สอบถามเกี่ยวกับ pagination การเลือกเเสดงข้อมูลในเเต่ละหน้า (มีภาพประกอบ)

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับ pagination การเลือกเเสดงข้อมูลในเเต่ละหน้า (มีภาพประกอบ)

สอบถามเกี่ยวกับ pagination การเลือกเเสดงข้อมูลในเเต่ละหน้า (มีภาพประกอบ)
จากรูปตัวอย่าง คือผมจะทำปุ่มที่จะกดเลือกได้ว่า ต้องการให้เเสดงข้อมูล ในหน้านั้น จำนวนเท่าไหร่ ซึ่งผมไม่ทราบว่ามันรียกว่าอะไร เเละรบกวนขอตัวอย่างในการเขียนด้วยครับ

ภาพที่1

ภาพที่2

      $row = 0;

      // number of rows per page
      $rowperpage = 5;
      if(isset($_POST['num_rows'])){
        $rowperpage = $_POST['num_rows'];
      }

      // Previous Button
      if(isset($_POST['but_prev'])){
        $row = $_POST['row'];
        $row -= $rowperpage;
        if( $row < 0 ){
          $row = 0;
        }
      }

      // Next Button
      if(isset($_POST['but_next'])){
        $row = $_POST['row'];
        $allcount = $_POST['allcount'];

        $val = $row + $rowperpage;
        if( $val < $allcount ){
          $row = $val;
        }
      }
    ?>
  </head>
  <body>
  <div class="container">

    <table width="100%" id="emp_table" border="0">
      <tr class="tr_header">
        <th>S.no</th>
        <th>Name</th>
        <th>Salary</th>
      </tr>
      <?php
      // count total number of rows
      $sql = "SELECT COUNT(*) AS cntrows FROM employee";
      $result = mysqli_query($con,$sql);
      $fetchresult = mysqli_fetch_array($result);
      $allcount = $fetchresult['cntrows'];

      // selecting rows
      $sql = "SELECT * FROM employee ORDER BY ID ASC limit $row,".$rowperpage;
      $result = mysqli_query($con,$sql);
      $sno = $row + 1;

      while($fetch = mysqli_fetch_array($result)){
        $name = $fetch['emp_name'];
        $salary = $fetch['salary'];
        ?>
        <tr>
          <td align='center'><?php echo $sno; ?></td>
          <td align='center'><?php echo $name; ?></td>
          <td align='center'><?php echo $salary; ?></td>
        </tr>
      <?php
        $sno ++;
      }
      ?>
    </table>
   
    <!-- Pagination control -->
    <form method="post" action="" id="form">
      <div id="div_pagination">
        <input type="hidden" name="row" value="<?php echo $row; ?>">
        <input type="hidden" name="allcount" value="<?php echo $allcount; ?>">
        <input type="submit" class="button" name="but_prev" value="Previous">
        <input type="submit" class="button" name="but_next" value="Next">

        <!-- Number of rows -->
        <div class="divnum_rows">
        <span class="paginationtextfield">Number of rows:</span>&nbsp;
        <select id="num_rows" name="num_rows">
          <?php
          $numrows_arr = array("5","10","25","50","100","250");
          foreach($numrows_arr as $nrow){
            if(isset($_POST['num_rows']) && $_POST['num_rows'] == $nrow){
              echo '<option value="'.$nrow.'" selected="selected">'.$nrow.'</option>';
            }else{
              echo '<option value="'.$nrow.'">'.$nrow.'</option>';
            }
          }
          ?>
        </select>
        </div>
      </div>
    </form>


Antinew007 124.122.198.xxx 03-02-2020 11:04:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
   <!-- Pagination control -->
  <form method="post" action="" id="form">
    <div id="div_pagination">
      <input type="hidden" name="row" value="<?php echo $row; ?>">
      <input type="hidden" name="allcount" value="<?php echo $allcount; ?>">
      <input type="submit" class="button" name="but_prev" value="Previous">
      <input type="submit" class="button" name="but_next" value="Next">

			<style type="text/css">
      .btn-page-navi{
        display:inline-block;
        border:1px solid #CCC;
        background-color:wihte;
        color:#000; text-align:center;		
      }
      .btn-page-navi.active{
        background-color:green;
        color:#FFF; text-align:center;	
      }
      </style>
      <!-- Number of rows -->
      <div class="divnum_rows">
      <span class="paginationtextfield">Number of rows:</span>&nbsp;
        <?php
        $numrows_arr = array("5","10","25","50","100","250");
        foreach($numrows_arr as $nrow){
					$active_class = "";
          if(isset($_POST['num_rows']) && $_POST['num_rows'] == $nrow){
            $active_class = "active";
          }
					?>
          <button name="num_rows" class="btn-page-navi <?=$active_class?>" type="submit" 
          value="<?=$nrow?>"><?=$nrow?></button>
          <?php
        }
        ?>
        
      </div>
    </div>
  </form>
ninenik 58.8.148.xxx 03-02-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ


Antinew007 124.122.197.xxx 03-02-2020 17:03
 ความคิดเห็นที่ 3
พี่ครับ ตอนนี้ติดปัญหาตรงที่เมื่อ กดเลือกจำนวนที่ต้องการให้เเสดง เช่น เลือก 10 ในหน้านั้นก็จะเเสดง จำนวน 10 รายการเเล้ว เเต่เมื่อผมกด next Previous มันจะกลับไปเเสดง ค่าเดิม คือค่าเริ่มต้น 5 ครับ ตรงนี้ ต้องเเก้ยังไงครับ รบกวนอีกครั้งนะครับ


Antinew007 124.122.197.xxx 03-02-2020 17:31
 ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าง่ายสุด ก็เพิ่ม input hidden ที่ชื่อ เหมือนปุ่มว่า num_rows เข้าไป
 
    <input type="hidden" name="num_rows" value="<?php echo $rowperpage; ?>">
    <input type="hidden" name="row" value="<?php echo $row; ?>">
    <input type="hidden" name="allcount" value="<?php echo $allcount; ?>">
    <input type="submit" class="button" name="but_prev" value="Previous">
    <input type="submit" class="button" name="but_next" value="Next">
 
ให้เข้าใจเสมอว่า ปุ่ม input กับปุ่ม button ค่าจะถูกไป เมื่อคลิก ถ้าไม่คลิก จะไม่มีตัวแปร และไม่มีค่าถูกส่งไป 
อ่านเนื้อหานี้เป็นความรู้เพิ่มเติม http://niik.in/que_2933_6542
 
    ก่อนแก้ปัญหา ตัวแปร $rowperpage ถูกกำหนดจากค่าเริ่มต้นเป็น 5 หรือจากค่าของ $_POST['num_rows'] ถ้ามีการกดปุ่ม
นั่นคือทุกครั้งที่เรากดที่ปุ่ม แบ่งจำนวนที่จะแสดง ก็จะได้ค่าที่ถูกต้อง แต่พอเราไม่ได้กดที่ปุ่ม <button name="num_rows"> 
เช่น กรณีกดปุ่ม  but_prev หรือ but_next แทน ค่าของตัวแปร $rowperpage จึงเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ คือ 5 เพราะค่าของ 
$_POST['num_rows'] ไม่ถูกส่งมาด้วย 
    พอเราแก้ปัญหาโดยเพิ่ม input hidden ที่ชื่อ num_rows ที่เป็นชื่อเดียวกับปุ่ม และให้มีค่าเท่ากับค่าที่ส่งมาล่าสุดหรือก็คือค่า
ของตัวแปร $rowperpage นั่นคือ ถ้ากดปุ่ม but_prev หรือ but_next ค่า num_rows จะใช้ของ input hidden ซี่งเป็นค่าที่จะถูกส่งไปใน
ฟอร์มเสมอ แต่ถ้ากดที่ปุ่ม num_rows กรณีนี้ จะเป็นว่า เราส่งทั้งค่า hidden และ ค่าจาก button หรือก็คือมีค่าจาก $_POST['num_rows']
สองค่าถูกส่งไป แต่จริงแล้วค่าที่จะถูกใช้งานจะเป็นค่าตัวหลัง ที่เป็นค่าจากปุ่มนั่นเอง ตามเงื่อนไขที่ว่า ถ้าชื่อเหมือนกัน จะใช้ตัวสุดท้าย
อ่านเนื้อหานี้เป็นความรู้เพิ่มเติม http://niik.in/que_2933_6542
 
    จริงๆ เราสามารถใช้วิธีการส่งค่าที่อาจจะใช้งาน ได้หลายแบบ เช่น เป็นตัวแปร SESSION หรือส่งแบบ GET ไปใน URL 
ก็คงต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติม 


ninenik 223.24.144.xxx 03-02-2020
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ