จากบทความ แนวทางการค้นหากิจกรรม

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จากบทความ แนวทางการค้นหากิจกรรม

จากบทความ แนวทางการค้นหากิจกรรม
แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล_ประยุกต์กับ_fullcalendar-721.html

ถ้าต้องการค้นหาเป็นเดือน จะให้ปฏิทินตาม เดือนที่เลือกจะต้องทำยังไงครับ ตอนนี้ค้นหาได้แต่ปฏิทินจะแสดงเดือนปัจจุบันตลอด


Takabe 125.24.88.xxx 18-02-2020 11:06:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
รูปแบบการทำงาน ตามเนื้อหาบทความ คือ เลื่อนปฏิทินไปยังเดือนที่ต้องการ จากนั้นส่งคำค้นหาไป
เพราะรูปแบบการแสดงของปฏิทิน จะแสดงเป็นข้อมูลของช่วงเดือนได้แค่เดือนเดียว

แต่ถ้าเราต้องการ ให้สามารถเลือกเดือน พร้อมกับ กำหนดข้อความที่ต้องการค้นได้ด้วย
ให้เพิ่ม ส่วนของการเลือกเดือนเข้าไป สมมติเช่น ใช้ input date

<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="date" name="gotodate" id="gotodate">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>


เมื่อทำการค้นหา ให้เราทำการเปลี่ยนปฏิทิน ไปยังเดือนที่เลือก โดยใช้ method หรือคำสั่ง gotoDate
และแสดงข้อมูลที่ค้นหา (ถ้ามี) 
แนวทางเช่น

  // เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
  $("#bt_search").on("click",function(){
		var gotoDate = $("#gotodate").val();
//		var gotoDate = '2020-04-01';
		fullCarlendarObj.fullCalendar( 'gotoDate', new Date(gotoDate)); // เปลี่ยนปฏิทินไปเดือนที่ต้องการ
    fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่   
  });
บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendarอ่าน 12,739
ninenik 119.76.33.xxx 18-02-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองแล้วครับ ค้นหาแล้วก็ไม่ไปตามเดือน var gotoDate = '2020-04-01';
ข้อมูลก็มีในวันที่ 2020-04-01 ครับ

// เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
    $("#bt_search").on("click",function(){
       // var gotoDate = $("#gotodate").val();
      var gotoDate = '2020-04-01';
        fullCarlendarObj.fullCalendar( 'gotoDate', new Date(gotoDate)); // เปลี่ยนปฏิทินไปเดือนที่ต้องการ
        fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่     
    });


takabe 125.24.89.xxx 19-02-2020 15:02
 ความคิดเห็นที่ 3
ลองดูตัวอย่างโค้ดนี้ ประกอบกับเนื้อหาบทความ เป็นแนวทาง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.print.css" media='print' />  
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 	
  <link rel="stylesheet" href="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.css">
  <style type="text/css">
	#calendar{
		max-width: 700px;
		margin: 0 auto;
    font-size:13px;
	}    
  </style>
</head>
<body>

<br><br>
<div style="margin:auto;width:750px;">
<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="date" name="gotodate" id="gotodate" class="form-control">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>
<br>
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/lib/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/locale/th.js"></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="script-3.6.2.js"></script>   -->
<script type="text/javascript"> 
$(function(){

  // สร้่างตัวแปร เพื่อไว้อ้างอิงเรียกใช้งาน fullcalendar
  var fullCarlendarObj;
 
  // เก็บค่า 
  fullCarlendarObj = $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'    
    },    
    events: {
      url: 'data_event.php',
      data: function(){
        return {
          keyword: $("#keyword").val()
        }
      },
      error: function() {
 
      }
    },  
		eventAfterRender: function( event, element, view ) { // ปรับแต่ง ลิ้งค์ให้เปิดหน้าต่างใหม่]
			$("a.fc-event").attr("target","_blank");
		},
    eventLimit:true,
    lang: 'th'                       
  });
	

  // เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
  $("#bt_search").on("click",function(){
    var gotoDate = $("#gotodate").val();
//   var gotoDate = '2020-04-01';
		if(gotoDate !=""){
			fullCarlendarObj.fullCalendar( 'gotoDate', new Date(gotoDate)); // เปลี่ยนปฏิทินไปเดือนที่ต้องการ	
		}
    fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่   
  }); 
	
	// ส่วนของการกำหนดวันที่เริ่มต้น
	var today = new Date();
	var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
	var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); 
	var yyyy = today.getFullYear();	
	
	var todayDate = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
	
	$("#gotodate").val(todayDate);
	
  
});    
</script> 

ตัวอย่าง DEMO

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendarอ่าน 12,739
ninenik 124.120.201.xxx 19-02-2020
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ