ถามเกี่ยวกับสร้าง cookie เเล้วเก็บลงไฟล์ text เเล้วนำค่ามาใช้ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเกี่ยวกับสร้าง cookie เเล้วเก็บลงไฟล์ text เเล้วนำค่ามาใช้ครับ

ถามเกี่ยวกับสร้าง cookie เเล้วเก็บลงไฟล์ text เเล้วนำค่ามาใช้ครับ
https://www.ninenik.com/forum_view_3008_1.html
มาจากโพสบนครับ

ผมสร้าง cookie ที่เป็น array เเล้วเก็บไว้ใน text ไฟล์ cookie  จะเปลี่ยนทุก 10 วิ เราจะนำค่า array มาใช้ยังไงครับ
เอาใส่ตรง 
echo "50%";
ล่างสุดครับ

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<?php
$con= mysqli_connect("localhost","root","","baccarat_db") or die("Error: " . mysqli_error($con));

mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8' ");
 
$query = "SELECT * FROM slot where id_slot=1 " or die("Error:" . mysqli_error()); 
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result . 
$result = mysqli_query($con, $query); 
// ถ้ายังไม่มี cookie ชื่อนี้ หรือ มีแล้ว แต่หมดอายุ เช็คจากวันที่ข้อมูล cookie
// กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2 http://niik.in/445 
// https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=445 via @ninenik
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime20']) || (isset($_COOKIE['ck_checktime20']) && time() > (int)$_COOKIE['ck_checktime20'])){
  setcookie("ck_checktime20", time() + 10,time() + 10); // สร้าง cookie เวลาปัจจุบันใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
  // การสร้างตัวแปร cookie ด้วย php ต้องใช้คำสั่งนี้โดยห้ามมีการ echo หรือแสดงค่าใดๆ ก่อน
  // ตัวแปร จะเรียกใช้งานได้ หลังจากสร้างและโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง เพราะตัวแปร cookie จะถูกส่งใปใช้งานผ่าน header
  $arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100));// random ค่าแล้วเก็บเป็น array
  $str_data = implode(",",$arr_data); // ข้อมูล string โดยสร้างจากตัวแปร array
  setcookie("ck_valuedata20", $str_data,time() + 10); // สร้าง cookie ข้มอูลใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
}
?>
<?php 
$i=0;
$modifyTime = filemtime("random_data.txt"); // เวลาอัพเดทข้อมูลไฟล์ล่าสุด
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime20']) && time() > $modifyTime + 10){
  echo "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
  echo $str_data;

  print_r(explode(",",$str_data)); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("random_data.txt",$data_static);


}else{
  echo "Use old value";  
/*  echo $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
  print_r(explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata'])); // ใช้ค่าจาก cookie เดิม*/
  file_get_contents("random_data.txt");
	print_r(explode(',', $_COOKIE['ck_valuedata20']));


// echo include_once("random_data.txt"); // หรือใช้คำสั่งนี้แทนก็ได้
}

 ?>


<?php 


while ( $i<= 5) {
	
 ?>
<br><br><br>
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 
 <?php echo "50%"; ?>"></div> <!-- เอาค่า array ใส่ตรงนี้ยังไงครับ ที่echo "50%"; -->
</div>

<?php 
$i++;
}
 ?>Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 12:53:45

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ เข้าใช้งานด้วย Facebook คลิก )
 ความคิดเห็นที่ 1
สร้างตัวแปร array รับค่าข้อมูลจาก cookie
 

<?php
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime'])){
  echo "Generate!!!<br>";  
  echo $str_data."<br>";
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
}else{
  echo "Use old value.<br>";  
  echo $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']); // ใช้ค่าจาก cookie เดิม
}
?>


 
แล้วอ้างอิงผ่าน key
 
เช่น $arr_cookies[0]..$arr_cookies[1]... ไปเรื่อยๆ ในลูปก็แทนด้วยตัวแปร เช่น $arr_cookies[$i]


Ninenik 223.24.161.xxx 01-04-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ อยากให้ใน 10 วิ ต้องได้ตัวเลขที่เหมือนกัน 
ผมลองรันพร้อมกันมันขึ้นเเบบนี้ครับ 


<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<?php
$con= mysqli_connect("localhost","root","","baccarat_db") or die("Error: " . mysqli_error($con));

mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8' ");
 
$query = "SELECT * FROM slot where id_slot=1 " or die("Error:" . mysqli_error()); 
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result . 
$result = mysqli_query($con, $query); 
// ถ้ายังไม่มี cookie ชื่อนี้ หรือ มีแล้ว แต่หมดอายุ เช็คจากวันที่ข้อมูล cookie
// กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2 http://niik.in/445 
// https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=445 via @ninenik
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) || (isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > (int)$_COOKIE['ck_checktime'])){
  setcookie("ck_checktime", time() + 10,time() + 10); // สร้าง cookie เวลาปัจจุบันใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
  // การสร้างตัวแปร cookie ด้วย php ต้องใช้คำสั่งนี้โดยห้ามมีการ echo หรือแสดงค่าใดๆ ก่อน
  // ตัวแปร จะเรียกใช้งานได้ หลังจากสร้างและโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง เพราะตัวแปร cookie จะถูกส่งใปใช้งานผ่าน header
  $arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100));// random ค่าแล้วเก็บเป็น array
  $str_data = implode(",",$arr_data); // ข้อมูล string โดยสร้างจากตัวแปร array
  setcookie("ck_valuedata", $str_data,time() + 10); // สร้าง cookie ข้มอูลใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
}
?>
<?php 
$i=0;
$modifyTime = filemtime("random_data.txt"); // เวลาอัพเดทข้อมูลไฟล์ล่าสุด
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > $modifyTime + 10){
  echo "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
  echo $str_data;
 
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("random_data.txt",$data_static);
 
}else{
  echo "Use old value";  

  file_get_contents("random_data.txt");
   $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']);
 
}

 ?>


<?php 
$test = '70';
while ( $i< 5) {
 ?>
<!-- <br><br><br> -->

<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 
 <?php echo $arr_cookies[$i].'%' ?>"></div> <!-- เอาค่า array ใส่ตรงนี้ยังไงครับ ที่echo "50%"; -->
</div>

<?php 
$i++;
}
 ?>


Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 16:32
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าอิงจาก ส่วนนี้ http://niik.in/que_3007_6724_2
 
<?php
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > $modifyTime + 10){
  echo "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
  echo $str_data;
 
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("random_data.txt",$str_data); // ค่าที่เขียนลงไฟล์จะจ้องเป็นค่่าจากตัวแปร $str_data
 
}else{
  echo "Use old value";  
 
 	$fileData = file_get_contents("random_data.txt"); // ใช้ค่าจากไฟล์
  $arr_cookies = explode(",",$fileData); 
//   $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
//  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']);
 
}
?>
 
ตัวแปร $str_data คือข้อความ เลขสุ่ม ที่อยู่ในรูปแบบ 1,3,4,5 เป็นต้น
เช่นเดียวกับตัวแปร $fileData ที่อ่านค่าจากไฟล์ ด้วยคำสั่ง file_get_contents()
ทั้งสองค่า คือ $str_data และ $fileData ถูกแปลงจากข้อความ string เป็น array
โดยใช้คำสั่ง explode() และนำค่าไปไว้ในตัวแปร $arr_cookies
โดยมี key เริ่มต้นที่ 0 บวกเพิ่มที่ละ 1 ไปจนครบจำนวน เช่น
ถ้า $str_data หรือ $fileData เป็น 1,3,4,5 จะได้ตัวแปร $arr_cookies
จากคำสั่ง 
 
$arr_cookies = explode(",",$str_data);
// หรือ
$arr_cookies = explode(",",$fileData); 
 
// print_r($arr_cookies);
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 3
  [2] => 4
  [3] => 5
)
นั่นคือ 
$arr_cookies[0] มีค่าเท่ากับ 1
$arr_cookies[1] มีค่าเท่ากับ 3
$arr_cookies[2] มีค่าเท่ากับ 4
$arr_cookies[3] มีค่าเท่ากับ 5
 
เวลาเราเอาค่าไปวนลูป ไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบคำสั่ง  for,while,foreach การอ้างอิง key
ก็จะแตกต่างกัน สมมติใช้เป็น for ก็จะเป็น
 
$arr_cookies = array(1,3,4,5);
//print_r($arr_cookies);
if($arr_cookies){
  for($i = 0; $i < count($arr_cookies); $i++){
    echo $arr_cookies[$i];
  }
}
 
ระวังเรื่องตำแหน่งการอ้างอิง key และการกำหนดเงื่อนไข < หรือ <=
<= 4 จะเป็น 0,1,2,3 และ 4
< 4   จะเป็น 0,1,2,3
 
ถ้า key ผิด จะทำให้ key ที่เกินมา จะขึ้นแจ้งว่าเป็น undefined_index ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับ key
ยกตัวอย่าง พอเราวนลูปไปถึง $arr_cookies[4] ซึ่งเราไม่มีค่า key นี้ก็จะเกิด การแจ้งเตือน error
 
การวนลูป array อีกตัวอย่าง ที่นิยม คือใช้ foreach เช่น
 
$arr_cookies = array(1,3,4,5);
//print_r($arr_cookies);
if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){
 //   echo $key." - ".$value; // กรณีต้องการแสดง key และ value
 //   echo $arr_cookies[$key];// กรณีอ้างอิงโดยใช้ $key
    echo $value;
  }
}
 
กรณีนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่อง key เพราะจะสนใจแต่ ค่าของข้อมูล และข้อมูลจะวนลูป
จนครบรายการ หรือเราจะใช้การอ้างอิง key ตามตัวที่ comment ไว้ก็ได้
    ส่วนการวนลูป array ด้วย while ส่วนใหญ่จะใช้กับข้อมูลจำนวนมากๆ อย่างวนลูปแสดง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่จำนวนเราอาจจะไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่
 
แนวทางการนำไปใช้ ก็จะประมาณ
 
<?php 
$test = '70';
if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){
 ?>
<!-- <br><br><br> -->
 
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 
 <?php echo $arr_cookies[$key].'%' ?>"></div> <!-- เอาค่า array ใส่ตรงนี้ยังไงครับ ที่echo "50%"; -->
</div>
 
<?php 
  }
}
 ?>


Ninenik 27.55.142.xxx 01-04-2020
 ความคิดเห็นที่ 4
ผมต้องใช้ while ดึงข้อมูลจาก db ด้วยครับ พอเอามาใส่ใน โค้ดเเล้วมันขึ้นเเบบนี้ครับตามรูปถ้าตรง array มีเท่าไหร่ตรงข้อมูล db มันขึ้นตามจำนวน array
$arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100));


โค้ดอันนี้เอาใส่ใน ตรงไหนครับ

if($arr_cookies){
    foreach($arr_cookies as $key => $value){
   
            }
}
<?php

$con= mysqli_connect("localhost","root","","baccarat_db") or die("Error: " . mysqli_error($con));

mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8' ");
 
$query = "SELECT * FROM slot where id_slot=1 " or die("Error:" . mysqli_error()); 
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result . 
$result = mysqli_query($con, $query); 
// ถ้ายังไม่มี cookie ชื่อนี้ หรือ มีแล้ว แต่หมดอายุ เช็คจากวันที่ข้อมูล cookie
// กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2 http://niik.in/445 
// https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=445 via @ninenik
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) || (isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > (int)$_COOKIE['ck_checktime'])){
  setcookie("ck_checktime", time() + 10,time() + 10); // สร้าง cookie เวลาปัจจุบันใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
  // การสร้างตัวแปร cookie ด้วย php ต้องใช้คำสั่งนี้โดยห้ามมีการ echo หรือแสดงค่าใดๆ ก่อน
  // ตัวแปร จะเรียกใช้งานได้ หลังจากสร้างและโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง เพราะตัวแปร cookie จะถูกส่งใปใช้งานผ่าน header
  $arr_data = array(rand(0,100),rand(0,100));// random ค่าแล้วเก็บเป็น array
  $str_data = implode(",",$arr_data); // ข้อมูล string โดยสร้างจากตัวแปร array
  setcookie("ck_valuedata", $str_data,time() + 10); // สร้าง cookie ข้มอูลใหม่ ทุก 1 นาที บวกเพิ่มเท่ากับ 60 วิ
}
?>
<?php 
$i=0;
$modifyTime = filemtime("scanslot/Joker.txt"); // เวลาอัพเดทข้อมูลไฟล์ล่าสุด
 // เงื่อนไขสำหรับทำการ สร้างข้อมูลใหม่ เมื่อ cookie เปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ
if(!isset($_COOKIE['ck_checktime']) && time() > $modifyTime + 10){
   "Generate!!!<br>";  
  ob_start(); // ตำแหน่งเริ่มต้น ข้อมูลที่จะเก็บไว้ใน buffer   
   $str_data;
  
  $arr_cookies = explode(",",$str_data); // ใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดให้กับ cookie ใหม่
  $data_static = ob_get_contents(); // เก็บ HTML ที่แสดง ไว้ในตัวแปร 
  ob_end_flush();  // ตำแหน่งสิ้นสุด   
  file_put_contents("scanslot/Joker.txt",$str_data); // ค่าที่เขียนลงไฟล์จะจ้องเป็นค่่าจากตัวแปร $str_data
  
}else{
   "Use old value";  
 
  $fileData = file_get_contents("scanslot/Joker.txt"); // ใช้ค่าจากไฟล์
  $arr_cookies = explode(",",$fileData); 
//   $_COOKIE['ck_valuedata']."<br>"; 
//  $arr_cookies = explode(",",$_COOKIE['ck_valuedata']);
  
}

 
while($row = mysqli_fetch_array($result)) { 

  if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){$Image= $row['FilesName'];
       $path = "imgslot/"; 
       $image =  $path. $Image;
  ?>

 <div style="width:160px;margin-top: 2%" class="card <?php echo $arr_cookies[$key].'%' == 100 ? ' card-100' : '' ?>">
  <img class="card-img-top " width="148px" height="138px" src="<?php echo $image ;?>" alt="Card image" style="width:100%">
  <kbd><p ><?php echo $row["Name"]; ?></p></kbd>

   <div class="card-footer">
     <div class="progress">

     <?php if ($arr_cookies[$key]<=10) { ?>
       <div class="progress-bar progress-bar-striped active"style="background-color: #171414d1;
      width:100%">
   </div>
     <?php } ?>


      <?php if ($arr_cookies[$key]<100&&$arr_cookies[$key]>10) { ?>
      <div class="progress-bar progress-bar-striped active"style="background-color:<?php 
      if($arr_cookies[$key]>10&&$arr_cookies[$key]<=20){ ?> 
      #f63a0f <?php }elseif ($arr_cookies[$key]>20&&$arr_cookies[$key]<=45) { ?>
      #f27011 <?php }elseif ($arr_cookies[$key]>45&&$arr_cookies[$key]<=65) { ?>
      #f2b01e <?php }elseif ($arr_cookies[$key]>65&&$arr_cookies[$key]<=85) { ?>
      #f2d31b <?php } ?>;
     width:<?php echo $arr_cookies[$key].'%'; ?>">
   </div>
      <?php } ?>

      <?php if ($arr_cookies[$key]==100) { ?>
        <div class="progress-bar "style="background-color:<?php if($arr_cookies[$key]==100){ ?> #3fd455 <?php } ?>;
      width:<?php echo $arr_cookies[$key].'%'; ?>">
   </div>
      <?php } ?>


   
  </div><!-- progress -->
  </div><!-- card-footer -->
 </div><!-- card -->

<div style="width: 2%; "></div>


 <?php
}//foreach
  }//if
}//while
 ?>
Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 20:30
 ความคิดเห็นที่ 5
if($arr_cookies){
  foreach($arr_cookies as $key => $value){

  	}
  }


ถ้าเอาไว้นอก while $arr_cookies[$key] มันเเสดง array เเต่ตัวเเรก
https://www.img.in.th/image/TC2zLY


Golff Sinlapachai 183.88.18.xxx 01-04-2020 20:54
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ