สอบถามเกี่ยวกับ Dreamweaver php ส่งข้อมูลจาก select box ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับบ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับ Dreamweaver php ส่งข้อมูลจาก select box ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับบ

สอบถามเกี่ยวกับ Dreamweaver php ส่งข้อมูลจาก select box ที่มีความสัมพันธ์กันหน่อยครับบ
ขอถามหน่อยครับ คือจากรูปอะครับ เป็น Select box ที่สัมพันธ์กันทั้งหมด 3 record ที่ดึงออกมาจาก table ใน database table เดียว ใน table มี ID_PK, BRAND, MODEL, SIZE, IMG ซึ่งเวลากดเลือก Select box จากนั้นกด Submit ก็จะโชว์รายละเอียดที่เลือกไว้ 3 record ตามรู้อะครับ แต่ผมอยากให้มันโชว์รูปด้วยที่อยู่ในอีก record ที่ชื่อว่า IMG อะครับต้องทำยังไงเอ่ย ส่งค่า parameter หรือเปล่าครับ ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ พอติดตรงนี้ไปต่อไม่เป็นเลยครับ จะใช้ Select box search หาข้อมูลใน data base แล้ว show ข้อมูลที่ search มาอีก form นึงอะครับ

[img=PICC]/upload/stock/20140506142031.jpg[/img]


INDEX


<?php
include('db.php');
include('func.php');
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Chained Select Boxes using PHP, MySQL and jQuery</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleap...n.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#wait_1').hide();
$('#drop_1').change(function(){
$('#wait_1').show();
$('#result_1').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_1",
drop_var: $('#drop_1').val()
}, function(response){
$('#result_1').fadeOut();
setTimeout("finishAjax('result_1', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
});

function finishAjax(id, response) {
$('#wait_1').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
function finishAjax_tier_three(id, response) {
$('#wait_2').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
</script>
</head>

<body>
<p>
<form action="" method="post">

<select name="drop_1" id="drop_1">

<option value="" selected="selected" disabled="disabled">Select a Category</option>

<?php getTierOne(); ?>

</select>

<span id="wait_1" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_1" style="display: none;"></span>
<span id="wait_2" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_2" style="display: none;"></span>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />

</form>
</p>
<p>
<?php if(isset($_POST['submit'])){
$row_Recordset1['BRAND'] = $_POST['drop_1'];
$row_Recordset1['MODEL'] = $_POST['drop_2'];
$row_Recordset1['SIZE'] = $_POST['drop_3'];
echo $row_Recordset1['BRAND']." ".$row_Recordset1['MODEL']." ".$row_Recordset1['SIZE']." ".$row['IMG'];

}
?>

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>

FUNC


<?php
//**************************************
// Page load dropdown results //
//**************************************
function getTierOne()
{
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT BRAND FROM ProductWheel")
or die(mysql_error());

while($tier = mysql_fetch_array( $result ))

{
echo '<option value="'.$tier['BRAND'].'">'.$tier['BRAND'].'</option>';
}

}

//**************************************
// First selection results //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_1' ) {
drop_1($_GET['drop_var']);
}

function drop_1($drop_var)

include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT MODEL FROM ProductWheel WHERE BRAND='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_2" id="drop_2">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_2 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_2['MODEL'].'">'.$drop_2['MODEL'].'</option>';
}

echo '</select>';
echo "<script type="text/javascript">
$('#wait_2').hide();
$('#drop_2').change(function(){
$('#wait_2').show();
$('#result_2').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_2",
drop_var: $('#drop_2').val()
}, function(response){
$('#result_2').fadeOut();
setTimeout("finishAjax_tier_three('result_2', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
</script>";
}


//**************************************
// Second selection results //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_2' ) {
drop_2($_GET['drop_var']);
}

function drop_2($drop_var)

include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT * FROM ProductWheel WHERE MODEL='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_3" id="drop_3">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_3 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_3['SIZE'].'">'.$drop_3['SIZE'].'</option>';
}

echo '</select> ';

}
?>


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 15:51:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


  • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


รูปตามหลังมาครับ ช่วยผมด้วยยย


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 15:57
 ความคิดเห็นที่ 2
http://www.picdee.com/ZKfT

ส่งรูปไม่ผ่านขอโทษครับ กดตาม link เอานะครับ


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 15:59
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
//**************************************
//	 Page load dropdown results	 //
//**************************************
function getTierOne()
{
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT BRAND FROM ProductWheel")
or die(mysql_error());

while($tier = mysql_fetch_array( $result ))

{
echo '<option value="'.$tier['BRAND'].'">'.$tier['BRAND'].'</option>';
}

}

//**************************************
//	 First selection results	 //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_1' ) {
drop_1($_GET['drop_var']);
}

function drop_1($drop_var)
{ 
include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT DISTINCT MODEL FROM ProductWheel WHERE BRAND='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_2" id="drop_2">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_2 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_2['MODEL'].'">'.$drop_2['MODEL'].'</option>';
}

echo '</select>';
echo "<script type="text/javascript">
$('#wait_2').hide();
$('#drop_2').change(function(){
$('#wait_2').show();
$('#result_2').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_2",
drop_var: $('#drop_2').val()
}, function(response){
$('#result_2').fadeOut();
setTimeout("finishAjax_tier_three('result_2', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
</script>";
}


//**************************************
//	 Second selection results	 //
//**************************************
if (isset($_GET['func'])&& $_GET['func'] == 'drop_2' ) {
drop_2($_GET['drop_var']);
}

function drop_2($drop_var)
{ 
include_once('db.php');
$result = mysql_query("SELECT * FROM ProductWheel WHERE MODEL='$drop_var'")
or die(mysql_error());

echo '<select name="drop_3" id="drop_3">
<option value=" " disabled="disabled" selected="selected">Choose one</option>';

while($drop_3 = mysql_fetch_array( $result ))
{
echo '<option value="'.$drop_3['SIZE'].'">'.$drop_3['SIZE'].'</option>';
}

echo '</select> ';

}
?>


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 16:12
 ความคิดเห็นที่ 4

<?php
include('db.php');
include('func.php');
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR...nsitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Chained Select Boxes using PHP, MySQL and jQuery</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleap...n.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#wait_1').hide();
$('#drop_1').change(function(){
$('#wait_1').show();
$('#result_1').hide();
$.get("func.php", {
func: "drop_1",
drop_var: $('#drop_1').val()
}, function(response){
$('#result_1').fadeOut();
setTimeout("finishAjax('result_1', '"+escape(response)+"')", 400);
});
return false;
});
});

function finishAjax(id, response) {
$('#wait_1').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
function finishAjax_tier_three(id, response) {
$('#wait_2').hide();
$('#'+id).html(unescape(response));
$('#'+id).fadeIn();
}
</script>
</head>

<body>
<p>
<form action="" method="post">

<select name="drop_1" id="drop_1">

<option value="" selected="selected" disabled="disabled">Select a Category</option>

<?php getTierOne(); ?>

</select>

<span id="wait_1" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_1" style="display: none;"></span>
<span id="wait_2" style="display: none;">
<img alt="Please Wait" src="ajax-loader.gif"/>
</span>
<span id="result_2" style="display: none;"></span>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />

</form>
</p>
<p>
<?php if(isset($_POST['submit'])){
$row_Recordset1['BRAND'] = $_POST['drop_1'];
$row_Recordset1['MODEL'] = $_POST['drop_2'];
$row_Recordset1['SIZE'] = $_POST['drop_3'];
echo $row_Recordset1['BRAND']." ".$row_Recordset1['MODEL']." ".$row_Recordset1['SIZE']." ".$row['IMG'];

}
?>

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


2yountv 171.97.49.xxx 06-05-2014 16:13
 ความคิดเห็นที่ 5
เลือกศึกษา การใช้งาน ajax ตามรูปแบบนี้ดู

กำหนดรายการใน listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขการเลือก listbox ที่ 1 ด้วย ajax ใน jquery อย่างง่าย ninenik 124.120.213.xxx 07-05-2014
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ