สอบถามครับมีปัญหาเกี่ยวกับ checkbox ว่าต้องแก้ตรงไหนครับผม

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามครับมีปัญหาเกี่ยวกับ checkbox ว่าต้องแก้ตรงไหนครับผม

สอบถามครับมีปัญหาเกี่ยวกับ checkbox ว่าต้องแก้ตรงไหนครับผม


Jakkrit Saengngoenon 49.48.241.xxx 27-05-2020 20:28:16

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<tr>    
         
           <td class="borderTable1"><input type="checkbox" name="css_all_check" id="css_all_check" value="check"></td>
           <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[]" value="<?php echo $row["id"]; ?>">
          <br>&nbsp;&nbsp;<?php echo $row["id"]; ?></td>
           
         <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[] " value="<?php echo $row["customerName"] ;?>">
           <br>&nbsp;&nbsp;<?php echo $row["customerName"] ;?></td>
              
    <td class="borderTable3"><input id="borIn" type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[]" value="<?php echo $row["companyName"]; ?>">
            <br>&nbsp;&nbsp;<?php echo $row["companyName"]; ?></td>
    
       <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[]" value="<?php echo $row["phoneNumber"]; ?>">
         <br>&nbsp;&nbsp;<?php echo $row["phoneNumber"]; ?></td>
       
       <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[]" value="<?php  echo $row["LINEID"]; ?>">
         <br>&nbsp;&nbsp;<?php  echo $row["LINEID"]; ?></td>
       
        <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[]" value="<?php echo $row["email"]; ?>">
          <br>&nbsp;&nbsp;<?php echo $row["email"]; ?></td>
        
       <td class="borderTable"> <input type="checkbox" class="css_data_item" name="chkData[]" value="<?php echo $row["address"]; ?>">
         <br>&nbsp;&nbsp;<?php echo $row["address"]; ?></td>
       
             <td class="borderTable1"><?php echo "<a href='insert.php?id=$row[0]'>เพิ่ม</a>" ?></td> 
             <td class="borderTable1"><?php echo "<a href='edit.php?id=$row[0]'>แก้ไข</a>" ?></td> 
    <td class="borderTable1"><?php echo"<a href='delete.php?id=$row[0]' onclick="return confirm('Do you want to delete this record? !!!')">ลบ</a>"?></td>               
              <td class="borderTable1"><input id="btnPrint" name="btnSubmit" type="submit" value="ปริ้น"></td>
           
             
           </tr>


Jakkrit Saengngoenon 49.48.241.xxx 27-05-2020 20:34
 ความคิดเห็นที่ 2
คืออยากให้กดปุ่มแถวที่หนึ่งก็เลือกแถวที่หนึ่งทั้งหมด แต่มันไปรวมถึงแถวสองด้วยอะครับ
 
แล้วพอกดปุ้มตรงแถวสองอย่างเดียว ก็ไม่ขึ้นเลย ต้องแก้ตรงไหนครับ

อยากให้มันเลือกแค่เฉพาะแถวที่กดอะครับ


Jakkrit Saengngoenon 49.48.241.xxx 27-05-2020 20:47
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าเป็นการเลือก checkbox ทั้งหมดในแถวเดียวกัน ลองดูตัวอย่างโค้ดนี้เป็นแนวทาง

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <title>Document</title> 
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>


<br>
<br>
<br>
<table class="table">
  <tr class="row-check">
    <td width="50">
      <input type="checkbox" class="check-all">
    </td>
    <td width="25">
      <input type="checkbox" class="check-item">
    </td>
    <td width="25">
      <input type="checkbox" class="check-item">
    </td>
    <td width="25">
      <input type="checkbox" class="check-item">
    </td>
  </tr>  
  <tr class="row-check">
    <td width="50">
      <input type="checkbox" class="check-all">
    </td>
    <td width="25">
      <input type="checkbox" class="check-item">
    </td>
    <td width="25">
      <input type="checkbox" class="check-item">
    </td>
    <td width="25">
      <input type="checkbox" class="check-item">
    </td>
  </tr>     
</table>  
 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.3.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $(document.body).on("click",".check-all",function(){
    var checkedVal = $(this).prop("checked"); 
    console.log(checkedVal); 
    // เราจะได้ค่า true หรือ false ของ check all
    console.log($(this).parents("tr.row-check"));
    // จะรู้ว่าเป็นแถวที่ checkbox all อยู่
    console.log($(this).parents("tr.row-check").find(":checkbox.check-item"));
    // จะรู้ว่ามี checkbox ที่ class ชื่อ check-item อยู่กี่ตัว ตัวไหนบ้าง
    $(this).parents("tr.row-check")
    .find(":checkbox.check-item").prop("checked",checkedVal);
    // คำสั่ง jquery เป็นแบบ chain ขึ้ยบรรทัดใหม่ได้ สุดท้าย เรากำหนด property 
    // ให้ checkbox ที่เราต้องการเป็นไปตามค่าที่เลือก เฉพาะแถว
   });  
});
</script>
</body>
</html>

ตัวอย่าง DEMO

ninenik 49.237.23.xxx 27-05-2020
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ