ถามเกี่ยวกับสร้าง cookie เเล้วเก็บลงไฟล์ text เเล้วนำค่ามาใช้ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเกี่ยวกับสร้าง cookie เเล้วเก็บลงไฟล์ text เเล้วนำค่ามาใช้ครับ

ถามเกี่ยวกับสร้าง cookie เเล้วเก็บลงไฟล์ text เเล้วนำค่ามาใช้ครับ
https://www.ninenik.com/forum_view_3008_1.html
มาจากโพสบนครับ

ผมสร้าง cookie ที่เป็น array เเล้วเก็บไว้ใน text ไฟล์ cookie  จะเปลี่ยนทุก 10 วิ เราจะนำค่า array มาใช้ยังไงครับ
เอาใส่ตรง 
echo "50%";
ล่างสุดครับ

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<?php
$con= mysqli_connect("localhost","root","","baccarat_db") or die("Error: " . mysqli_error($con));

mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8' ");
 
$query = "SELECT * FROM slot where id_slot=1 " or die("Error:" . mysqli_error()); 
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result . 
$result = mysqli_query($con, $query); 
// ถ้ายังไม่มี cookie ชื่อนี้ หรือ มีแล้ว แต่หมดอายุ เช็คจากวันที่ข้อมูล cookie
// กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2 http://niik.in/445 
// https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=445 via @ninenik
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime20']) || (isset($_COOKIE['ck_checktime20']) && time() > (int)$_COOKIE['ck_checktime20'])){
  setcookie("ck_checktime20", time() + 10,time() + 10); // สร้าง cookie เวลาปัจจุบันใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
  // การสร้างตัวแปร cookie ด้วย php ต้องใช้คำสั่งนี้โดยห้ามมีการ echo หรือแสดงค่าใดๆ ก่อน
  // ตัวแปร จะเรียกใช้งานได้ หลังจากสร้างและโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง เพราะตัวแปร cookie จะถูกส่งใปใช้งานผ่าน header
  $arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100));// random ค่าแล้วเก็บเป็น array
  $str_data = implode(",",$arr_data); // ข้อมูล string โดยสร้างจากตัวแปร array
  setcookie("ck_valuedata20", $str_data,time() + 10); // สร้าง cookie ข้มอูลใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
}
?>
<?php 
$i=0;
$modifyTime = filemtime("random_data.txt"); // เวลาอัพเดทข้อมูลไฟล์ล่าสุด
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime20']) && time() > $modifyTime + 10){
  echo "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
  echo $str_data;

  print_r(explode(",",$str_data)); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("random_data.txt",$data_static);


}else{
  echo "Use old value";  
/*  echo $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
  print_r(explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata'])); // ใช้ค่าจาก cookie เดิม*/
  file_get_contents("random_data.txt");
	print_r(explode(',', $_COOKIE['ck_valuedata20']));


// echo include_once("random_data.txt"); // หรือใช้คำสั่งนี้แทนก็ได้
}

 ?>


<?php 


while ( $i<= 5) {
	
 ?>
<br><br><br>
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 
 <?php echo "50%"; ?>"></div> <!-- เอาค่า array ใส่ตรงนี้ยังไงครับ ที่echo "50%"; -->
</div>

<?php 
$i++;
}
 ?>Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 12:53:45

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
สร้างตัวแปร array รับค่าข้อมูลจาก cookie
 

<?php
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime'])){
  echo "Generate!!!<br>";  
  echo $str_data."<br>";
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
}else{
  echo "Use old value.<br>";  
  echo $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']); // ใช้ค่าจาก cookie เดิม
}
?>


 
แล้วอ้างอิงผ่าน key
 
เช่น $arr_cookies[0]..$arr_cookies[1]... ไปเรื่อยๆ ในลูปก็แทนด้วยตัวแปร เช่น $arr_cookies[$i]


ninenik 223.24.161.xxx 01-04-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ อยากให้ใน 10 วิ ต้องได้ตัวเลขที่เหมือนกัน 
ผมลองรันพร้อมกันมันขึ้นเเบบนี้ครับ 


<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<?php
$con= mysqli_connect("localhost","root","","baccarat_db") or die("Error: " . mysqli_error($con));

mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8' ");
 
$query = "SELECT * FROM slot where id_slot=1 " or die("Error:" . mysqli_error()); 
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result . 
$result = mysqli_query($con, $query); 
// ถ้ายังไม่มี cookie ชื่อนี้ หรือ มีแล้ว แต่หมดอายุ เช็คจากวันที่ข้อมูล cookie
// กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2 http://niik.in/445 
// https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=445 via @ninenik
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) || (isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > (int)$_COOKIE['ck_checktime'])){
  setcookie("ck_checktime", time() + 10,time() + 10); // สร้าง cookie เวลาปัจจุบันใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
  // การสร้างตัวแปร cookie ด้วย php ต้องใช้คำสั่งนี้โดยห้ามมีการ echo หรือแสดงค่าใดๆ ก่อน
  // ตัวแปร จะเรียกใช้งานได้ หลังจากสร้างและโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง เพราะตัวแปร cookie จะถูกส่งใปใช้งานผ่าน header
  $arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100));// random ค่าแล้วเก็บเป็น array
  $str_data = implode(",",$arr_data); // ข้อมูล string โดยสร้างจากตัวแปร array
  setcookie("ck_valuedata", $str_data,time() + 10); // สร้าง cookie ข้มอูลใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
}
?>
<?php 
$i=0;
$modifyTime = filemtime("random_data.txt"); // เวลาอัพเดทข้อมูลไฟล์ล่าสุด
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > $modifyTime + 10){
  echo "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
  echo $str_data;
 
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("random_data.txt",$data_static);
 
}else{
  echo "Use old value";  

  file_get_contents("random_data.txt");
   $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']);
 
}

 ?>


<?php 
$test = '70';
while ( $i< 5) {
 ?>
<!-- <br><br><br> -->

<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 
 <?php echo $arr_cookies[$i].'%' ?>"></div> <!-- เอาค่า array ใส่ตรงนี้ยังไงครับ ที่echo "50%"; -->
</div>

<?php 
$i++;
}
 ?>


Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 16:32
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าอิงจาก ส่วนนี้ http://niik.in/que_3007_6724_2
 
<?php
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > $modifyTime + 10){
  echo "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
  echo $str_data;
 
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("random_data.txt",$str_data); // ค่าที่เขียนลงไฟล์จะจ้องเป็นค่่าจากตัวแปร $str_data
 
}else{
  echo "Use old value";  
 
 	$fileData = file_get_contents("random_data.txt"); // ใช้ค่าจากไฟล์
  $arr_cookies = explode(",",$fileData); 
//   $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
//  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']);
 
}
?>
 
ตัวแปร $str_data คือข้อความ เลขสุ่ม ที่อยู่ในรูปแบบ 1,3,4,5 เป็นต้น
เช่นเดียวกับตัวแปร $fileData ที่อ่านค่าจากไฟล์ ด้วยคำสั่ง file_get_contents()
ทั้งสองค่า คือ $str_data และ $fileData ถูกแปลงจากข้อความ string เป็น array
โดยใช้คำสั่ง explode() และนำค่าไปไว้ในตัวแปร $arr_cookies
โดยมี key เริ่มต้นที่ 0 บวกเพิ่มที่ละ 1 ไปจนครบจำนวน เช่น
ถ้า $str_data หรือ $fileData เป็น 1,3,4,5 จะได้ตัวแปร $arr_cookies
จากคำสั่ง 
 
$arr_cookies = explode(",",$str_data);
// หรือ
$arr_cookies = explode(",",$fileData); 
 
// print_r($arr_cookies);
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 3
  [2] => 4
  [3] => 5
)
นั่นคือ 
$arr_cookies[0] มีค่าเท่ากับ 1
$arr_cookies[1] มีค่าเท่ากับ 3
$arr_cookies[2] มีค่าเท่ากับ 4
$arr_cookies[3] มีค่าเท่ากับ 5
 
เวลาเราเอาค่าไปวนลูป ไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบคำสั่ง  for,while,foreach การอ้างอิง key
ก็จะแตกต่างกัน สมมติใช้เป็น for ก็จะเป็น
 
$arr_cookies = array(1,3,4,5);
//print_r($arr_cookies);
if($arr_cookies){
  for($i = 0; $i < count($arr_cookies); $i++){
    echo $arr_cookies[$i];
  }
}
 
ระวังเรื่องตำแหน่งการอ้างอิง key และการกำหนดเงื่อนไข < หรือ <=
<= 4 จะเป็น 0,1,2,3 และ 4
< 4   จะเป็น 0,1,2,3
 
ถ้า key ผิด จะทำให้ key ที่เกินมา จะขึ้นแจ้งว่าเป็น undefined_index ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับ key
ยกตัวอย่าง พอเราวนลูปไปถึง $arr_cookies[4] ซึ่งเราไม่มีค่า key นี้ก็จะเกิด การแจ้งเตือน error
 
การวนลูป array อีกตัวอย่าง ที่นิยม คือใช้ foreach เช่น
 
$arr_cookies = array(1,3,4,5);
//print_r($arr_cookies);
if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){
 //   echo $key." - ".$value; // กรณีต้องการแสดง key และ value
 //   echo $arr_cookies[$key];// กรณีอ้างอิงโดยใช้ $key
    echo $value;
  }
}
 
กรณีนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่อง key เพราะจะสนใจแต่ ค่าของข้อมูล และข้อมูลจะวนลูป
จนครบรายการ หรือเราจะใช้การอ้างอิง key ตามตัวที่ comment ไว้ก็ได้
    ส่วนการวนลูป array ด้วย while ส่วนใหญ่จะใช้กับข้อมูลจำนวนมากๆ อย่างวนลูปแสดง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่จำนวนเราอาจจะไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่
 
แนวทางการนำไปใช้ ก็จะประมาณ
 
<?php 
$test = '70';
if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){
 ?>
<!-- <br><br><br> -->
 
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 
 <?php echo $arr_cookies[$key].'%' ?>"></div> <!-- เอาค่า array ใส่ตรงนี้ยังไงครับ ที่echo "50%"; -->
</div>
 
<?php 
  }
}
 ?>


ninenik 27.55.142.xxx 01-04-2020
 ความคิดเห็นที่ 4
ผมต้องใช้ while ดึงข้อมูลจาก db ด้วยครับ พอเอามาใส่ใน โค้ดเเล้วมันขึ้นเเบบนี้ครับตามรูปถ้าตรง array มีเท่าไหร่ตรงข้อมูล db มันขึ้นตามจำนวน array
$arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100));


โค้ดอันนี้เอาใส่ใน ตรงไหนครับ

if($arr_cookies){
    foreach($arr_cookies as $key => $value){
   
            }
}
<?php

$con= mysqli_connect("localhost","root","","baccarat_db") or die("Error: " . mysqli_error($con));

mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8' ");
 
$query = "SELECT * FROM slot where id_slot=1 " or die("Error:" . mysqli_error()); 
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result . 
$result = mysqli_query($con, $query); 
// ถ้ายังไม่มี cookie ชื่อนี้ หรือ มีแล้ว แต่หมดอายุ เช็คจากวันที่ข้อมูล cookie
// กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2 http://niik.in/445 
// https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=445 via @ninenik
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) || (isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > (int)$_COOKIE['ck_checktime'])){
  setcookie("ck_checktime", time() + 10,time() + 10); // สร้าง cookie เวลาปัจจุบันใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
  // การสร้างตัวแปร cookie ด้วย php ต้องใช้คำสั่งนี้โดยห้ามมีการ echo หรือแสดงค่าใดๆ ก่อน
  // ตัวแปร จะเรียกใช้งานได้ หลังจากสร้างและโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง เพราะตัวแปร cookie จะถูกส่งใปใช้งานผ่าน header
  $arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100));// random ค่าแล้วเก็บเป็น array
  $str_data = implode(",",$arr_data); // ข้อมูล string โดยสร้างจากตัวแปร array
  setcookie("ck_valuedata", $str_data,time() + 10); // สร้าง cookie ข้มอูลใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
}
?>
<?php 
$i=0;
$modifyTime = filemtime("scanslot/Joker.txt"); // เวลาอัพเดทข้อมูลไฟล์ล่าสุด
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > $modifyTime + 10){
   "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
   $str_data;
  
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("scanslot/Joker.txt",$str_data); // ค่าที่เขียนลงไฟล์จะจ้องเป็นค่่าจากตัวแปร $str_data
  
}else{
   "Use old value";  
 
  $fileData = file_get_contents("scanslot/Joker.txt"); // ใช้ค่าจากไฟล์
  $arr_cookies = explode(",",$fileData); 
//   $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
//  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']);
  
}

 
while($row = mysqli_fetch_array($result)) { 

  if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){$Image= $row['FilesName'];
       $path = "imgslot/"; 
       $image =  $path. $Image;
  ?>

 <div style="width:160px;margin-top: 2%" class="card <?php echo $arr_cookies[$key].'%' == 100 ? ' card-100' : '' ?>">
  <img class="card-img-top " width="148px" height="138px" src="<?php echo $image ;?>" alt="Card image" style="width:100%">
  <kbd><p ><?php echo $row["Name"]; ?></p></kbd>

   <div class="card-footer">
     <div class="progress">

     <?php if ($arr_cookies[$key]<=10) { ?>
       <div class="progress-bar progress-bar-striped active"style="background-color: #171414d1;
      width:100%">
   </div>
     <?php } ?>


      <?php if ($arr_cookies[$key]<100&&$arr_cookies[$key]>10) { ?>
      <div class="progress-bar progress-bar-striped active"style="background-color:<?php 
      if($arr_cookies[$key]>10&&$arr_cookies[$key]<=20){ ?> 
      #f63a0f <?php }elseif ($arr_cookies[$key]>20&&$arr_cookies[$key]<=45) { ?>
      #f27011 <?php }elseif ($arr_cookies[$key]>45&&$arr_cookies[$key]<=65) { ?>
      #f2b01e <?php }elseif ($arr_cookies[$key]>65&&$arr_cookies[$key]<=85) { ?>
      #f2d31b <?php } ?>;
     width:<?php echo $arr_cookies[$key].'%'; ?>">
   </div>
      <?php } ?>

      <?php if ($arr_cookies[$key]==100) { ?>
        <div class="progress-bar "style="background-color:<?php if($arr_cookies[$key]==100){ ?> #3fd455 <?php } ?>;
      width:<?php echo $arr_cookies[$key].'%'; ?>">
   </div>
      <?php } ?>


   
  </div><!-- progress -->
  </div><!-- card-footer -->
 </div><!-- card -->

<div style="width: 2%; "></div>


 <?php
}//foreach
  }//if
}//while
 ?>
Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 20:30
 ความคิดเห็นที่ 5
if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){

  	}
  }


ถ้าเอาไว้นอก while $arr_cookies[$key] มันเเสดง array เเต่ตัวเเรก
https://www.img.in.th/image/TC2zLY


Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 20:54
 ความคิดเห็นที่ 6
ไม่แน่ใจว่า ใช้งานแบบไหน เอาไอเดียเป็นแนวทาง แล้วลองหาข้อมูลเพิ่มดู
ให้มองความสำคัญของข้อมูล ว่า ข้อมูลไหนคือข้อมูลหลัก เช่น ถ้าใช้จาก
ฐานข้อมูล เป็นข้อมูลหลัก และใช้จาก array เป็นส่วนที่ต้องแทรกเข้าไป กรณีนี้
ต้องมีความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสอง มีอะไรที่เชื่อมกัน ถ้าไม่มีเลย ก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
แต่ถ้ามีอย่างน้อย เช่น จำนวนและลำดับของรายการ ข้อมูลทั้งสองสัมพันธ์กันตามลำดับ
เราสามารถใช้ เลขลำดับ หรือ key กำหนดความสัมพันธ์ได้ เช่น
 
สมมติข้อมูล db เป็น ชื่อจังหวัดสัก 4 จังหวัด และ จำนวนอำเภอเป็นข้อมูล array สุ่ม
$row = array("Bangkok","Phuket","Khonkean","Korat");
และเรามีข้อมูลจาก array เป็น 1,3,4,5 
นั่นคือ 1 คือจำนวนอำเภอของ Bangkok,  3 ของ Phuket ....ตามลำดับ
ดังนั้น ข้อมูลทั้งสอง สัมพันธ์ตามลำดับ และมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน ก็สามารถอ้างอิงกันได้เป็นดังนี้
 
$row = array("Bangkok","Phuket","Khonkean","Korat");
$arr_cookies = array(1,3,4,5);
//print_r($arr_cookies);

$i = 0;
while($i < count($row)){ // จำลองลูปจาก db
  echo $row[$i]."\r\n";
  echo $arr_cookies[$i]."\r\n";
  echo "\r\n";
  $i++;
}ninenik 27.55.142.xxx 01-04-2020
 ความคิดเห็นที่ 7
ได้เเล้วครับ น่าจะผิดที่เรียกใช้ตัวเเปรที่ ไฟล์ text ผิด
ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกมั้ย

เดิมใช้
file_get_contents("random_data.txt");
 print_r(explode(',', $_COOKIE['ck_valuedata']));

เปลี่ยนมา
fileData = file_get_contents("random_data.txt"); 
  $arr_cookies = explode(",",$fileData);Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 22:05
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ