อยากตัด Table แนวนอน ใช้คำสั่งอะไรค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากตัด Table แนวนอน ใช้คำสั่งอะไรค่ะ

อยากตัด Table แนวนอน ใช้คำสั่งอะไรค่ะ
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>โปรแกรมแสดงสูตรคูณ</title>

<style> 
input[type=text] {
  width: 20%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  box-sizing: border-box;
  border: 1px solid red;
  border-radius: 4px;

}
</style>


<style>
.button {
  background-color: #4CAF50; /* Green */
  border: none;
  color: white;
  padding: 8px 10px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
  margin: 2px 5px;
  cursor: pointer;
}

.button1 {width: 100px;}
.button2 {width: 100%;}
.button3 {
  padding-left: 0;
  padding-right: 0;
  width: 100%;
}
</style>

<style>
li{display:inline;}
</style>

<style> 
table {
  border-collapse: collapse;
  margin-right: auto;

}

table, td, th {
  border: 1px solid black;
  height: 10px;
  vertical-align:bottom;
}
</style>

</head>

 <body>
 <table align="center">
  
  <tr>
  <td>
   <center>ป้อนตัวเลขแม่สูตรคูณแสดงผลลัพธ์</center>
   <form name="form1" method="post" action="">
   <center>
    <b>สูตรคูณแม่ที่ : </b>  <input type="text" name="num_start" size="5">
   <b>ถึง :</b><input type="text" name="num_end" size="5">
   <input class="button button1"type="submit" value="คำนวณ">
   </center>
   </form>
  </td>
  </tr>
 </table>
 <br>
	
	<?php

   $num_start = $_POST['num_start'];
   $num_end = $_POST['num_end'];

   if(($num_start != "") AND ($num_end != ""))

     for($i=$num_start;$i<=$num_end;$i++){

   echo "<center>";
   //echo "สูตรคูณ แม่ 1 ถึง 12 <p>"; 
   //for($i = 1;$i<=12;$i++){
    echo"<ul>";
    echo"<li>";
    echo "
    <table border='1' style='display:table-cell'>
     <tr>
     <th>แม่ $i</th>
     </tr>"; 

    for($a=1;$a<=12;$a++){
     echo "
     <tr>
      <td>$i X $a = <font color='red'>".$i*$a." </font></td>
     </tr>";
    }
    echo "</table>";
    echo"<p>";
    //}
   echo "</center>";
    
   }
   
  ?>
	
	
</body>
</html>


Freeman Indy 124.120.117.xxx 11-06-2021 22:28:13

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
อะไรคือตัด table แนวนอน

>>>  อัพเดท >>> 12-06-2021
------------------------------------------


>>>  อัพเดท >>> 12-06-2021
------------------------------------------


ninenik 27.55.80.xxx 12-06-2021
 ความคิดเห็นที่ 2
ใช่ค่ะ รูปแบบที่ 2 ตารางแนวนอน ใส่ Code ตรงไหน ค่ะ ให้แสดงผล แนวนอน เหมือนภาพ ที่ 2 


Freeman Indy 124.120.117.xxx 12-06-2021 01:05
 ความคิดเห็นที่ 3
ตัดแท็กอื่นๆ ในลูปออกให้หมด ยกเว้น <table> ให้แสดงตารางอย่างเดียว
แล้วใช้ <div> สองอันซ้อน ไว้นอกลูป รูปแบบจะออกมาประมาณ

<div>
<div>

<table>....</table>
<table>....</table>
<table>....</table>

</div>
</div>


แบบนี้ตารางจะชิดซ้ายไล่ไปขวา เรื่อยๆ จนเต็มความกว้าง ตามจำนวน
สามารถจัดใหอยู่ตรงกลางโดยกำหนด div แรก และ div ที่สองมี style ประมาณนี้

<div style="text-align: center;">
<div style="display: inline-block;"> 

</div>
</div>

แต่ถ้าต้องการให้แสดงไปในแนวนอน และตัดบรรทัด ถ้าจำนวน table มากกว่าความกว้าง
ให้กำหนดแนวนี้แทน


<div style="display: flex;width: 50%;flex-wrap: wrap;">

<div><table>....</table></div>
<div><table>....</table></div>
<div><table>....</table></div>

</div>
 
สร้างเป็น css class และกำหนดปรับแต่งเพิ่มเติมตามต้องการ
 
<style>
.wrap-table{
  display: flex;
  width: 50%;
  flex-wrap: wrap;
}
.item-table{

}
</style>

<div class="wrap-table">

<div class="item-table"><table>....</table></div>
<div class="item-table"><table>....</table></div>
<div class="item-table"><table>....</table></div>

</div>


ninenik 27.55.78.xxx 12-06-2021
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ