PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ปลงสูตรจากภาษา java เป็นภาษา php ครับ ช่วยหน่อยครับ หรือว่ามีวิธีดึงข้อมูลในตัวแปร php มาคำนวนด้วยได้ไหมครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ปลงสูตรจากภาษา java เป็นภาษา php ครับ ช่วยหน่อยครับ หรือว่ามีวิธีดึงข้อมูลในตัวแปร php มาคำนวนด้วยได้ไหมครับ

ปลงสูตรจากภาษา java เป็นภาษา php ครับ ช่วยหน่อยครับ หรือว่ามีวิธีดึงข้อมูลในตัวแปร php มาคำนวนด้วยได้ไหมครับ

พอจะมีวิธีดึงตัวแปรที่เก็บค่า php มาใส่ในสูตร java ไหมครับ

var R = 6371; // km
var dLat = (lat2-lat1).toRad();
var dLon = (lon2-lon1).toRad();
var a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
   Math.cos(lat1.toRad()) * Math.cos(lat2.toRad()) *
   Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2);
var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
var d = R * c;
alrt("ระยะทางได้ผลลัพธ์ = " + d);


ผมแปลงได้แบบนี้ครับ แต่ค่า $a $c ไม่ออกครับ 
<?
$R=6371;
dlat=(lat2-lat1);
dlon=(lon2-lon1);
$a=sin($dlat/2)*sin(dlat/2)+cos(lat1)*cos(lat2)*sin(dlon/2)*sin(dlon/2);
$c=2*atan2(sqrt($a),sqrt (1-$a));
$d=$R*$c;

?>

 $lat_prd = lat1
$lng_prd =lon1
lat2 = 14.85467
lon2 =103.48357โดย:  ธรรมะ IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 10:51:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ สามารถทำการ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย ปุ่ม Log in with Facebook ด้านล่าง )
 ความคิดเห็นที่ 1

 อันเดียวกันกับอันนี้ไหม 

ลองศักษาดู http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=181โดย:  Ninenik IP: 14.207.28.xxx วันที่: 21-06-2011
 ความคิดเห็นที่ 2

เปิดไปแล้วบอกว่าสำหรับสมาชิกเท่านั้น ทั้งที่ผมล็อคอินเข้าแล้ว งงครับโดย:  ธรรมะ IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 11:03:13
 ความคิดเห็นที่ 3

 สงสัยยังไม่ได้ยืนยันทางอีเมล์ครับ แต่เมล์ยังไม่เข้าโดย:  ธรรมะ IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 11:15:18
 ความคิดเห็นที่ 4

 ช่วยดูหน่อยครับ รันไม่ออกจอขาวครับ

<?
$lat_prd=14.8495;
$lng_prd=103.495;
?>
<script type="text/javascript"> 
var lat1=<?=$lat_prd?>; 
var lon1=<?=$lng_prd?>; 
var R = 6371; // km 
var dLat = (14.85467-lat1).toRad(); 
var dLon = (103.48357-lon1).toRad(); 
var a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) + 
   Math.cos(lat1.toRad()) * Math.cos(14.85467.toRad()) * 
   Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2); 
var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a)); 
var d = R * c; 
alrt("ระยะทางได้ผลลัพธ์ = " + d); 
</script> 

 โดย:  Buraratn IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 12:50:59