ขอวิธีการทำ ไม่ให้ โพส วันนึง ฟิว id_name หริือ id_line เกิด 3 ครั้งต่อวันครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอวิธีการทำ ไม่ให้ โพส วันนึง ฟิว id_name หริือ id_line เกิด 3 ครั้งต่อวันครับ

ขอวิธีการทำ ไม่ให้ โพส วันนึง ฟิว id_name หริือ id_line เกิด 3 ครั้งต่อวันครับ
รบกวนหน่อยครับ พอดี  user โพส id  ซ้ำกันต่อวันเยอะมาก อยากกำหนดว่า ถ้า โพส id_line  ซ้ำกัน เกิด 3 ครั้งต่อวันจะไม่สามารถโพสได้ 


Sun Yuttakarn 159.192.206.xxx 01-04-2018 12:25:33

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
แนวทางลองเช็คจากวันที่ของรายการโพสของ id นั้น ถ้าโพสของวันนั้น ของ id นั้นๆ ไม่เกิน 3 หรือก็คือ
น้อยกว่า 3 ก็อนุญาตให้โพสต่อได้ 


ninenik 223.24.43.xxx 05-04-2018
 ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนดู code ให้หน่อย ครับ ต้องแทรก ตรงไหนครับ


 
<?php
include('connect.inc.php');
require_once "thumb/global.func.php";
if(isset($_POST[submit])){
if(isset($_POST['g-recaptcha-response']) && !empty($_POST['g-recaptcha-response'])){
  //your site secret key
  $secret = '6LemLVAUAAAAAK6WHBoEfwYL8ZRtWCgufM1cz7vo';
  //get verify response data
  $verifyResponse = file_get_contents('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret='.$secret.'&response='.$_POST['g-recaptcha-response']);
  $responseData = json_decode($verifyResponse);
  if($responseData->success){
    //contact form submission code goes here

$sql="INSERT DELAYED member(m_id, m_name, m_line, m_info, m_age, m_sex, m_address, m_view, m_date)";
$sql.=" VALUES('', '$_POST[name]', '$_POST[lineid]', '$_POST[info]', '$_POST[age]', '$_POST[sex]', '$_POST[address]', '0', NOW())";
mysql_query($sql);

	$rand = substr(str_shuffle('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'),0,5);

	$fileupload=$_FILES['image'] ['tmp_name'];
	$fileupload_name=$_FILES['image'] ['name'];
	$fileupload_size=$_FILES['image'] ['size'];
	$fileupload_type=$_FILES['image'] ['type'];

		if ($fileupload) {
			$array_last=explode (".", $fileupload_name);
			$c=count ($array_last) -1 ;
			$lastname=strtolower ($array_last [$c]);

				if ($lastname=="gif" or  $lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg" or $lastname=="png") {
				$sql101="select max(m_id) from member ";
				$result101=mysql_query($sql101);
				$row = mysql_fetch_row($result101);
				$idm=$row[0];


				$sql102="select max(m_line) from member ";
				$result102=mysql_query($sql102);
				$row1 = mysql_fetch_row($result102);
				$idm1=$row1[0];

				$photonamet=$row[0].$rand.".".$lastname ;
				copy($fileupload, "photo/" .$photonamet);

				$sql102="update member SET m_photo='$photonamet' where m_id='$row[0]' ";
				$result102 = mysql_query($sql102);
				$thumbdir = "photo/thumb/"; //ระบบ thumb
				thumbnail($fileupload, $thumbdir . $photonamet);
				echo "<script>$error;window.location='https://www.xn--42c5bos5bn7a4bm8ese.com/complete/".$idm."/".$_POST['lineid']."';</script>";

				}
			}
}
}else{
    echo "<script>$error;window.location='https://www.xn--42c5bos5bn7a4bm8ese.com/error_recaptcha';</script>";
  }
 }else{
  $errMsg = 'Please click on the reCAPTCHA box.';
 }
?>
 
 


Sun Yuttakarn 27.145.130.xxx 06-04-2018 21:21
 ความคิดเห็นที่ 3
ตอนนี้ผมเช็คได้แล้ว แต่ติดตรงจะเช็คจากวันที่ พร้อมกับเลขของ id นั้นๆได้อย่างไร ครับ


<?php
include('connect.inc.php');
require_once "thumb/global.func.php";
if(isset($_POST[submit])){
if(isset($_POST['g-recaptcha-response']) && !empty($_POST['g-recaptcha-response'])){
  //your site secret key
  $secret = '6LemLVAUAAAAAK6WHBoEfwYL8ZRtWCgufM1cz7vo';
  //get verify response data
  $verifyResponse = file_get_contents('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret='.$secret.'&response='.$_POST['g-recaptcha-response']);
  $responseData = json_decode($verifyResponse);
	
	
	//Check MEMBERNo for dupplicate 		
	$check = "SELECT * FROM member WHERE m_line = '".$_POST["lineid"]."' ";
	$result = mysql_query($check) or die(mysql_error());
	$num=mysql_num_rows($result); 

    if($num > 3)  		
    {
 echo "<script>$error;window.location='https://www.xn--42c5bos5bn7a4bm8ese.com/limit';</script>";
 
 
		}else{
	
  if($responseData->success){
    //contact form submission code goes here

$sql="INSERT DELAYED member(m_id, m_name, m_line, m_info, m_age, m_sex, m_address, m_view, m_date)";
$sql.=" VALUES('', '$_POST[name]', '$_POST[lineid]', '$_POST[info]', '$_POST[age]', '$_POST[sex]', '$_POST[address]', '0', NOW())";
mysql_query($sql);

	$rand = substr(str_shuffle('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'),0,5);

	$fileupload=$_FILES['image'] ['tmp_name'];
	$fileupload_name=$_FILES['image'] ['name'];
	$fileupload_size=$_FILES['image'] ['size'];
	$fileupload_type=$_FILES['image'] ['type'];

		if ($fileupload) {
			$array_last=explode (".", $fileupload_name);
			$c=count ($array_last) -1 ;
			$lastname=strtolower ($array_last [$c]);

				if ($lastname=="gif" or  $lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg" or $lastname=="png") {
				$sql101="select max(m_id) from member ";
				$result101=mysql_query($sql101);
				$row = mysql_fetch_row($result101);
				$idm=$row[0];


				$sql102="select max(m_line) from member ";
				$result102=mysql_query($sql102);
				$row1 = mysql_fetch_row($result102);
				$idm1=$row1[0];

				$photonamet=$row[0].$rand.".".$lastname ;
				copy($fileupload, "photo/" .$photonamet);

				$sql102="update member SET m_photo='$photonamet' where m_id='$row[0]' ";
				$result102 = mysql_query($sql102);
				$thumbdir = "photo/thumb/"; //ระบบ thumb
				thumbnail($fileupload, $thumbdir . $photonamet);
				echo "<script>$error;window.location='https://www.xn--42c5bos5bn7a4bm8ese.com/complete/".$idm."/".$_POST['lineid']."';</script>";

				}
			}
}
}
}else{
    echo "<script>$error;window.location='https://www.xn--42c5bos5bn7a4bm8ese.com/error_recaptcha';</script>";
  }
 }else{
  $errMsg = 'Please click on the reCAPTCHA box.';
 }

?>


Sun Yuttakarn 27.145.130.xxx 06-04-2018 22:06
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ