ต้องการให้มี InfoWindow ในแต่ละ Marker ของ Directions

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการให้มี InfoWindow ในแต่ละ Marker ของ Directions

ต้องการให้มี InfoWindow ในแต่ละ Marker ของ Directions

ถ้าผม ต้องการให้มี InfoWindow ในแต่ละ Marker ของ Directions (A,B) จะต้องเขียนโค้ดอย่างไรครับ ขอบคุณครับClaw 124.120.76.xxx 16-12-2010 11:45:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

เพิ่มเติมครับโดยให้ แสดงข้อมูลที่ต้องการครับClaw 124.120.76.xxx 16-12-2010 11:47
 ความคิดเห็นที่ 2

 idea นี้ค่อนข้างยาก ลองไล่โค้ดดู

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	position:relative;
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
}
/* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
#contain_map{
	position:relative;
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;	
}
/* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
#showDD{
	position:absolute;
	bottom:0px;
	height:30px;
	padding-top:5px;
	background-color:#000;
	color:#FFF;	
}
/* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
#directionsPanel{
	width:550px;
	margin:auto;
	clear:both;	
/*	background-color:#F1FEE9;*/
}
/* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
.adp-placemark{
/*	background-color:#9C3;*/
}
.adp-summary{
	
}
.adp-directions{
	
}
</style>


</head>

<body>

<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->

<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />  
  </td>
 </tr>
</table>
</div>  
</div>
<div id="directionsPanel"></div>


<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
var opt_directionShow;
var infowindow=[];
var markerOptions;
var marker=[];
var pathPoint=[];
var i=0;
var iconSet=[];
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	
	opt_directionShow={
		draggable:true,
		suppressInfoWindows:true,
		suppressMarkers:true
	};
	directionShow=new GGM.DirectionsRenderer(opt_directionShow);
	directionsService = new GGM.DirectionsService();
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
	initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
	// ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
	directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 


	
	if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
		 searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
//		 console.log(marker);
	}

	// กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
	GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
		var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
	});

}
$(function(){
	// ส่วนของฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
	searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
		if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
			var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
			var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
		}
		// กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
		var request={
			origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
			destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
			travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
		};
		// ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
		directionsService.route(request, function(results, status){
			var end_point_index=results.routes[0].overview_path.length-1
			pathPoint[0]=new GGM.LatLng(results.routes[0].overview_path[0].ra,results.routes[0].overview_path[0].sa);
			pathPoint[1]=new GGM.LatLng(results.routes[0].overview_path[end_point_index].ra,results.routes[0].overview_path[end_point_index].sa);
//			console.log(results.routes[0].overview_path);
			if(	marker.length>0){
				for(i=0;i<marker.length;i ){
					marker[i].setMap();
				}
			}
			iconSet[0]="http://maps.gstatic.com/intl/th_ALL/mapfiles/icon_greenA.png";
			iconSet[1]="http://maps.gstatic.com/intl/th_ALL/mapfiles/icon_greenB.png";
			for(i=0;i<2;i++){
				marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
					position: pathPoint[i], // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
					icon:iconSet[i],
					map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
					clickable:true,
					title:""+i+"index"  // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
				}); 	
				 infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({   
						content:"test"+i
				 });   
				 // infowindow[i].open(map,marker[i]); 	
				 console.log(marker);					
        GGM.event.addListener(marker[i], 'click', function(i){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
          infowindow[parseInt(this.title)].open(map,this); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก 
        }); 					
			}
			if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
				directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
			}else{
				// กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
				// โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
			}
		});
	}
	
	// ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
	$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
		searchRoute();	// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
	});

	$("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
		if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){	// 	ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
			searchRoute();		// เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
		}		
	});
	
	$("#iClear").click(function(){
		$("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
	});
	
});
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize	
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

ตัวอย่าง

From : To:


Ninenik 183.89.189.xxx 16-12-2010
 ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณมากครับพี่นิคClaw 124.120.45.xxx 17-12-2010 09:45
 ความคิดเห็นที่ 4

 พี่ค่ะ หนูเอามาใช้ไม่ได้อ่ะ มันขึ้นแต่ map ทำอย่างอื่นไม่ได้เลย 

เส้นทางก็ไม่ขึ้นให้ค่ะ

ต้องแก้ยังไงค่ะchanyam 223.205.244.xxx 19-09-2011 23:44
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ