เกี่ยวกับการsearch จาก listmenuแล้วเอามาแบ่งหน้า

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เกี่ยวกับการsearch จาก listmenuแล้วเอามาแบ่งหน้า

เกี่ยวกับการsearch จาก listmenuแล้วเอามาแบ่งหน้า

เกี่ยวกับการsearch จาก listmenuแล้วเอามาแบ่งหน้า ผมลองแก้ไขมาหมดทุกแบบแล้วก็ยังทำไม่ได้ใครพอจะเคยทำแนวนี้มาช่วยแนะนำด้วย นะครับ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
.browse_page a.naviPN:hover{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style>

</head>

<body>
<p>
 <?php
$link=mysql_connect("localhost","root","gnothnapha");
mysql_select_db("dataedl");
?>
</p>
<form name="search" method="post" action="page1.php">
            <span class="style35">search</span>
           <input name="keyword" type="text" class="Lao" value="<? echo"$keyword"; ?>" />
from
 <select name="fields" class="Lao">
            <option value="<? echo "$fields"; ?>"><? echo "$fields"; ?></option>
            <option value="sub_name">sub</option>
            <option value="st_no">id</option>
            <option value="install">place</option>
            <option value="tf_name">name</option>
            <option value="ratedpower">power</option>
 </select>
           <input name="Submit" type="submit" class="Lao" value="search">
</FORM>
<?php  
// ?????????????? ?????????????????????  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $urlquery_str;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$pPrev&urlquery_str=".$urlquery_str."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	if($total_p>=11){
		if($chk_page>=4){
			echo "<a $nClass href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=0&urlquery_str=".$urlquery_str."'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";  
		}
		if($chk_page<4){
			for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
				$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
				if($i<=4){
				echo "<a $nClass href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";  
				}
				if($i==$total_p-1 ){ 
				echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";  
				}		
			}
		}
		if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){
			$st_page=$chk_page-3;
			for($i=1;$i<=5;$i++){
				$nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";
				echo "<a $nClass href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=".intval($st_page+$i)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";  	
			}
			for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
				if($i==$total_p-1 ){ 
				$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
				echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";  
				}		
			}									
		}	
		if($chk_page>=$lt_page){
			for($i=0;$i<=4;$i++){
				$nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";
				echo "<a $nClass href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=".intval($lt_page+$i-1)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";  
			}
		}		 
	}else{
		for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
			$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
			echo "<a href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."' $nClass ' >".intval($i+1)."</a> ";  
		}		
	} 	
	
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$pNext&$keyword&fields=$fields&urlquery_str=".$urlquery_str."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
//echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page&txtKeyword=$_GET[txtKeyword]'><< Back</a> "; new1111111

?>
<ul>
<?php
//include ("../connecttion.inc.php");

if(empty($keyword) or empty($fields))
	{
$q.="select * from tredl order by st_no asc ";

	}
	else
	{
$q="select * from tredl where $fields like '%$keyword%'"; 
	}

//$q="select * from tredl where 1";
//$q.=" ORDER BY st_no ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=10; // ????? ?????????????????????????????  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  

//q="select * from tredl where $fields like '%$keyword%'"; 
$q="SELECT * FROM tredl order by st_no asc";
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
?>

<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
 <td width="35" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">#</td>
 <td height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">name</td>
 <td width="150" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">type</td>
 <td height="20" colspan="2" align="center" bgcolor="#CCCCCC">edite</td>
 </tr>
<?php
$i=1;
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?> 
<tr>
 <td height="20" align="center"><?=($chk_page*$e_page)+$i?></td>
 <td height="20" align="left">&nbsp; <?=$rs['st_no']?></td>
 <td height="20" align="center">&nbsp; <?=$rs['ratedpower']?></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['st_no']?>" class="updateItem">edite</a></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['st_no']?>" class="delItem">delete</a></td>
</tr>
<?php $i++; } ?>

</table>
</ul>

<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // ???????????????????? ?????????????????????  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
 <? echo"$total";?>
</div>
<?php } ?> 
</body>
</html>

 

ผมลองแก้ไขมาหมดทุกแบบแล้วก็ยังทำไม่ได้ใครพอจะเคยทำแนวนี้มาช่วยแนะนำด้วยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าคับSelo 115.84.102.xxx 01-06-2011 09:54:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

 เปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล การค้นหา จาก post เป็น get

<form name="search" method="get" action="page1.php"> 

 

เพิ่มส่วนของการแบ่งหน้า เป็น 

<?php if($total>0){ ?> 
<div class="browse_page"> 
 <?php   
$urlquery_str="";
if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
	$urlquery_str.="&keyword=".$_GET['keyword'];
}
if(isset($_GET['fields']) && $_GET['fields']!=""){
	$urlquery_str.="&fields=".$_GET['fields'];
}
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);   
?>  
</div> 
<?php } ?>  

 Ninenik 183.89.122.xxx 01-06-2011
 ความคิดเห็นที่ 2

เก่งจัง, ทำได้แล้ว

ขอบคุณมากคับselo 115.84.102.xxx 01-06-2011 16:37
 ความคิดเห็นที่ 3

ผมเอาไปใช้ยังไม่ได้ ครับ

ค่าส่งแต่ถ้าคลิกก็กลับหน้าแรก

<div id="content">
<? include"../common/menu.php"?>
		<div id="ContentData">
			<div id="ContentData1">
				<div id="ContentData2">
					<!-- contentDATA -->

	
<fieldset >

<p>
<form name"add" method="get" action=""> 
<h3>
โครงการสาขา  <select name="id_major">
 	 <? for($im=1;$im<=7;++$im){
	echo "<option value={$im} " ;
	if($_GET['id_major']==$im){
	echo "selected='selected'";	
	
}
	echo ">".$MAJOR[$im]."</option>"; }?>
    </select>
		 ประจำปี พ.ศ. <select name="budge_year">
		<? for ($i=$nowYear;$i>=$beginYear;--$i){$j = $i+543 ; 
		echo "<option value=$i " ;
		if($_GET['budge_year']==$i){
		echo "selected='selected'";	
	}
		echo ">".$j."</option>"; }
		?>
	</select>
		<input name="on" type="hidden" id="on" value="1" />
    <input name="button" type="submit" class="button" value="ค้นหา" />
		</form>
		</h3>
		
		<form action="add.php" > 
	
		 <div id="submitadd">
		  <input type="submit" class="button" value="เพิ่มข้อมูลโครงการใหม่" />
		  
	   </div>
		</form> 

<?php
if($_GET['on']==1)
	{
$q="SELECT * FROM project where id_major=$_GET[id_major] AND budge_year=$_GET[budge_year] ";
	}
	else
	{
$q="SELECT * FROM project WHERE id_major=1 AND `budge_year` = '$nowYear'" ; 
	}

//$q="select * from tredl where 1";
//$q.=" ORDER BY st_no ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=5; // ????? ?????????????????????????????  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  


$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  

echo $q;
?>

<table width="500" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
 <th>ลำดับ</th>
	<th>ชื่อโครงการ</th>
	<th>สถานะโครงการ</th>
	<th>งบประมาณ</th>
	<th>ลบ</th>
	<th>แก้ไข</th>
 </tr>
<?php
$i=1;
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?> 
<tr>
 <td align="center"><?=($chk_page*$e_page)+$i?></td>
	<td><?=$rs['project_name'];?></td>
	<td><?=$rs['project_status'];?></td>
	<td><?=$rs['budget'];?></td>
	<td><a href="JavaScript:if(confirm('ต้องการลบข้อมูลโครงการนี้')==true){window.location='showdata.php?action=del&&id_project=<?=$objResult['id_project']?>';}">ลบ</a></td>
	<td><a href="edit.php?id_project=<?=$objResult['id_project']?>">แก้ไข</a></td>
 
</tr>
<?php $i++; } ?>

</table>

<?php if($total>0){ ?> 
<div class="browse_page"> 
 <?php   
$urlquery_str=""; ตรงนี้เปลี่ยนแล้ว
if(isset($_GET['id_major']) && $_GET['id_major']!=""){
	$urlquery_str.="&id_major=".$_GET['id_major'];
}
if(isset($_GET['budge_year']) && $_GET['budge_year']!=""){
	$urlquery_str.="&budge_year=".$_GET['budge_year'];
}
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);   
?>  
</div> 
<?php } ?>  </fieldset>
				 	<!-- contentDATA -->
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="clear" ></div>
		
	</div>
	<!-- content -->

 

 bcqindy 101.109.27.xxx 10-06-2011 14:50
 ความคิดเห็นที่ 4

 ได้แล้วแล้วครับ   โค้ดนี้ คงเก็บแล้วใช้อีกนาน อิอิ   กว่าจะโค้ดแบ่งที่สมบูณร์    ที่นี้เจ๋งสุดครับbcqindy 101.109.27.xxx 10-06-2011 15:31
 ความคิดเห็นที่ 5

ขอโค้ดได้ไหมครับ....................
พอดีตอน Search เข้ามาแบ่งหน้าได้ครับ...............
ต่อพอกดไป 4-5 ครั้ง มันหลุดครับ กลายเป็นว่าง.............

ตอน Search ค่าเป็นงี้ครับ http://localhost/test3/receive_sss/searchOK.php?s_page=3&urlquery_str=&keywords=วิศว

พอกดไป 4- 5 ปุ่มหายไปทั้งหน้าพร้อมลิงค์นี้ครับ http://localhost/test3/receive_sss/searchOK.php?s_page=3

อยากทราบว่าโค้ดส่วนนี้หายไปไหนครับ......&urlquery_str=&keywords=วิศว

ยังไงก็ขอบคุณครับ..........ส่งเมลล์มาตามนี้นะครับ.......................ru_2019@hotmail.comdongjar 58.9.29.xxx 12-10-2012 22:46
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ