ช่วยหน่อยครับ ติดปัญหาเกี่ยวกับการเปิด pdf บน server จริงครับ (HTTP error 500)

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยครับ ติดปัญหาเกี่ยวกับการเปิด pdf บน server จริงครับ (HTTP error 500)

ช่วยหน่อยครับ ติดปัญหาเกี่ยวกับการเปิด pdf บน server จริงครับ (HTTP error 500)
คือพอนำขึ้นมูลต่าง ขึ้น server จริง ในหน้าที่ต้องเปิดเป็น pdf มันจะขึ้น HTTP ERROR 500 ซึ่งตอนที่ผมจำลองใน server จำลอง ไม่ขึ้นปัญหานี้ขึ้นมา ผมต้องเเก้ไขอย่างไรครับ

<?php
ob_start();
session_start();
require_once('../../mpdf/mpdf.php');
?>
<meta charset="UTF-8">
<?php
require_once('../../connect.php');
$query = "SELECT * FROM customer order by cus_id asc";
$result = mysqli_query($con, $query);
?>
<?php
$sql_emp = "SELECT * FROM employee WHERE emp_id='" . $_SESSION['emp_id'] . "'";
$result_emp = mysqli_query($con, $sql_emp);
$row_emp = mysqli_fetch_array($result_emp);
?>
<br>
<div align="right"><?php echo date("d-m-Y H:i:s"); ?> : <?php echo $row_emp['emp_name']; ?> 

<?php echo $row_emp['emp_surname']; ?>&nbsp;</div>
<h3 align="center">รายงานชื่อลูกค้า</h3>

<table width="1000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <thead>
    <tr>
      <th style="text-align: center">ลำดับที่</th>
      <th style="text-align: center">ชื่อ-นามสกุล</th>
      <th style="text-align: center">อีเมล</th>
      <th style="text-align: center">เบอร์โทรศัพท์</th>
      <th style="text-align: center">บ้านเลขที่</th>
      <th style="text-align: center">ตำบล</th>
      <th style="text-align: center">อำเภอ</th>
      <th style="text-align: center">จังหวัด</th>
      <th style="text-align: center">รหัสไปรษณีย์</th>
    </tr>
  </thead>

  <?php while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    ?>
    <tr>
      <td align="center"><?php echo $i += 1; ?> </td>
      <td width="250"><?php echo $row['cus_perfix']; ?> <?php echo $row['cus_name']; ?> 
<?php echo $row['cus_surname']; ?></td>
      <td><?php echo $row['cus_email']; ?></td>
      <td align="center"><?php echo $row['cus_number']; ?></td>
      <td align="center"><?php echo $row['cus_address']; ?></td>
      <td align="center"><?php echo $row['cus_district']; ?></td>
      <td align="center"><?php echo $row['cus_prefecture']; ?></td>
      <td align="center"><?php echo $row['cus_province']; ?></td>
      <td align="center"><?php echo $row['cus_zip_code']; ?></td>
    </tr>

    <?php
  }
  ?>
</table>
<?php mysqli_close($con); ?>
<?php
$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$pdf = new mPDF('th', 'A4-L', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0);
$pdf->SetAutoFont();
$pdf->SetdisplayMode('fullpage');
$pdf->WriteHTML($html);
$pdf->SetY(-15);
$pdf->AliasNbPages('{page}');
$pdf->Cell(0,10,'Page '.$pdf->PageNo()." / {page}",0,0,'R');
$pdf->AliasNbPages('{page}');
$pdf->Output('report_customer.pdf', 'I');
?>


New Love 118.173.218.xxx 19-04-2019 11:36:29

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เป็นไปได้ ที่โคัด มีบางส่วนทำงานผิดพลาด หรือไม่ทำงาน
    ให้ไล่ไปทีละส่วน หาสาเหตู เช่น แสดงเป็น html ธรรมดาก่อน ยังไม่ต้องแสดงเป็น pdf เพื่อดูว่า
โค้ดทำงานได้จริงไหม ตัวแปร session มีค่าหรือใช้งานได้หรือไม่
    เช็คว่า ถ้าไม่ดึงจากฐานข้อมูล สามารถสร้าง pdf ได้หรือไม่
    เช็คว่า ถ้าดึงจากฐานข้อมูล จำนวนไม่มาก เช่น ใส่ LIMIT ไป แสดงเป็น pdf ได้หรือไม่
เพราะเป็นไปได้ว่า  การสร้าง pdf จากข้อมูลจำนวนมากๆ อาจจะมีข้อจำกัด หรือไม่สามารถทำได้ 
 
แนวทางแก้ไขคร่าวๆ ประมาณนี้


ninenik 14.207.209.xxx 19-04-2019
 ความคิดเห็นที่ 2
ถ้าดึงมาเเสดงแบบธรรมดา โดยไม่ใช้ pdf สามารถเเสดงการทำการได้ครับ เเต่พอดึง pdf เข้ามาใช้ มันก็จะขึ้นว่า "หน้านี้ใช้งานไม่ได้ HTTP error 500" 


New Love 118.173.218.xxx 19-04-2019 12:30
 ความคิดเห็นที่ 3
ตั้งทุกอย่างในไฟล์ให้เป็น(File permissions) 777 รับลองได้


ณัฐ พีรณัฐ 147.50.91.xxx 22-11-2023 15:51
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ