.getElementById('comments');
  var DIVcomment_wrap = document.getElementById('comment-wrap');
  DIVcomments.onmouseover = function() {
    DIVcomment_wrap.style.display = 'block';
  }
  DIVcomments.onmouseout = function() {
    DIVcomment_wrap.style.display = 'none';
  }
}
window.onload = hover;</script>
  
  <style type="text/css"> 
body {
 font-family: 'Kanit', sans-serif;
}
h2 {
 font-family: 'Kanit', sans-serif;
}
</style> 
  <link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body><div style="display:block">
<nav class="navbar navbar-default">
<div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#"></a>  </div>
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="active"><a href="../index.php"><span class="glyphicon glyphicon-modal-window"></span>&nbsp;หน้าแรก</a></li>
   <li><a href="../frontend/agent.php"><span class="glyphicon glyphicon-globe"></span>&nbsp;ตัวแทนทั้งหมด</a></li>
   <li><a href="../frontend/contact.php"><span class="glyphicon glyphicon-phone-alt"></span>&nbsp;สินค้าทั้งหมด</a></li>
   <li><a href="../map/index.php"><span class="glyphicon glyphicon-globe"></span>&nbsp;แผนที่</a></li>
  </ul>
  <div> </div>
 </div>
 
  <table width="100%" border="0" >
  <tr>
   <td width="25%"valign="top" style="background-color:#f1f1f1;">
   <li01 style="text-align:center;">
    <table width="100%" border="0">
     <tr>
      <td><div align="center" style="background-color:#4caf50; color:#FFFFFF; font-size:16px; padding: 5px;">คู่มือ</div></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><div align="center" style="background-color:#555555; color:#FFFFFF; font-size:16px; padding: 5px;">ลากไอคอนสีเหลือง<img src="img/male-2.png" alt=""> ไปยังตำแหน่งของท่าน<br>
       และโปรแกรมคำนวนระยะทางให้ท่าน<br>
       จากนั้นเลือกผลลัพที่แสดงที่ตัวเลือกด้านล่างนี้</div></td>
     </tr>
    </table>
    </li01>
 		<li02 style="text-align:center;font-size:16px;"></li02>
	  <table id="customers">
  <thead>
    <tr class="active">
    
      <th align="left" width="75%">ชื่อสถานที่</th>
      <th align="right" width="25%">ระยะทาง</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="placeData">
  </tbody>
</table>
   <p>&nbsp;</p></td>
   <td width="75%"><div id="map_canvas" style="width:100%;height:1000px;"></div> </td>
  </tr>
 </table>
<br>
<br>
<div class="container" style="width:100%;"></div>  
</div>
 
 
 
 
<script src="//unpkg.com/jquery@3.2.1"></script>
<script type="text/javascript">
$.ajax({
    url:"genMarker.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ json
    method: "POST",
    dataType: "json",
    success:function(data){
      if(data && typeof data == 'object'){
        $.each(data,function(k,dataValue){
          var id_map=dataValue.id_map;// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var title_map=dataValue.title_map; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          var lat_map=dataValue.lat_map; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน 
          var lng_map=dataValue.lng_map;
					var alink_map=dataValue.alink_map; // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน         
          });
        }); // end loop data
      } // end check data 
    }  // end success 
  });  // End ajax function 
	
	
var arr_Destination = [
	{id:id_map, title: title_map, lat:lat_map, lng:lng_map, alink:alink_map},
];
var sort_arr_Destination = [];
var iconLetter = ['a','b','c','d'];
var place_Marker = [];
var pos;
var posPlace;
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรเก็บ marker ตำแหน่งปัจจุบัน หรือที่ระบุ 
var service;
var origins = [];
var destinations = [];
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  
  service = new GGM.DistanceMatrixService();
  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี  
  if(navigator.geolocation){  
       
      // หาตำแหน่งปัจจุบันโดยใช้ getCurrentPosition เรียกตำแหน่งครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเปิดมาหน้าแผนที่
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){  
        var myPosition_lat=position.coords.latitude; // เก็บค่าตำแหน่ง latitude ปัจจุบัน 
        var myPosition_lon=position.coords.longitude; // เก็บค่าตำแหน่ง longitude ปัจจุบัน      
         
        // สรัาง LatLng ตำแหน่ง สำหรับ google map 
        pos = new GGM.LatLng(myPosition_lat,myPosition_lon);  
				origins = [];
				origins.push(pos);       
         
        // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
        var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
         
        // กำหนด Option ของแผนที่ 
        var myOptions = { 
          zoom: 12, // กำหนดขนาดการ zoom 
          center: pos , // กำหนดจุดกึ่งกลาง เป็นจุดที่เราอยู่ปัจจุบัน
          mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
          mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่ 
            position:GGM.ControlPosition.RIGHT, // จัดตำแหน่ง 
            style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style  
          } 
        }; 
     
        map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map           
        
        my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
          position: pos, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
          map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
					icon:"//www.ninenik.com/demo/google_map/images/male-2.png", 
          draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้ 
          title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
        });         
         
				for( i = 0;i<arr_Destination.length;i++){	
					posPlace = new GGM.LatLng(arr_Destination[i].lat,arr_Destination[i].lng);   
					destinations.push(posPlace);

					place_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
						position: posPlace, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
						animation: google.maps.Animation.DROP,
						map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
						label:arr_Destination[i].title
					});    	
				}		
				
				service.getDistanceMatrix(
				 {
					origins: origins,
					destinations: destinations,
					travelMode: 'DRIVING',
					avoidHighways: true,
					avoidTolls: true,
				 }, callback);						 
				 
				 
				// กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร
				GGM.event.addListener(my_Marker, 'dragend', function() {
					var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
					map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker    	
					origins = [];
					origins.push(my_Point);   
						
					service.getDistanceMatrix(
					 {
						origins: origins,
						destinations: destinations,
						travelMode: 'DRIVING',
						avoidHighways: true,
						avoidTolls: true,
					 }, callback);							 

				});   
								 
        // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
        GGM.event.addListener(map, "zoom_changed", function() { 
          $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value  
        });         
         
      },function() {  
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน  
      });  
     
      // ให้อัพเดทตำแหน่งในแผนที่อัตโนมัติ โดยใช้งาน watchPosition
      // ค่าตำแหน่งจะได้มาเมื่อมีการส่งค่าตำแหน่งที่ถูกต้องกลับมา
      navigator.geolocation.watchPosition(function(position){  
 
        var myPosition_lat=position.coords.latitude; // เก็บค่าตำแหน่ง latitude ปัจจุบัน 
        var myPosition_lon=position.coords.longitude; // เก็บค่าตำแหน่ง longitude ปัจจุบัน 
                
        // สรัาง LatLng ตำแหน่งปัจจุบัน watchPosition
        pos = new GGM.LatLng(myPosition_lat,myPosition_lon);   
         orgins = [];
				 origins.push(pos);  
        // ให้ marker เลื่อนไปอยู่ตำแหน่งปัจจุบัน ตามการอัพเดทของตำแหน่งจาก watchPosition
        my_Marker.setPosition(pos);

        map.panTo(pos); // เลื่อนแผนที่ไปตำแหน่งปัจจุบัน 
        map.setCenter(pos); // กำหนดจุดกลางของแผนที่เป็น ตำแหน่งปัจจุบัน          
    
 
      },function() {  
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน  
      });  
      
  }else{  
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง  
  }   
 
 
 
} 

function callback(response, status,_) {
	if(status=='OK'){		
//		console.log(arr_Destination);
		$.each(response.rows[0].elements,function(i,elm){
			arr_Destination[i].distanceText = elm.distance.text;
			arr_Destination[i].distanceValue = elm.distance.value;
		});
		sort_arr_Destination = [];
		sort_arr_Destination = $.extend(true,[], arr_Destination);
		sort_arr_Destination.sort(function(a, b) {
			return parseFloat(a.distanceValue) - parseFloat(b.distanceValue);
		});
//		console.log(sort_arr_Destination);
		$("#placeData").html('');
		$.each(sort_arr_Destination,function(i,dest){
			var htmlTr = '<tr><td><a href="'+arr_Destination[i].alink+'" target="_blank">'+dest.title '</a></td><td>' dest.distanceText '</td></tr>';
			$("#placeData").append(htmlTr);			
	//		console.log(dest);
		});		
	}
}
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&key=AIzaSyCSTujeM64MyA3QnjwKF_SnXmaiyTItWOM&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
});
 </script>
</body>
</html>

zzz12345 171.5.147.xxx 01-12-2017 00:46
 ความคิดเห็นที่ 6
ลองศึกษาเกี่ยวกับ json ไฟล์เพิ่มเติมดู

การสร้าง json ไฟล์ จากฐานข้อมูล ด้วย php และการใช้งานด้วย jQuery getJSON() http://niik.in/373 
ค่าที่ได้จาก ไฟล์ genMarker.php เป็นรูปแบบ JSON String ที่สามารถแปลงเป็น Array Object ที่ต้องการได้
แค่เปลี่ยน key กับ value ให้ตรงกับที่ต้องการ
 
หรือใช้คำสั่งนี้แทนก็ได้

<script src="//unpkg.com/jquery@3.2.1"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var arr_Destination;
	$.getJSON("genMarker.php",function(data){
		arr_Destination = data;	
		console.log(arr_Destination);
	});
});
</script>


ninenik 14.207.83.xxx 01-12-2017
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ