ถาม javascript หน่อยครับ กดรูปเเล้วให้ขึ้นที่ td ยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถาม javascript หน่อยครับ กดรูปเเล้วให้ขึ้นที่ td ยังไงครับ

ถาม javascript หน่อยครับ กดรูปเเล้วให้ขึ้นที่ td ยังไงครับ
กดรูปหรือเลขด้านล่าง เเล้วใช้มันโชว์ตางรางเเรก กด3ทีขึ้นตารางเเรก กดอีก3ทีก็ให้ขึ้นตารางถัดไป<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
	<title>Document</title>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
	<!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->
	<style>
		*{
			margin: 0;
			padding: 0;
		}
		table, th {
			border: 1px solid black;
			border-collapse: collapse;
			text-align: center;
			width: 100%;
		}
		td {
			border: 1px solid black;
			border-collapse: collapse;
			width: 40px;
			height: 40px;

		}
		.set1 {
			border: none;
			outline: none;
			padding: 10px 16px;
			background-color: #f1f1f1;
			cursor: pointer;
			font-size: 18px;
		}

		/* Style the active class, and buttons on mouse-over */
		.active, .set1:hover {
			background-color: #666;
			color: white;
		}
		
		div.f1{
			width: 1000px;
		}
	</style>
</head>
<body>

	<script>
		
		myFunction = i => $(".demo1 td:empty:first").html($(i).html());
	</script>
	<div >
	
		<table width="1000" class="demo1" style="background-color:#E6E6E6">
		<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>

		
	</table>
</div>
<div class="f1">
		<table>
		<tbody>
			<tr>
				<td id="test1">
					<table style="border: 0px;" >
						<tbody>
							<tr onclick="myFunction(this)" >
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">1</td>
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number1.png"></td>
							</tr>
						</tbody>
						
					</table>

				</td>
				<td id="test2">
					<table style="border: 0px;" >
						<tbody>
							<tr onclick="myFunction(this)" >
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">2</td>
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number2.png"></td>
							</tr>
						</tbody>
						
					</table>

				</td>
				<td id="test1">
					<table style="border: 0px;" >
						<tbody>
							<tr onclick="myFunction(this)" >
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">3</td>
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number3.png"></td>
							</tr>
						</tbody>
						
					</table>

				</td>
				<td id="test1">
					<table style="border: 0px;" >
						<tbody>
							<tr onclick="myFunction(this)" >
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">4</td>
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number4.png"></td>
							</tr>
						</tbody>
						
					</table>

				</td>
				<td id="test1">
					<table style="border: 0px;" >
						<tbody>
							<tr onclick="myFunction(this)" >
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">5</td>
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number5.png"></td>
							</tr>
						</tbody>
						
					</table>

				</td>
				<td id="test1">
					<table style="border: 0px;" >
						<tbody>
							<tr onclick="myFunction(this)" >
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">6</td>
								<td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number6.png"></td>
							</tr>
						</tbody>
						
					</table>

				</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
	</div>
	</body>
	</html>Golff Sinlapachai 110.77.234.xxx 24-10-2019 16:23:57

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 ศึกษาการจัดการ DOM ด้วย jQuery เป็นแนวทาง


ninenik 124.120.200.xxx 24-10-2019
 ความคิดเห็นที่ 2
ถามหน่อยครับ พอกด3ทีเเล้วมันเเสดงสีพื้นหลังที่เลข เเล้วให้เเสดงที่ผลด้านล่าง
ตอนนี้มันเเสดงผลเเต่ครั้งเเรก ครั้งต่อไปไม่เเสดงต้องทำยังไงครับ
อีกอย่างถ้าเลขซ้ากันก็ให้เเดสงด้วยครับเหมือนในรูป 554 เเต่มันเเสดงเเค่ 54
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <title>Document</title>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
 <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->
 <style>
  *{
   margin: 0;
   padding: 0;
  }
  table, th {
   border: 1px solid black;
   border-collapse: collapse;
   text-align: center;
   width: 100%;
  }
  td {
   border: 1px solid black;
   border-collapse: collapse;
   width: 50px;
   height: 25px;

  }

  .set1,.set2,.set3,.set4,.set5,.set6 {
   border: none;
   outline: none;

   background-color: #f1f1f1;
   cursor: pointer;
   font-size: 25px;
  }


  .active, .set1:hover {
   background-color: #666;
   color: black;
  }
  .active, .set2:hover {
   background-color: #666;
   color: black;
  }
  .active, .set3:hover {
   background-color: #666;
   color: black;
  }
  .active, .set4:hover {
   background-color: #666;
   color: black;
  }
  .active, .set5:hover {
   background-color: #666;
   color: black;
  }
  .active, .set6:hover {
   background-color: #666;
   color: black;
  }

  div.f1{
   width: 1000px;
  }
  div.f2{
   width: 1000px;
  }
  .set1.bg-color1{
   background: #FFFF00 !important;
  }
  .set2.bg-color1{
   background: #FFFF00 !important;
  }
  .set3.bg-color1{
   background: #FFFF00 !important;
  }
  .set4.bg-color1{
   background: #FFFF00 !important;
  }
  .set5.bg-color1{
   background: #FFFF00 !important;
  }
  .set6.bg-color1{
   background: #FFFF00 !important;
  }
</style>
</head>
<body>

 <script>
  var aaa = '';
  var sum1 = 0;
  var clicks = 0;
  var clicksf = 0;
  //myFunction = i => $(".demo1 td:empty:first").html($(i).html());

  function clickCount()
  {
   clicks +=1;  
   clicksf +=1;

  }

  function reset()
  {
   $(".set1").removeClass("bg-color1");
   $(".set2").removeClass("bg-color1");
   $(".set3").removeClass("bg-color1");
   $(".set4").removeClass("bg-color1");
   $(".set5").removeClass("bg-color1");
   $(".set6").removeClass("bg-color1");
   
   clicks=1;

   return;
  }

  $(function(){
   $(".set1,.set2,.set3,.set4,.set5,.set6").click(function (e) {
     clickCount();
     e.preventDefault();
     var img = $("img", this).attr("src");
     var numberValue = $(this).text(); 
     
     
     var is_bg_color1 = $(this).hasClass("bg-color1");
     //var is_bg_color2 = $(this).hasClass("bg-color1");
     //var is_bg_color3 = $(this).hasClass("bg-color1");
     // console.log(numberValue);
     // console.log(clicks);
     document.getElementById("clicks").innerHTML = clicksf;


     if(is_bg_color1){
      console.log("y");
     //var test1 = '<img/yes.png"';
     $.each($('.yes td'), function(index, item) {
      if (item.innerHTML === '') {
        item.innerHTML = '<img src=img/yes.png width=35 height=35>';
        return false;
      }
     });

     sum1++;
   }
   if(!is_bg_color1 && clicks%4==0){
    console.log("n");
     //var test1 = '<img/yes.png"';
     $.each($('.yes td'), function(index, item) {
      if (item.innerHTML === '') {
        item.innerHTML = '<img src=img/no.png width=35 height=35>';
        return false;
      }
     });

     //sum1++;
   }

   document.getElementById("sum1").innerHTML = sum1;

   if (numberValue=='') {
     $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
      if (item.innerHTML === '') {
        item.innerHTML = "<img src="" + img + ""width="20px" height="20px">";
        return false;
      }
     });
   }
   if (numberValue==1) {
    $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number1.png width=20 height=20>';
      return false;
     }
   });
   }else if(numberValue==2){
   $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number2.png width=20 height=20>';
      return false;
     }
   });
  }else if(numberValue==3){
   $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number3.png width=20 height=20>';
      return false;
     }
   });
  }else if(numberValue==4){
   $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number4.png width=20 height=20>';
      return false;
     }
   });
  }else if(numberValue==5){
   $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number5.png width=20 height=20>';
      return false;
     }
   });
  }else if(numberValue==6){
   $.each($('.demo1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number6.png width=20 height=20>';
      return false;
     }
   });
  }
  var randoms1 = [...Array(1)].map(() => Math.floor(Math.random() * 6)+1);
  var randoms2 = [...Array(1)].map(() => Math.floor(Math.random() * 6)+1);
  var randoms3 = [...Array(1)].map(() => Math.floor(Math.random() * 6)+1);
  if (clicks%3==0) {
   if (randoms1==1||randoms2==1||randoms3==1) {
     $(".set1").addClass("bg-color1");
     $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
      if (item.innerHTML === '') {
        item.innerHTML = '<img src=img/number1.png width=50 height=50>';
        return false;
      }
     });
   }
   if (randoms1==2||randoms2==2||randoms3==2) {
    $(".set2").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number2.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
   }
   if (randoms1==3||randoms2==3||randoms3==3) {
    $(".set3").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number3.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
   }
   if (randoms1==4||randoms2==4||randoms3==4) {
    $(".set4").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number4.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
   }
   if (randoms1==5||randoms2==5||randoms3==5) {
    $(".set5").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number5.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
   }
   if (randoms1==6||randoms2==6||randoms3==6) {
    $(".set6").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number6.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
   }

   console.log(randoms1);
   console.log(randoms2);
   console.log(randoms3);
 }
 if (clicks%4==0) {

  
  reset();
 }

});
});
</script>
<div class="f2">

  <table class="demo1" style="background-color:#E6E6E6">
   <tbody>
     <tr>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td width="50" colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
      <td><table style="border:0px;"><tbody><tr><td colspan="2"style="border:0px;"></td></tr><tr><td style="border:0px;"></td><td style="border:0px;"></td></tr></tbody></table></td>
     </tr>

   </tbody>
  </table>
</div>
<br><br><br>


<div class="f1">
 <table >
  <tbody >
   <tr>
    <td class="one">
     <table style="border: 0px;" >
      <tbody>
       <tr >
         <td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">1</td>
         <td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number1.png"></td>
       </tr>
      </tbody>

    </table>

   </td>
   <td class="two">
    <table style="border: 0px;" >
     <tbody>
      <tr >
       <td width="50%" class="set2" style="border: 0px;">2</td>
       <td width="50%" class="set2" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number2.png"></td>
     </tr>
    </tbody>

  </table>

 </td>
 <td class="three">
  <table style="border: 0px;" >
   <tbody>
    <tr >
     <td width="50%" class="set3" style="border: 0px;">3</td>
     <td width="50%" class="set3" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number3.png"></td>
    </tr>
  </tbody>

 </table>

</td>
<td class="four">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
   <tr >
    <td width="50%" class="set4" style="border: 0px;">4</td>
    <td width="50%" class="set4" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number4.png"></td>
  </tr>
 </tbody>

</table>

</td>
<td class="five">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
   <tr >
    <td width="50%" class="set5" style="border: 0px;">5</td>
    <td width="50%" class="set5" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number5.png"></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
</td>

<td class="six">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
   <tr >
    <td width="50%" class="set6" style="border: 0px;">6</td>
    <td width="50%" class="set6" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number6.png"></td>
  </tr>
 </tbody>

</table>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br><br>

<table style="background-color:#E6E6E6;height: 50px" >
  <tr class="yes" >
   <td>ถูก</td>
   <td id="sum1">0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
  </tr>
</table>
<br><br>
<table style="background-color:#E6E6E6;height: 60px" >
  <tr class="rich1" >
   <td >ผล</td>
   <td ></td>
   <td ></td>
   <td ></td>
   
  </tr>
</table>

</div>
<p>Clicks: <a id="clicks">0</a></p>
</body>
</html>


Golff Sinlapachai 110.78.176.xxx 28-10-2019 13:18
 ความคิดเห็นที่ 3
โค้ดอยู่บรรทัดที่218ครับ


Golff Sinlapachai 110.78.176.xxx 28-10-2019 13:19
 ความคิดเห็นที่ 4
มันต้องใช้ function ไหนครับอันนี้มันเเสดงเเต่ครั้งเเรก

$.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
      if (item.innerHTML === '') {
        item.innerHTML = '<img src=img/number1.png width=50 height=50>';
        return false;
      }
     });


Golff Sinlapachai 61.7.135.xxx 29-10-2019 13:48
 ความคิดเห็นที่ 5
ไม่รู้ว่าทำอะไร แต่ลองศึกษาา css กับ html โดยเฉพาะพวก layout div flex รวมกับ jquery น่าจะช่วนให้ประยุกต์เพิ่มเติมได้

HTML

<ul class="list-01 cl1">
 <li>1</li>
 <li>2</li>
 <li>3</li>
 <li>4</li>
 <li>5</li>
 <li>6</li>
</ul>


<ul class="list-01 mt-10">
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
</ul>

<ul class="list-01 mt-10 tg1">
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
</ul>


CSS

body {
 background: #CCCC;
 height: 100vh;
 margin: 0;
}
.mt-10{
 margin-top: 20px !important;
}
.cl1{
 cursor: pointer;
}
ul.list-01{
 display: flex;
 list-style: none;
 margin: 0;padding: 0;
}
ul.list-01 li{
 border:1px solid #666;
 list-style: none;
 margin: 0;padding: 0;
 width: 40px;
 height: 40px;
 line-height: 40px;
 text-align: center;
 background: grey;
}
.circle{
 width: 40px;
 height: 40px;
 text-align: center;
 color: yellow;
 background-color: black;
 border-radius: 50%;
}


jQuery

$(function(){
 var a = 0;
 $(".cl1 li").click(function(){
  var num = $(this).text();
  a++;
  $.each($(".tg1 li"), function(index, item){
   if($(item).html()==""){
    var el = '<div class="circle">'+num+'</div>';
    $(item).html(el);
    return false;
   }
  });
 });
});

ตัวอย่าง DEMO

ninenik 124.120.200.xxx 29-10-2019
 ความคิดเห็นที่ 6
พอเรากดเลข3ครั้ง เลขจะขึ้นพื้นเหลือง เเล้วเเสดงเลขพื้นเหลืองที่ตารางด้านล่าง

เเต่มันเเสดงเเค่ครั้งเเรกเท่านั้น ทำยังไงให้มันเเสดงต่อไปเรื่อยๆครับ

ผมอยากให้มันเปลี่ยนตามเลขที่มีสีเหลืองครับ


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <title>Document</title>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
 <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->
 <style>
 *{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
table, th {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
  text-align: center;
  width: 100%;
}
td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
  width: 50px;
  height: 25px;

}
.set1,.set2,.set3,.set4,.set5,.set6 {
  border: none;
  outline: none;

  background-color: #f1f1f1;
  cursor: pointer;
  font-size: 25px;
}
.active, .set1:hover {
  background-color: #666;
  color: black;
}
.active, .set2:hover {
  background-color: #666;
  color: black;
}
.active, .set3:hover {
  background-color: #666;
  color: black;
}
.active, .set4:hover {
  background-color: #666;
  color: black;
}
.active, .set5:hover {
  background-color: #666;
  color: black;
}
.active, .set6:hover {
  background-color: #666;
  color: black;
}

div.f1{
  width: 1000px;
}
div.f2{
  width: 1000px;
}
.set1.bg-color1{
  background: #FFFF00 !important;
}
.set2.bg-color1{
  background: #FFFF00 !important;
}
.set3.bg-color1{
  background: #FFFF00 !important;
}
.set4.bg-color1{
  background: #FFFF00 !important;
}
.set5.bg-color1{
  background: #FFFF00 !important;
}
.set6.bg-color1{
  background: #FFFF00 !important;
}
</style>
</head>
<body>
 <script>
  var aaa = '';
  var sum1 = 0;
  var clicks = 0;
  var clicksf = 0;
  function clickCount()
  {
   clicks +=1;  
   clicksf +=1;
  }
  function reset()
  {
   $(".set1").removeClass("bg-color1");
   $(".set2").removeClass("bg-color1");
   $(".set3").removeClass("bg-color1");
   $(".set4").removeClass("bg-color1");
   $(".set5").removeClass("bg-color1");
   $(".set6").removeClass("bg-color1");
   clicks=1;
   return;
  }
  $(function(){
   $(".set1,.set2,.set3,.set4,.set5,.set6").click(function (e) {
     clickCount();
     e.preventDefault();
     var img = $("img", this).attr("src");
     var numberValue = $(this).text(); 
     var is_bg_color1 = $(this).hasClass("bg-color1");
     document.getElementById("clicks").innerHTML = clicksf;
  var randoms1 = [...Array(1)].map(() => Math.floor(Math.random() * 6)+1);
  var randoms2 = [...Array(1)].map(() => Math.floor(Math.random() * 6)+1);
  var randoms3 = [...Array(1)].map(() => Math.floor(Math.random() * 6)+1);
  if (clicks%3==0) {
   if (randoms1==1||randoms2==1||randoms3==1) {
     $(".set1").addClass("bg-color1");
     $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
      if (item.innerHTML === '') {
        item.innerHTML = '<img src=img/number1.png width=50 height=50>';
        return false;
      }
     });
   }
   if (randoms1==2||randoms2==2||randoms3==2) {
    $(".set2").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number2.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
  }
  if (randoms1==3||randoms2==3||randoms3==3) {
    $(".set3").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number3.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
  }
  if (randoms1==4||randoms2==4||randoms3==4) {
    $(".set4").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number4.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
  }
  if (randoms1==5||randoms2==5||randoms3==5) {
    $(".set5").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number5.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
  }
  if (randoms1==6||randoms2==6||randoms3==6) {
    $(".set6").addClass("bg-color1");
    $.each($('.rich1 td'), function(index, item) {
     if (item.innerHTML === '') {
      item.innerHTML = '<img src=img/number6.png width=50 height=50>';
      return false;
     }
   });
  }
   console.log(randoms1);
   console.log(randoms2);
   console.log(randoms3);
 }
 if (clicks%4==0) {
   reset();
 }
});
});
</script>
<br><br><br>
<div class="f1">
 <table >
   <tbody >
   <tr>
    <td class="one">
    <table style="border: 0px;" >
     <tbody>
     <tr >
       <td width="50%" class="set1" style="border: 0px;">1</td>
       <td width="50%" class="set1" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number1.png"></td>
     </tr>
    </tbody>
  </table>
 </td>
 <td class="two">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
  <tr >
   <td width="50%" class="set2" style="border: 0px;">2</td>
   <td width="50%" class="set2" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number2.png"></td>
 </tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="three">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
  <tr >
   <td width="50%" class="set3" style="border: 0px;">3</td>
   <td width="50%" class="set3" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number3.png"></td>
 </tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="four">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
  <tr >
   <td width="50%" class="set4" style="border: 0px;">4</td>
   <td width="50%" class="set4" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number4.png"></td>
 </tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="five">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
  <tr >
   <td width="50%" class="set5" style="border: 0px;">5</td>
   <td width="50%" class="set5" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number5.png"></td>
 </tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="six">
 <table style="border: 0px;" >
  <tbody>
  <tr >
   <td width="50%" class="set6" style="border: 0px;">6</td>
   <td width="50%" class="set6" style="border: 0px;"><img width="50" height="50" src="img/number6.png"></td>
 </tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br><br><br><br>
<table style="background-color:#E6E6E6;height: 60px" >
  <tr class="rich1" >
   <td >ผล</td>
   <td ></td>
   <td ></td>
   <td ></td>
  </tr>
</table>
</div>
<p>Clicks: <a id="clicks">0</a></p>
</body>
</html>


Golff Sinlapachai 110.78.180.xxx 29-10-2019 16:27
 ความคิดเห็นที่ 7
ได้เเล้วครับถามอีกอย่างนะครับ
พอผมกด3ครั้งเเล้วมันขึ้นพื้นสีเหลืองตามรูป พอครั้งที่4กดเลขที่มีสีเหลืองมันจะขึ้นติ้กถูก หรือกดครั้ง4เเต่ไม่ได้กดเลขพื้นเหลืองจะติกผิด ตอนนี้เป็นเเบบนี้

ผมอยากได้เเบบนี้ พอกดครั้งที่4 5 6 หากกดเลขพื้นสีเหลืองตัวใดก็ได้ให้ติ้กถูก เช่นกด 3 3 1 ก็ติ้กถูก หรือ 4 5 6 ก็ติ้กถูก ถึงเเม้ว่าครั้งที่4หรือ5ไม่ได้กดเลขที่สีเหลืองเเต่ครั้งที่6กดเลขสีเหลืองก็ติ้กถูก

ถ้าจะให้ขึ้นติ้กผิดต้องไม่กดเลขที่มีพื้นเหลืองเลย ตอนกดครั้งที่4 5 6 

เราจะเช็คตอนที่กดครั้งที่ 4 5 6 ยังไงครับ 

https://playcode.io/461266
  


Golff Sinlapachai 116.58.243.xxx 30-10-2019 19:29
 ความคิดเห็นที่ 8
สร้างตัวแปร ขึ้นมานับค่า แล้วใช้เงื่อนไข ว่ามีค่ามากกว่า 1 ก็นำไปใช้งาน
ตัวแปรที่นำมานับค่า อาจจะรีเซ้ตคต่าเป็นเริ่มต้น เป็ฌน 0 เมื่อเข้าเงื่อนไขกดารนับค่าใหม่
ประยุกต์ให้กับการนำไปใช้งาน


ninenik 124.122.197.xxx 31-10-2019
 ความคิดเห็นที่ 9
งงมากครับพอจะไกด์ให้ได้มั้ยครับ


Golff Sinlapachai 110.77.204.xxx 31-10-2019 15:00
 ความคิดเห็นที่ 10
เงื่อนไข ก็คือการนับการกด ตัวที่มีพื้นหลังสีเหลือง ในครั้งที่ 4 5 6
มีตัวแปรมารับค่า เริ่มต้น 0 ถ้าคลิกที่มีพ้ืนหลังสีเหลือ ก็บวกค่าเพิ่มไป 1
ซึ่งถ้าคลิกที่ 3 ครั้งและเป็นสีเหล่ืองทั้งหมดก็จะเป้น 3 แต่เงื่อนไข ติ้กถูกคือ คลิกแค่ครั้งเดียวกที่เป็นสีเหลือง
ก็ใช้เงื่อนไขนี้ สำหรับติ้กถูก และใช้เงื่อนไขไม่ได้ติกสีหลืองเลือกเป็น 0 เป็นเงื่อนไขสำหรับติกผิด


ninenik 124.122.197.xxx 31-10-2019
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ