ช่วยดู code คำสั่ง insert 2 table ให้หน่อยครับ ผิดตรงไหนทำไม insert เข้าแค่ 1 ตาราง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดู code คำสั่ง insert 2 table ให้หน่อยครับ ผิดตรงไหนทำไม insert เข้าแค่ 1 ตาราง

ช่วยดู code คำสั่ง insert 2 table ให้หน่อยครับ ผิดตรงไหนทำไม insert เข้าแค่ 1 ตาราง

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
   $id = $conn->insert_id;
  $conn->query("INSERT INTO invoice 
          (id, money_id) 
       VALUES($id, $money_id)");

   $invoice_id = $conn->insert_id;
   $conn->query("UPDATE cutmoney 
          SET invoice_id = '$invoice_id' 
         WHERE money_id = $money_id");


  $msg = "<div class='alert alert-success'>
   <span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> &nbsp; s] จองรถตู้สำเร็จ โปรดรอการตอบรับทาง Email !
   </div>";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
ความหมายที่ผมต้องการคือ หลังจากทำการ insert ข้อมูลเข้าที่ตาราง cutmoney แล้ว จะให้มัน insert ฟิว money_id , id ไปที่ table invoice หลังinsert ใน invoice แล้วให้กลับมาอัพเดทที่ตาราง cutmoney โดยอัพเดท invoice_id  เข้าไป ที่ id money ที่เราทำรายการครั้งล่าสุด  

 

แต่ผมทำมัน insert เข้าแค่ cutmoney ครับ และมันไม่ insert ตารางอื่นและไม่วนกลับมาอัพเดท เลยครับ Sun Yuttakarn 159.192.253.xxx 13-01-2019 13:57:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<?php
include "db.php";
//table invoice
$id = $_POST['id'];

$invoice_id = $_POST['invoice_id'];
$cut_detail = $_POST['cut_detail'];
$cut_money = $_POST['cut_money'];
$money_id = $_POST['money_id'];

 
echo $sql = "INSERT INTO cutmoney (money_id,cut_money,cut_detail,id,cut_date)
VALUES ('$money_id','$cut_money', '$cut_detail',' $id ', Now())";


//คำสั่ง insert 2 ตาราง
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
   $id = $conn->insert_id;
  $conn->query("INSERT INTO invoice 
          (id, money_id) 
       VALUES($id, $money_id)");

   $invoice_id = $conn->insert_id;
   $conn->query("UPDATE cutmoney 
          SET invoice_id = '$invoice_id' 
         WHERE money_id = $money_id");


  $msg = "<div class='alert alert-success'>
   <span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> &nbsp; s] จองรถตู้สำเร็จ โปรดรอการตอบรับทาง Email !
   </div>";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}$conn->close();?>


Sun Yuttakarn 159.192.253.xxx 13-01-2019 13:58
 ความคิดเห็นที่ 2
ตัวแปรใช้ $id แต่ตอนเรียกใข้กลับกำหนดเป็น $money.id


ninenik 223.24.188.xxx 13-01-2019
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณครับไล่หาเองจนเจอแล้ว   ผิดเองเต็มๆครับ  แฮะๆๆ


Sun Yuttakarn 110.168.25.xxx 14-01-2019 12:52
 ความคิดเห็นที่ 4

สอบถามเพิ่มเติมครับ การ ทำ ajax Alert ผลลัพธ์
ส่วนของ ajax ส่งค่าไปยัง mysqli
$(document).ready(function() {
  $(document).on('click','#save',function(){
    var cut_detail = $("#cut_detail").val();
	  var cut_money = $("#cut_money").val();
	  var user_id = $("#user_id").val();
	  var money_id = $("#money_id").val();
	  var invoice_id = $("#invoice_id").val();
		if (cut_detail == "" ) {
			$("#cut_detail").html(" Q");			
		}else if(cut_money == "") {
			$("#cut_money").html("q");
		} else{
			$.ajax ({
				url:"save_data.php",
				type: "post",
				data:{cut_detail:cut_detail,cut_money:cut_money,user_id:user_id, money_id:money_id , invoice_id:invoice_id},
				success:function(data){
					alert("Update");
					console.log(data); //Shows the correct piece of information
					location.reload();
					
				}
			});
		}
  });

});


ตรง บรรทัด 
success:function(data){
					alert("Update");
					console.log(data); //Shows the correct piece of information
					location.reload();

ผมอยากให่้มันเรียก Javascript จากด่่านล่างมาใช้ต้องกำหนดยังไงครับ

 // Success
    $('#noty_success').on('click', function() {
      new Noty({
        text: 'You successfully read this important alert message.',
        type: 'success'
      }).show();
    });


ขอบคุณครับ


Sun Yuttakarn 110.168.25.xxx 14-01-2019 13:00
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ