ส่ง contact from แล้วไม่ขึ้น ภาษาไทยคับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่ง contact from แล้วไม่ขึ้น ภาษาไทยคับ

ส่ง contact from แล้วไม่ขึ้น ภาษาไทยคับ

ข้อความที่ส่งมาได้รับเป็นแบบนี้คับ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

 

Name: test Thai/·´Êͺ ä·Â
Address: test Thai/·´Êͺ ä·Â
Province: test Thai/·´Êͺ ä·Â
Country: test Thai/·´Êͺ ä·Â
Telephone: 028888888
Fax: 029999999
Message: test Thai/·´Êͺ ä·Âtest Thai/·´Êͺ ä·Âtest Thai/·´Êͺ ä·Âtest Thai/·´Êͺ ä·ÂName 58.8.85.xxx 11-01-2012 14:35:50

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

code คับ  ช่วยหน่อยพึ่งหัดทำคับ

<html>
<head>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" >
<title>TREPAX INNOVATION CO., LTD. - SPECIALIST CONSTRUCTION</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META NAME="description" CONTENT="Specialist Construction - Trepax are primarily a contractor with vast field knowledge of installing specialist systems backed by a dedicated team of professional engineers who are able to design real world solutions. Having an unbiased source of products Trepax are able to offer the best combination of products to truly meet the customer's needs.
" />
<META NAME="keywords" CONTENT="specialist construction , trepax , trepax innovation , trepax thailand, flooring system , waterproofing , corrosion protection , concrete repair , specialist contractor , supplier of materials, Quality control checks , ASTM , QA/QC engineers , QC equipment , Restoration markets, engineering companies, flooring business group, flooring projects, flooring materials , coating , waterproofing business group, waterproofing projects, EPDM sheet , Corrosion Protection Business Group, Corrosion Protection projects , high-end corrosion protection , chemical concentrations , fluoropolymers , Sepon Copper project , Gold Mine project , mining technology , Northshore Condominium project , CCD tanks, Sulphuric Acid , lining system , concrete tanks , crack-bridging layer , conductive primer , glass reinforced corrosion barrier , aluminium oxide , erosion barrier , FRP launder system , tanks overflow system , mobilise materials , manpower , tropical weather storms , repair damaged concrete , carbon fibre , concrete disbondment , heavy corrosion of rebar , repairing works" />
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta http-equiv="PRAGMA" content="NO-CACHE" />
<meta name="GOOGLEBOT" content="NOARCHIVE" />
<meta name="rating" content="general" />
<meta name="Content-Language" content="en,th" />
<link href="multibox/multibox.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="multibox/ie6.css" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="_common/js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="multibox/overlay.js"></script>
<script type="text/javascript" src="multibox/multibox.js"></script>
<script src="Scripts/swfobject_modified.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
<!--
body {
 margin-left: 0px;
 margin-top: 0px;
 margin-right: 0px;
 margin-bottom: 0px;
 background-image: url(images/bg.gif);
 background-repeat: repeat-x;
 background-attachment:fixed;
 background-position: top center
}
.style15Copy {color: #663300;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 11px;
}
#Layer1 {
 position:absolute;
 width:200px;
 height:115px;
 z-index:1;
 left: 1162px;
 top: 159px;
}
-->
</style>
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-17602496-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async

= true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www')

+ '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore

(ga, s);
  })();

</script>
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j ].src=a[i];}}
}
function MM_validateForm() { //v4.0
  if (document.getElementById){
    var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments;
    for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=document.getElementById(args[i]);
      if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") {
        if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@');
          if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address.n';
        } else if (test!='R') { num = parseFloat(val);
          if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.n';
          if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':');
            min=test.substring(8,p); max=test.substring(p 1);
            if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and '+max+'.n';
      } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.n'; }
    } if (errors) alert('The following error(s) occurred:n'+errors);
    document.MM_returnValue = (errors == '');
} }
//-->
</script>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
a:active {
 color: #123770;
 text-decoration: underline;
}
.style1 {font-weight: bold}
a:link {
 color: #1A509F;
 text-decoration: underline;
}
a:visited {
 color: #1A509F;
 text-decoration: underline;
}
a:hover {
 color: #123770;
 text-decoration: underline;
}
-->
</style>
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="stmenu.js"></script>
</head>

<body>
<table width="100%" height="10" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
  <tr>
    <td valign="top"><table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td align="right" valign="top">&nbsp;</td>
          <td valign="top">&nbsp;</td>
          <td valign="top">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right" valign="top"><img src="images/bg-top01.png" width="12" height="8"></td>
          <td valign="top"><img src="images/bg-top02.png" width="960" height="8"></td>
          <td valign="top"><img src="images/bg-top03.png" width="12" height="8"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right" valign="top" background="images/bg-left.png"><img src="images/blank.gif" width="12" height="100%"></td>
          <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><img src="images/blank.gif" width="33" height="44"></td>
                  <td align="right"><span class="a"><a href="contact.html" class="language"><strong>ENG </strong></a></span><strong><span class="blue_normal">| </span><span class="language"><a href="contact-th.html" class="language">THAI</a></span></strong></td>
                  <td width="20" align="right"><img src="images/blank.gif" width="20" height="44"></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="33"><img src="images/blank.gif" width="33" height="44"></td>
                  <td height="72" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td height="72" align="left" valign="top"><a href="index.html"><img src="images/logo.gif" width="228" height="45" border="0"></a></td>
                      <td align="right" valign="bottom"><img src="images/slogan-top.gif" width="285" height="31"></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>&nbsp;</td>
                  <td height="165" align="right"><table width="901" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td align="right"><table width="901" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <tr>
                          <td bgcolor="#EB3C2C"><img src="images/blank.gif" width="33" height="5"></td>
                          </tr>
                      </table></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><img src="images/blank.gif" width="30" height="5"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><table width="100%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <tr>
                          <td align="right"><table width="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td width="201" height="165" valign="top" bgcolor="#1B50A0"><script id="sothink_widgets:dwwidget_dhtmlmenu4_4_2010_t2.pgt" type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
<!--
stm_bm(["menu2e00",730,"","blank.gif",0,"","",0,0,250,0,200,1,0,0,"","",67109023,0,1,2,"hand","hand",""],this);
stm_bp("p0",[1,4,0,0,0,0,0,0,100,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Wipe(GradientSize=1.0,wipeStyle=0,motion=forward,enabled=0,Duration=0.40)",6,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(overlap=.5,enabled=0,Duration=0.40)",-2,70,0,0,"#999999","#FFFFF7","",3,0,0,"#000000"]);
stm_ai("p0i0",[2,"","menu-thai_01.gif","menu-thai_01-roll.gif",201,22,0,"home-th.html","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#FFFFF7",0,"#B5BED6",0,"","",3,3,0,0,"#FFFFF7","#000000","#000000","#000000","8pt Verdana","8pt Verdana",0,0],155,0);
stm_aix("p0i1","p0i0",[2,"","menu-thai_02.gif","menu-thai_02-roll.gif",201,21,0,"company-history-th.html"],155,0);
stm_bpx("p1","p0",[1,2,0,0,0,5,0,0,90,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(overlap=.5,enabled=0,Duration=0.40)",-2,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(overlap=.5,enabled=0,Duration=0.40)",-2,70,0,0,"#FF9966","#DDDCC3"]);
stm_aix("p1i0","p0i0",[0," ความเป็นมา","","",-1,-1,0,"company-history-th.html","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#1E4391",0,"#446CB4",0,"","",3,3,1,1,"#ffffff #ffffff #1E4391 #ffffff","#ffffff #ffffff #1E4391 #ffffff","#FFFFFF","#FFFFFF","10pt Arial","10pt Arial"],135,10);
stm_aix("p1i1","p1i0",[0," ปรัชญาองค์กร","","",-1,-1,0,"company-philosophy-th.html","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#1E4391",0,"#446CB4",0,"","",3,3,1,1,"#FFFFFF #FFFFFF #1E4391 #FFFFFF","#FFFFFF #FFFFFF #1E4391 #FFFFFF"],135,10);
stm_aix("p1i2","p1i0",[0," วิสัยทัศน์และเป้าหมาย","","",-1,-1,0,"company-vision-th.html","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#1E4391",0,"#446CB4",0,"","",3,3,1,1,"#FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF","#FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF #FFFFFF"],135,10);
stm_ep();
stm_aix("p0i2","p0i0",[2,"","menu-thai_03.gif","menu-thai_03-roll.gif",201,20,0,"key-services-th.html"],155,0);
stm_bpx("p2","p1",[1,2,0,-60]);
stm_aix("p2i0","p1i1",[0," การออกแบบ","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#design"],120,10);
stm_aix("p2i1","p1i1",[0," การจัดหาวัสดุ","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#supply"],120,10);
stm_aix("p2i2","p1i1",[0," การติดตั้ง","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#installation"],120,10);
stm_aix("p2i3","p1i1",[0," อุปกรณ์","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#equipment"],120,10);
stm_aix("p2i4","p1i1",[0," คุณภาพ","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#quality"],120,10);
stm_aix("p2i5","p1i1",[0," ความปลอดภัย","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#safety"],120,10);
stm_aix("p2i6","p1i1",[0," สิ่งแวดล้อม","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#environmental"],120,10);
stm_aix("p2i7","p1i2",[0," การรับประกัน","","",-1,-1,0,"key-services-th.html#warranty"],120,10);
stm_ep();
stm_aix("p0i3","p0i0",[2,"","menu-thai_04.gif","menu-thai_04-roll.gif",201,19,0,"key-markets-th.html"],155,0);
stm_bpx("p3","p1",[1,2,0,-64]);
stm_aix("p3i0","p1i0",[0," องค์กร","","",-1,-1,0,"key-markets-th.html#organisation"],90,10);
stm_aix("p3i1","p1i1",[0," การเงิน","","",-1,-1,0,"key-markets-th.html#financial"],90,10);
stm_aix("p3i2","p1i1",[0," ประสบการณ์","","",-1,-1,0,"key-markets-th.html#experience"],90,10);
stm_aix("p3i3","p1i1",[0," ตลาดหลัก","","",-1,-1,0,"key-markets-th.html#principal"],90,10);
stm_aix("p3i4","p1i2",[0," ลูกค้า","","",-1,-1,0,"key-markets-th.html#customer"],90,10);
stm_ep();
stm_aix("p0i4","p0i1",[2,"","menu-thai_05.gif","menu-thai_05-roll.gif",201,21,0,"service-flooring-th.html"],155,0);
stm_bpx("p4","p1",[1,2,0,-58]);
stm_aix("p4i0","p1i1",[0," ระบบพื้น","","",-1,-1,0,"service-flooring-th.html"],165,10);
stm_aix("p4i1","p1i1",[0," ระบบกันซึม","","",-1,-1,0,"service-waterproofing-th.html"],165,10);
stm_aix("p4i2","p1i1",[0," ระบบการซ่อมแซมคอนกรีต","","",-1,-1,0,"service-concrete-th.html"],165,10);
stm_aix("p4i3","p1i2",[0," ระบบป้องกันการกัดกร่อน","","",-1,-1,0,"service-corrosion-th.html"],165,10);
stm_ep();
stm_aix("p0i5","p0i0",[2,"","menu-thai_06.gif","menu-thai_06-roll.gif",201,20,0,"guarantee-th.html"],155,0);

stm_aix("p0i6","p0i0",[2,"","menu-thai_07.gif","menu-thai_07-roll.gif",201,20,0,"contact-th.html"],155,0);
stm_aix("p0i7","p0i0",[2,"","menu-thai_08-2.gif","menu-thai_08-2-roll.gif",201,22,0,"news-th.html"],155,0);
stm_ep();
stm_em();
//-->
                              </script></td>
                            </tr>
                          </table></td>
                          <td width="5"><img src="images/blank.gif" width="5" height="35"></td>
                          <td width="688" height="165" align="right" valign="top"><object id="FlashID2" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="688" height="165">
                            <param name="movie" value="flash/pix-contact.swf">
                            <param name="quality" value="high">
                            <param name="wmode" value="opaque">
                            <param name="swfversion" value="8.0.35.0">
                            <!-- This param tag prompts users with Flash Player 6.0 r65 and higher to download the latest version of Flash Player. Delete it if you don’t want users to see the prompt. -->
                            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf">
                            <!-- Next object tag is for non-IE browsers. So hide it from IE using IECC. -->
                            <!--[if !IE]>-->
                            <object type="application/x-shockwave-flash" data="flash/pix-contact.swf" width="688" height="165">
                              <!--<![endif]-->
                              <param name="quality" value="high">
                              <param name="wmode" value="opaque">
                              <param name="swfversion" value="8.0.35.0">
                              <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf">
                              <!-- The browser displays the following alternative content for users with Flash Player 6.0 and older. -->
                              <div>
                                <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
                                <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" width="112" height="33" /></a></p>
                              </div>
                              <!--[if !IE]>-->
                            </object>
                            <!--<![endif]-->
                          </object></td>
                          <td><img src="images/blank.gif" width="6" height="35"></td>
                        </tr>
                      </table></td>
                    </tr>
                  </table></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>&nbsp;</td>
                  <td valign="top"><table width="920" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                      <td width="20" align="right" valign="top" background="images/shadow-l.png"><img src="images/blank.gif" width="20" height="100%"></td>
                      <td width="201" valign="top" bgcolor="#E8E8EA"><img src="images/blank.gif" width="201" height="35"></td>
                      <td width="20" align="left" valign="top" background="images/shadow-r.png"><img src="images/blank.gif" width="20" height="100%"></td>
                      <td width="685" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><img src="images/blank.gif" width="10" height="35"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td align="right"><object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="122" height="38">
                            <param name="movie" value="flash/head-contact-th.swf">
                            <param name="quality" value="high">
                            <param name="wmode" value="opaque">
                            <param name="swfversion" value="6.0.65.0">
                            <!-- This param tag prompts users with Flash Player 6.0 r65 and higher to download the latest version of Flash Player. Delete it if you don’t want users to see the prompt. -->
                            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf">
                            <!-- Next object tag is for non-IE browsers. So hide it from IE using IECC. -->
                            <!--[if !IE]>-->
                            <object type="application/x-shockwave-flash" data="flash/head-contact-th.swf" width="122" height="38">
                              <!--<![endif]-->
                              <param name="quality" value="high">
                              <param name="wmode" value="opaque">
                              <param name="swfversion" value="6.0.65.0">
                              <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf">
                              <!-- The browser displays the following alternative content for users with Flash Player 6.0 and older. -->
                              <div>
                                <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
                                <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" width="112" height="33" /></a></p>
                              </div>
                              <!--[if !IE]>-->
                            </object>
                            <!--<![endif]-->
                          </object></td>
</tr>
                        <tr>
                          <td>&nbsp;</td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td align="left"><table width="96%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
                            <tr>
                              <td align="left" valign="top"><span class="style1"><img src="images/blank.gif" width="10" height="15" /></span></td>
                              <td align="left" valign="top"><form action="form-send.php" method="post" name="form1" id="form1" onSubmit="MM_validateForm('Name','','R','Telephone','','RisNum','Email','','RisEmail','Message','','R');return document.MM_returnValue">
                                <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                                  <tr>
                                    <td><img src="images/border-top-left.gif" width="8" height="8"></td>
                                    <td><img src="images/border-top-line.gif" width="350" height="8"></td>
                                    <td><img src="images/border-top-right.gif" width="8" height="8"></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td width="8" valign="top" background="images/border-line-left.gif"><img src="images/border-line-left.gif" width="8" height="415"></td>
                                    <td align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">ชื่อ / ชื่อบริษัท*</strong></td>
                                        <td align="left" valign="middle"><input name="Name" type="text" class="dark_grey_normal" id="Name" size="27"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">ที่อยู่</strong></td>
                                        <td align="left" valign="middle"><input name="Address" type="text" class="dark_grey_normal" id="Address" size="27" maxlength="200"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="blue_normal"><strong>จังหวัด</strong></td>
                                        <td align="left" valign="middle"><input name="Province" type="text" class="dark_grey_normal" id="Province" size="27"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">ประเทศ</strong></td>
                                        <td align="left" valign="middle"><input name="Country" type="text" class="dark_grey_normal" id="Country" size="27"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">โทรศัพท์ *</strong></td>
                                        <td align="left" valign="middle"><input name="Telephone" type="text" class="dark_grey_normal" id="Telephone" size="27"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">แฟกซ์</strong></td>
                                        <td align="left" valign="top"><input name="Fax" type="text" class="dark_grey_normal" id="Fax" size="27"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="middle" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">อีเมลล์ *</strong></td>
                                        <td align="left" valign="middle"><input name="Email" type="text" class="dark_grey_normal" id="Email" size="27"></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="top" class="pink_normal"><strong class="blue_normal">ข้อความ *</strong></td>
                                        <td align="left" valign="top"><label>
                                          <textarea name="Message" cols="30" rows="5" class="dark_grey_normal" id="Message"></textarea>
                                        </label></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="top" class="pink_normal">&nbsp;</td>
                                        <td align="left" valign="top"><input name="Submit" type="submit" class="grey_normal3" value="ส่ง">
                                          <input name="clear2" type="reset" class="grey_normal3" id="clear2" value="ล้างข้อมูล" /></td>
                                      </tr>
                                    </table></td>
                                    <td width="8" align="left" valign="top" background="images/border-line-right.gif"><img src="images/border-line-right.gif" width="8" height="415"></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td width="8" height="8"><img src="images/border-bottom-left.gif" width="8" height="8"></td>
                                    <td height="8"><img src="images/border-bottom-line.gif" width="350" height="8"></td>
                                    <td><img src="images/border-bottom-right.gif" width="8" height="8"></td>
                                  </tr>
                                </table>
                              </form></td>
                              <td align="center" valign="middle"><span class="style1"><img src="images/blank.gif" width="20" height="15" /></span></td>
                              <td align="left" valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                  <td valign="top"><p><strong><span class="blue_normal">บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด</span></strong><br>
                                      <span class="dark_grey_normal2">76-78 หมู่ 13 ถ.สุขสวัสดิ์
                                    ต.บางพึ่ง <br>
อ.พระประแดง
                                    จ.สมุทรปราการ 10130<br>
โทรศัพท์  02-818-0544<br>
โทรสาร  02-463-5462</span><span class="pink_normal"><span class="brown_normal"><br>
                                     name 58.8.85.xxx 11-01-2012 14:37
 ความคิดเห็นที่ 2

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ใช้ UTF-8  ตอนเซฟงาน ต้อง เข้ารหัส(encode) เป็ีน utf-8 ด้วย

ถ้าไม่อย่างนั้นก็เปลี่ยนจาก charset=utf-8  เป็น tis-620 หรือ windows-874 PaOz SmoothChoco 101.108.122.xxx 11-01-2012 15:16
 ความคิดเห็นที่ 3

ตอนเซฟงาน ต้อง เข้ารหัส(encode) เป็ีน utf-8 ด้วย

encode ตรงไหนคับname 58.8.85.xxx 11-01-2012 15:34
 ความคิดเห็นที่ 4

ลองใช้ Editplus เซฟดูนะครับ  Save As แล้วก่อนจะกด Save ใกล้ๆกันจะมีปุ่ม Encoding ให้เลือกเป็น UTF-8 ก่อน Save ครับ แล้วก็จะได้เป็นปกติครับClawban Doggyshoppe 58.11.245.xxx 15-01-2012 20:07
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ