ส่งค่า Ajax แบบ array อย่างไรครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่า Ajax แบบ array อย่างไรครับ

ส่งค่า Ajax แบบ array อย่างไรครับ
มีฟอร์มกรอกคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม เช่น 10 คะแนน แล้วเอามาแยกให้คะแนนแต่ละคนในกลุ่ม ในกลุ่มอาจจะมี 3 คน 4 คนหรือ 5 คน
ผลรวมคะแนนกลุ่มต้องเท่ากับ คะแนนเต็ม ถึงจะบันทึกข้อมูลได้ ผมไม่ทราบว่าจะส่งค่า textfield แบบ array stScore[] ไปตรวจสอบอย่างไร
formsave.php
<
form class="cmxform" id="saveForm" method="POST" action="">
    <div class="form-group row">
        <table class="table table-border">
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>นักเรียน</th>
                    <th>คะแนน <input typ="text" class="form-control" name="totalscore"></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $sql = "SELECT * FROM db_student WHERE STgroup ='1' order by id ";
                $que = $db->GetAll($sql);
                $i=1;
                foreach($que AS $rs){
                        echo "<tr>n";
                        echo "<td>".$n."</td>n";
                        echo "<td>นายxxxxxxx yyyyyyy</td>n";
                        echo "<td>n";
                        echo "<input type="text" name="stScore[]" id="stScore[]" class="form-control" required>n";
                        echo "</td>n";
                        echo "</tr>n";
                    $i++;
                        }
                    ?>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="text-right"></td>
                    <td>
                    <!---ตรง onkeyup="return checkScore(stScore[].value)" ในวงเล็บส่งค่า array ยังไงครับ--->
                        <input class="btn btn-info  text-center" onkeyup="return checkScore(stScore[].value)"
                            value=" Submit">
                        <div id="checSTscore"></div>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</form>
<script type="text/javascript">
    //ตรวจสอบคะแนนแต่ละคน รวมกันต้องเท่ากับคะแนนเต็ม 
    function checkScore() {
        $.ajax({
            type: "GET",
            url: "checkScore.php",
            data: {
                //ค่าส่งไปตรวจสอบเป็น array จาก text name="stScore[]" ต้องใส่ค่ายังไง
                hscore[$i] : hscore[$i]
            },
            success: function (data) {
                $("#checSTscore").html(data);
            }
        });
        return false;
    }
</script>

checkScore.php

<?php
    foreach($_GET['stScore'] as $value )
    {
            echo "".$value."<br>";
    }
?>


Takabe 58.11.28.xxx 24-11-2020 20:38:57

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าต้องการเป็นตัวเลข อย่างเดียว กำหนด input type เป็น number 
เพื่อที่จะให้กรอกได้เพียงตัวเลข แล้วใช้ javascript คำนวณ ตรวจสอบก่อนส่ง

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <title>Document</title>
</head>
<body>

 <form class="cmxform" id="saveForm" method="POST" action="">
  1.<input type="number" name="score[]" ><br>
  2.<input type="number" name="score[]" ><br>
  3.<input type="number" name="score[]" ><br>
  4.<input type="number" name="score[]" ><br>
  5.<input type="number" name="score[]" ><br>
  <button type="submit" name="btn_send">Send</button>
 </form>
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.js"></script>
 <script>
 $(function(){
  $(".cmxform").on("submit",function(){
   var totalScore = 10;
   var scoreV = 0;
   $("[name='score[]']").each(function(i, k){
    let i_score = $(k).val();
    i_score = (isNaN(i_score) || i_score==="")? 0 : parseInt($(k).val());
    scoreV += i_score;
    console.log(typeof scoreV);
   });
   if(scoreV != totalScore){
    console.log(scoreV); // คะแนนไม่เท่ากับ 10 
   }else{
     // เหมือนส่งฟอร์มปกติ ไฟล์ data.php รับค่าปกติ แบบ POST
     // แต่เป็นการส่งแบบ ajax
     $.post("data.php",$(this).serialize(),function(data){
      console.log(data);
     });
   }
   return false;
  });
 });
 </script> 
</body>
</html>


หรือจะตรวจสอบเมื่อส่งไปแล้วด้วยก็ได้

 

ตัวอย่าง DEMO

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนพื้นฐาน ajax ใน jquery การส่งค่าและแสดงข้อมูลเบื้องต้นอ่าน 29,540
ninenik 49.237.17.xxx 24-11-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ถ้า ค่า var totalScore = 10; เป็นค่าที่กรอกมาจาก <input type="text" name="totalpoint"> ละครับ อาจจะเป็น 10 15 หรือ 20

จะประกาศตัวแปรอ var totalScore ยังไงครับ ผมลอง


var totalScore = document.saveForm['totalpoint'].value;

มันไม่ได้ครับtakabe 58.11.28.xxx 25-11-2020 00:14
 ความคิดเห็นที่ 3
ต้องมีพื้นฐาน jQuery เพิ่มเติม หรือใช้ document.querySelector("[name='totalpoint']").value;

var totalScore = $("[name='totalpoint']").val();


Ninenik 58.8.175.xxx 25-11-2020
 ความคิดเห็นที่ 4
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ จะศึกษาเพิ่มเติมครับ


takabe 1.179.155.xxx 25-11-2020 16:37
 ความคิดเห็นที่ 5
ถ้าเป็นข้อมูลในตาราง ส่งค่าให้ ajax ต้องทำอย่างไครับ


Prapan Thaweeravong 118.172.60.xxx 23-02-2021 13:57
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ