ช่วยด้วยครับการทำเมนูแนวนอนด้วย css มีปัญหาอ่ะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยด้วยครับการทำเมนูแนวนอนด้วย css มีปัญหาอ่ะครับ

ช่วยด้วยครับการทำเมนูแนวนอนด้วย css มีปัญหาอ่ะครับ

อันเดิมที่ผมทำเป็นแนวนอนน่ะครับ ประมาณนี้     

  ส่วนโค๊ดเดิมของผม

ส่วน html
 <ul id="navlist">
		 
      	 <li id="active"><a href="home.php" id="current">HOME</a></li>
      	 <li ><a href="about.php">ABOUT US</a></li>
      	 <li><a href="album.php?id=2">WEDDING DRESSES</a></li>
			 <!--	<ul>
					<li><a href="#">Sub menu item 1</a></li>
					<li><a href="#">Sub menu item 2</a></li>
					<li><a href="#">Sub menu item 3</a></li>
					
				</ul>	
				-->
			 <li><a href="promotion.php">PACKAGES</a></li>
    	   <li><a href="gallery.php">GALLERY</a></li>
      	 <li><a href="#">WEBBOARD</a></li>
       <li><a href="contact.php">CONTACT US</a></li> 
			 <li><a href="#"><img src="images/thai.jpg" border="0" /></a></li>
  		
		</ul>

ส่วน css

#navlist {
	margin: 0;
	font-family: Georgia;
	font-size: 90%;
	font-weight: bold;
	background-color:#FF3366;
	width:800px;
	padding-top: 10px;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	
	
}
#navlist ul, #navlist li {
	margin: 0;
	padding: 0;
	display: inline;
	list-style-type: none;
}
#navlist a:link, #navlist a:visited {
	text-decoration: none;
	color: #FFFFFF;
	margin-top: 0;
	margin-right: 12px;
	margin-bottom: 4px;
	margin-left: 12px;
}
#navlist a:link#current, #navlist a:visited#current, #navlist a:hover {
	background: transparent;
	color: #666600;
	border-bottom-width: 2px;
	border-bottom-style: solid;
	border-bottom-color: #666600;
}
#navlist a:hover {
	
	color:#FF9900;
}

ผมจะให้ เมื่อชี้ที่

แล้วมีเมนูย่อยลงมาอ่ะครับช่วยด้วยครับผมไม่เป็นจริงๆๆ ดูจากลิงค์ในบอร์ดแก้จนงง ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับBoy415 223.205.215.xxx 04-04-2011 17:18:53

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ผมต้องเพิ่มโค๊ด css ยังไงครับ ผมดูจากตัวอยางในบอร์ด งง มากครับ

https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=144
ผมดูแล้วแก้จนมั่วๆ ยังไงรบกวนพี่ๆด้วยครับboy415 223.205.215.xxx 04-04-2011 17:20
 ความคิดเห็นที่ 2
#navlist li,#navlist ul,#navlist li{ กำหนดรูปแบบให้กับเมนูย่อย 

	display:block;
	width:150px;
	height:20px;
	text-indent:50px;
	background-color:#FFFFCC;
	border:1px #F4F4F4 solid;
	float:left;
	text-align:center;
}
#navlist li,#navlist ul,#navlist li:hover{ กำหนดรูปแบบให้กับเมนูย่อยเมื่อเมาส์อยู่เหนือ
	display:block;
	width:150px;
	height:20px;
	text-indent:5px;
	background-color:#F4F4F4;
	border:1px #F4F4F4 solid;
	float:left;
	text-align:center;
}
ผมลองเพิ่ม css ลงไปผลลับคือ ไม่เห็นทั้งแถบเมนู ทั้งหมดเรยครับ ช่วยด้วยครับ


boy415 223.205.215.xxx 04-04-2011 17:28
 ความคิดเห็นที่ 3

จากรูปจะเป็น JV script

var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:''} //First menu variable. Make sure "anylinkmenu1" is a unique name!
anylinkmenu1.items=[
	["Original Thai style", "album.php?id=1/"],//ตรงนี้เมื่อกดลิงค์ให้ส่งค่า id=1 แต่ผมอยากให้เปิดหน้าใหม่ขึ้นมาอ่ะครับ
	["Thai Contemporary", "album.php?id=2/"],
	["Wedding Dresses", "album.php?id=3"],
	["", "http://www.codingforums.com/"],
	["", "http://www.javascriptkit.com/jsref/"] //no comma following last entry!

แต่ตอนนี้หลังจากคลิกเมนู ก็จะไปยังหน้าลิงค์นั้นๆ แต่ผมอยากให้เปิดหน้าใหม่เพิ่มอ่ะครับ อย่างเช่นกดลิงค์ใดลิงค์หนึ่งให้เปิดหน้าใหม่ขึ้นมา เช่น html
 

<a href="album.php?id=1" target="_blank" >Original Thai style</a>

ขอคำแนะนำด้วยครับboy415 223.207.186.xxx 05-04-2011 01:24
 ความคิดเห็นที่ 4
var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:''} //First menu variable. Make sure "anylinkmenu1" is a unique name!
anylinkmenu1.items=[
	["Original Thai style", "album.php?id=1/"],
	["Thai Contemporary", "album.php?id=2/"],
	["Wedding Dresses", "album.php?id=3"],
	["","#" ],
	["","#" ] //no comma following last entry!
]

พี่ๆครับช่วยดูบรรทัด คือผมอยากให้คำสั่งด้านล่างนี้ คือผมอยากให้โหลดหน้าเพจใหม่ เป็นเหมือนโค๊ด HTML target_break คือเปิดหน้าใหม่ขึ้น โดยหน้าเพจเดิมก็ยังอยู่อ่ะครับ ไม่ทราบจากโค๊ดผมต้องแก้ไขยังไงครับ
 ["Original Thai style", "album.php?id=1/"],
 ["Thai Contemporary", "album.php?id=2/"],
 ["Wedding Dresses", "album.php?id=3"],
 boy415 223.204.76.xxx 06-04-2011 23:17
 ความคิดเห็นที่ 5

แก้ตรงนี้ไหม
var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:''}

var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:'_blank'}Ninenik 124.120.0.xxx 07-04-2011
 ความคิดเห็นที่ 6

ขอบคุณครับพี่boy415 223.207.26.xxx 07-04-2011 09:25
 ความคิดเห็นที่ 7

พี่ครับมีปัญหาเรื่องการส่งลิงค์หรือส่งค่าไอดีครับ คือ ตอนผมรันบนเครื่องก็ใช้ได้ปรกติแต่พออัพขึ้นเซฟเวอร์ดันไม่ได้ครับ
1.ส่วนของโค๊ดหน้าที่คลิกส่งค่า ID
 

var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:''}
var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:'_blank'}

//var anylinkmenu1={divclass:'anylinkmenu', inlinestyle:'', linktarget:''} //First menu variable. Make sure "anylinkmenu1" is a unique name!
anylinkmenu1.items=[
	["Original Thai style", "album.php?id=1/"],
	["Thai Contemporary", "album.php?id=2/"],
	["Wedding Dresses", "album.php?id=3"],
	["","#" ],
	["","#" ] //no comma following last entry!
]

2.ส่วนรับค่า ID มาตรวจสอบ

<?php
$allowed_types=array('jpg','jpeg','gif','png');
$id==2;
if($id==1)
{
$dir = 'images/gallery/thai_style/';
}elseif($id==2)
{ $dir = 'images/gallery/thai_contemporary/'; }
else
{	$dir = 'images/gallery/wedding_dresses/';}
/*
$allowed_types=array('jpg','jpeg','gif','png');
$dir  ="images/gallery/thai_style/";
*/
$files1 = scandir($dir);
$total=0; // นับจำนวนรูปทั้งหมด
$pic_path=array();
foreach($files1 as $key=>$value){
	if($key>1){
		$file_parts = explode('.',$value);
		$ext = strtolower(array_pop($file_parts));
		if(in_array($ext,$allowed_types)){
			$pic_path[]=$dir.$value;
			$total++;
			
		}

	}
}
// จำนวนรายการที่ต้องการแสดง แต่ละหน้า
$perPage = 24;

// คำนวณจำนวนหน้าทั้งหมด
$num_naviPage=ceil($total/$perPage);

// กำหนดจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของรายการแต่ละหน้าที่จะแสดง
if(!isset($_GET['page'])){
	$s_key=0;
	$e_key=$perPage;	
	$_GET['page']=1;
}else{
	$s_key=($_GET['page']*$perPage)-$perPage;
	$e_key=$perPage*$_GET['page'];
	$e_key=($e_key>$total)?$total:$e_key;
}
/*
for($i=1;$i<=$num_naviPage;$i++){
	echo " || <a href="?page=".$i."">Page $i</a>";	
}
*/
echo "<hr>";

// แสดงรายการfor($indexPicture=$s_key;$indexPicture<$e_key;$indexPicture++){
	
		echo '
		<div class="pic '.$nomargin.'" style="background:url('.$pic_path[$indexPicture].') no-repeat 50% 50%;"> ';
		echo '
		<a href="'.$pic_path[$indexPicture].'" title="'.$title.'" target="_blank">'.$title.'</a>
		</div>';
}

echo"<hr>";

for($i=1;$i<=$num_naviPage;$i++){ 
	$myclass="";
	if(!isset($_GET['page']) && $i==1){
		$myclass="class="current_page"";
	}
	if(isset($_GET['page']) && $_GET['page']==$i){
		$myclass="class="current_page"";
	}
	echo " || <a $myclass href="?page=".$i."">Page $i</a>";  
}


?>

คือตอนนี้พอคลิกส่ง ค่า ID บนแอดเดรสบาร์ก็ส่งไปถูกน่ะครับ แต่ พอแสดงจะแสดงใน ส่วนของ
 

}elseif($id==2)
{ $dir = 'images/gallery/thai_contemporary/'; }

ตลอดเลยครับทั้งๆที่ค่า ID บนแอดเดรส เป็น 1  ตัวอย่างที่ผมอัพขี้น www.oonraksamui.com/weddingboy415 180.183.73.xxx 08-04-2011 16:16
 ความคิดเห็นที่ 8

ช่วยด้วยครับพี่ผมอัพขึ้น server คำสั่งการส่งค่า ID ผิดพลาดครับ ตาม คห.7 เลยครับโค๊ดboy415 223.205.82.xxx 09-04-2011 23:22
 ความคิดเห็นที่ 9

พี่ๆครับ ยักแก้ไม่ได้เรยครับ ตอนรันที่เครื่องก็โอเคดีครับ แต่พออัพขึ้นเซฟเวอร์ ค่าไอดีไม่ส่งครับboy415 223.204.230.xxx 11-04-2011 00:00
 ความคิดเห็นที่ 10

 ข้อ 2.ส่วนรับค่า ID มาตรวจสอบ

ตัด บรรทัดที่ 3 ออก
บรรทัดที่ 4 และ 7 เปลี่บน $id เป็น $_GET['id']


Ninenik 14.207.176.xxx 11-04-2011
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ