ส่งค่าที่เป็นเท้กบ๊อกอาเรย์จากการเลือก ไปไม่ได้ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่าที่เป็นเท้กบ๊อกอาเรย์จากการเลือก ไปไม่ได้ครับ

ส่งค่าที่เป็นเท้กบ๊อกอาเรย์จากการเลือก ไปไม่ได้ครับ
$(function(){    
$("#formsupport").on("submit",function(e){
e.preventDefault(); // ปิดการใช้งาน submit ปกติ เพื่อใช้งานผ่าน ajax
var formData = new FormData($(this)[0]);
var sup_no = $("#sup_no").val();
var sup_year = $("#sup_year").val();
var sup_date = $("#dateadd").val();
var DISTRICT_ID = $("#DISTRICT_ID").val();
var sup_depart = $("#sup_depart").val();
var amount = $("#amount").val();
if (sup_no === "") {
alert("ระบุเลขที่");event.preventDefault();
}else if (sup_year === "") {
alert("ระบุปีงบประมาณ");return false;
}else if (sup_date === "") {
alert("ระบุวันที่ขอสนับสนุน");return false;
}else if (DISTRICT_ID === "") {
alert("ระบุอำเภอที่ให้บริการ");event.preventDefault();
}else if (sup_depart === "") {
alert("ระบุหน่วยงานที่ขอสนับสนุนยา");event.preventDefault();
}else{
$.ajax({
url: 'supportSave.php', 
alert(data);type: 'POST',
data: formData,
async: false,
cache: false,
contentType: false,
processData: false
}).done(function(data){
 
setTimeout(function() {
location.reload().fadeIn("slow");
    }, 1000);
console.log(data);  // ทดสอบแสดงค่า  ดูผ่านหน้า console
});
}
});
});
ใช้โคดนี้บันทึกข้อมูล แล้วก็มีอาเรย์ เช็คบ้อกเลือกรายการ คือเลือกโรงผลิตยา แล้วก็เลือกยา เช็คบ้อกเลือกยา ส่งค่าไปได้
 
<input name="amount[<?php echo $i;?>]" type="text" class="form-control" autocomplete="off"/>
<input name="stock[<?php echo $i;?>]" type="text" class="form-control"/>
แต่เท้กบ้อก 2 ตัวนี้ ส่งค่าไม่ไป พอลองกำหนด value="200" โดยตรง มันก็ส่งไปได้ มันผิดตรงไหนครับ


สุธน ภักดี 171.6.251.xxx 27-01-2024 14:33:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
var amount = [];
$( "input[name='amount']" ).each(function() {
    amount.push($( this ).val());
});
console.log(amount);

เพิ่มอันนี้เข้าไป ส่งค่า amount ได้ละ แต่ต้องเช็คเลือกยาก่อนทุกตัว ถ้าข้ามไปตัวนึง ส่งค่าไม่ได้สุธน ภักดี 171.6.251.xxx 27-01-2024 15:42
 ความคิดเห็นที่ 2
อาจจะต้องเช็คกการวางรูปแบบฟอร์ม เพราะถ้าเป็นอาเรย์ จะต้องให้ค่าสัมพันธ์กับเช็คบ็อก่อนส่งข้อมูล หรือบางที ให้เฉพาะเท็กบ็๊อกที่เลือกยาเท่านั้นที่สามารถส่งค่าได้ ส่วนอันอื่นให้เป็นดิสเอเบิลไว้


ninenik 1.46.137.xxx 28-01-2024
 ความคิดเห็นที่ 3
อันนี้ ทำได้แล้วครับ แต่ใช้อีกวิธีนึง ขอบคุณครับ


สุธน ภักดี 171.6.251.xxx 30-01-2024 23:05
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ