สอบถามเกี่ยวกับ Dreamweaver php ส่งข้อมูลจาก select box ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับบ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับ Dreamweaver php ส่งข้อมูลจาก select box ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับบ

สอบถามเกี่ยวกับ Dreamweaver php ส่งข้อมูลจาก select box ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับบ
ขอถามหน่อยครับ คือจากรูปอะครับ เป็น Select box ที่สัมพันธ์กันทั้งหมด 3 record ที่ดึงออกมาจาก table ใน database table เดียว ใน table มี ID_PK, BRAND, MODEL, SIZE, IMG ซึ่งเวลากดเลือก Select box จากนั้นกด Submit ก็จะโชว์รายละเอียดที่เลือกไว้ 3 record ตามรู้อะครับ แต่ผมอยากให้มันโชว์รูปด้วยที่อยู่ในอีก record ที่ชื่อว่า IMG อะครับต้องทำยังไงเอ่ย ส่งค่า parameter หรือเปล่าครับ ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ พอติดตรงนี้ไปต่อไม่เป็นเลยครับ จะใช้ Select box search หาข้อมูลใน data base แล้ว show ข้อมูลที่ search มาอีก form นึงอะครับ

[img=PICC]/upload/stock/20140506142031.jpg[/img]


INDEX


<?php
include('db.php');
include('func.php');
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Chained Select Boxes using PHP, MySQL and jQuery</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleap...n.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#wait_1').hide();
$('#drop_1').change(function(){
$('#wait_1').show();
$('#result_1').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_1",
drop_var: $('#drop_1').val()
}, function(response){
$('#result_1').fadeOut();
setTimeout("finishAjax('result_1', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
});

function finishAjax(id, response) {
$('#wait_1').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
function finishAjax_tier_three(id, response) {
$('#wait_2').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
</script>
</head>

<body>
<p>
<form action="" method="post">

<select name="drop_1" id="drop_1">

<option value="" selected="selected" disabled="disabled">Select a Category</option>

<?php getTierOne(); ?>

</select>

<span id="wait_1" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_1" style="display: none;"></span>
<span id="wait_2" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_2" style="display: none;"></span>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />

</form>
</p>
<p>
<?php if(isset($_POST['submit'])){
$row_Recordset1['BRAND'] = $_POST['drop_1'];
$row_Recordset1['MODEL'] = $_POST['drop_2'];
$row_Recordset1['SIZE'] = $_POST['drop_3'];
echo $row_Recordset1['BRAND']." ".$row_Recordset1['MODEL']." ".$row_Recordset1['SIZE']." ".$row['IMG'];

}
?>

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>

FUNC


<?php
//**************************************
// Page load dropdown results //
//**************************************
function getTierOne()
{
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT BRAND FROM ProductWheel")
or die(mysql_error());

while($tier = mysql_fetch_array( $result ))

{
echo '<option value="'.$tier['BRAND'].'">'.$tier['BRAND'].'</option>';
}

}

//**************************************
// First selection results //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_1' ) {
drop_1($_GET['drop_var']);
}

function drop_1($drop_var)

include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT MODEL FROM ProductWheel WHERE BRAND='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_2" id="drop_2">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_2 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_2['MODEL'].'">'.$drop_2['MODEL'].'</option>';
}

echo '</select>';
echo "<script type="text/javascript">
$('#wait_2').hide();
$('#drop_2').change(function(){
$('#wait_2').show();
$('#result_2').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_2",
drop_var: $('#drop_2').val()
}, function(response){
$('#result_2').fadeOut();
setTimeout("finishAjax_tier_three('result_2', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
</script>";
}


//**************************************
// Second selection results //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_2' ) {
drop_2($_GET['drop_var']);
}

function drop_2($drop_var)

include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT * FROM ProductWheel WHERE MODEL='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_3" id="drop_3">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_3 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_3['SIZE'].'">'.$drop_3['SIZE'].'</option>';
}

echo '</select> ';

}
?>


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 15:51:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


รูปตามหลังมาครับ ช่วยผมด้วยยย


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 15:57
 ความคิดเห็นที่ 2
http://www.picdee.com/ZKfT

ส่งรูปไม่ผ่านขอโทษครับ กดตาม link เอานะครับ


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 15:59
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
//**************************************
//	 Page load dropdown results	 //
//**************************************
function getTierOne()
{
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT BRAND FROM ProductWheel")
or die(mysql_error());

while($tier = mysql_fetch_array( $result ))

{
echo '<option value="'.$tier['BRAND'].'">'.$tier['BRAND'].'</option>';
}

}

//**************************************
//	 First selection results	 //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_1' ) {
drop_1($_GET['drop_var']);
}

function drop_1($drop_var)
{ 
include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT MODEL FROM ProductWheel WHERE BRAND='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_2" id="drop_2">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_2 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_2['MODEL'].'">'.$drop_2['MODEL'].'</option>';
}

echo '</select>';
echo "<script type="text/javascript">
$('#wait_2').hide();
$('#drop_2').change(function(){
$('#wait_2').show();
$('#result_2').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_2",
drop_var: $('#drop_2').val()
}, function(response){
$('#result_2').fadeOut();
setTimeout("finishAjax_tier_three('result_2', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
</script>";
}


//**************************************
//	 Second selection results	 //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_2' ) {
drop_2($_GET['drop_var']);
}

function drop_2($drop_var)
{ 
include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT * FROM ProductWheel WHERE MODEL='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_3" id="drop_3">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_3 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_3['SIZE'].'">'.$drop_3['SIZE'].'</option>';
}

echo '</select> ';

}
?>


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 16:12
 ความคิดเห็นที่ 4

<?php
include('db.php');
include('func.php');
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Chained Select Boxes using PHP, MySQL and jQuery</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleap...n.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#wait_1').hide();
$('#drop_1').change(function(){
$('#wait_1').show();
$('#result_1').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_1",
drop_var: $('#drop_1').val()
}, function(response){
$('#result_1').fadeOut();
setTimeout("finishAjax('result_1', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
});

function finishAjax(id, response) {
$('#wait_1').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
function finishAjax_tier_three(id, response) {
$('#wait_2').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
</script>
</head>

<body>
<p>
<form action="" method="post">

<select name="drop_1" id="drop_1">

<option value="" selected="selected" disabled="disabled">Select a Category</option>

<?php getTierOne(); ?>

</select>

<span id="wait_1" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_1" style="display: none;"></span>
<span id="wait_2" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_2" style="display: none;"></span>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />

</form>
</p>
<p>
<?php if(isset($_POST['submit'])){
$row_Recordset1['BRAND'] = $_POST['drop_1'];
$row_Recordset1['MODEL'] = $_POST['drop_2'];
$row_Recordset1['SIZE'] = $_POST['drop_3'];
echo $row_Recordset1['BRAND']." ".$row_Recordset1['MODEL']." ".$row_Recordset1['SIZE']." ".$row['IMG'];

}
?>

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 16:13
 ความคิดเห็นที่ 5
เลือกศึกษา การใช้งาน ajax ตามรูปแบบนี้ดู

กำหนดรายการใน listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขการเลือก listbox ที่ 1 ด้วย ajax ใน jquery อย่างง่าย ninenik 124.120.213.xxx 07-05-2014
 ความคิดเห็นที่ 6
Ninenik IP 

ขอบคุณครับ แต่คือว่า listbox 3 อัน มันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วครับ fill ใน database 1 BRAND,  2 MODEL,  3 SIZE แล้วก็ IMG แต่ IMG ไม่ได้เอามาเป็นตัวเลือกใน listbox
แต่คือว่าผมจะเอาข้อมูลที่เราเลือกให้ส่งค่าไปโชว์อีก form นึงโดยให้มีการโชว์ BRAND, MODEL, SIZE ที่ Select listbox ไว้แล้วจะให้มันโชว์รูปใน database ที่ชื่อ IMG เนี่ยอะครับ ผมติดตรงนี้ ช่วยผมทีครับ

ตัวอย่าง database

ID      BRAND     MODEL     SIZE     IMG
1       COSMIS     MR-II          17    MR-II.png
2       COSMIS     MR-7          18    MR-7.png

listbox1   COSMIS   listbox2   MR-7     listbox3    18      submit    พอกด submit ที่เลือกแล้วจะโชว์ค่า

COSMIS MR-7 18    แล้วก็รูป
IMG ใน database


2yountv 171.97.49.xxx 07-05-2014 10:54
 ความคิดเห็นที่ 7
เป็นการ select ข้อมูลจาก database ปกติ ไม่ใช่หรอ

ข้อมูลที่ต้องการอยู่ในตารางเดียวกันมั้ย ถ้าในตารางเดียวกัน ก็ใช้ where เทียบค่า โดย select ฟิลที่ต้องการปกติ

แต่ถ้าคนละตาราง ก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วดึงรูปมาแสดง จาก

เงื่อนไขข้อมูล


ninenik 110.169.207.xxx 07-05-2014
 ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุณครับ เด๋วรองไปมั่วดู


2yountv 171.97.49.xxx 07-05-2014 13:09
 ความคิดเห็นที่ 9
คุณ  Ninenik IP 


น่าจะเป็นเงื่อนไขในการค้นหาภาพจากการเลือก listbox ทั้ง 3 ส่งค่าไป select ไปดึงภาพใน database ออกมาแสดงอะครับ 
 
ช่วย code ตรงนี้ผมหน่อยฮะ นั่งมึนมาหลายวันเรย

ขอบคุณครับ ช่วยชี้ทางให้ผมหน่อย


2yountv 115.87.169.xxx 09-05-2014 10:45
 ความคิดเห็นที่ 10
เหมือนยังไม่แน่น เขียนโค้ด php กับ ฐานข้อมูล

ใช้ dreamwevaver เขียนติดต่อฐานข้อมูลมั้ย

ลองศึกษา แบบเขียนเอง จะดีกว่า เริ่มจากง่ายๆ

ถ้าให้แนะนำโค้ด คงแนะนำหมดไม่ได้ เพราะที่ทำ ค่อนข้างซับซ้อน

แต่ถ้าเข้าใจไม่ผิด เหมือนการส่งค่าจากฟอร์ม ที่เลือก แล้วไปดึงข้อมูลมาแสดง

เป็นการ select ข้อมูล และก็แสดงด้วย php และ mysql

ศึกษาการเขียน php เชิ่มต่อกับฐานข้อมูลได้ที่


แนวทาง การค้นหาข้อมูล และแบ่งหน้า ด้วย php 

คำสั่ง SQL SELECT  

คำสั่ง SQL WHERE 


ninenik 124.120.130.xxx 09-05-2014
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ