ค้นหาแบบ dropdown

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ค้นหาแบบ dropdown

ค้นหาแบบ dropdown
ข้อมูลไม่ขึ้นค่ะ ช่วยดูโค้ดให้หน่อยค่ะ 

ค้นหา :<select name="Search1">
<option value="n_credit" <? if($Search1=="n_credit"){ ?>selected<? }?>>ประเภทสินเชื่อ</option>
<option value="id_credit" <? if($Search1=="id_credit"){ ?>selected<? }?>>เลขที่บัญชี</option>
<option value="name" <? if($Search1=="name"){ ?>selected<? }?>>ชื่อ</option>
<option value="lastname" <? if($Search1=="lastname"){ ?>selected<? }?>>นามสกุล</option>
<option value="idcard" <? if($Search1=="idcard"){ ?>selected<? }?>>เลขบัตรประชาชน</option>

</select>
<input name="Search" type="text" size="20" value="<? echo $Search?>"onFocus="this.value = '';">
<input type="submit" name="submit" value="Search">
<?
if(!isset($start)){
$start = 0;
$page=1;
}
$limit = '10';

if($strSearch=="Y"){
$Qtotal = mysql_query("select * from customer Where ".$Search1." like '%".$Search."%' group by id_credit ");
}else{
$Qtotal = mysql_query("select * from customer group by id_credit");
}

$total = mysql_num_rows($Qtotal); 
if($strSearch=="Y"){
$Query = mysql_query("select * from customer Where ".$Search1." like '%".$Search."%' group by id_credit order by id_credit DESC LIMIT $start,$limit");
}else{
$Query= mysql_query("select * from customer group by id_credit order by id_credit DESC LIMIT $start,$limit");
}
?><br>
<table width="822" height="54" border="0">
 <tr align="center" valign="middle" bgcolor="#333333">
  <td width="146" bgcolor="#696969"><font color="#FFFFFF">ประเภทสินเชื่อ</font></td>
  <td width="143" bgcolor="#696969"><font color="#FFFFFF">เลขที่บัญชี</font></td>
  <td bgcolor="#696969"><font color="#FFFFFF">คำนำหน้าชื่อ</font></td>
  <td bgcolor="#696969"><font color="#FFFFFF">ชื่อ</font></td>
  <td bgcolor="#696969"><font color="#FFFFFF">นามสกุล</font></td>
  <td bgcolor="#696969"><font color="#FFFFFF">แก้ไข</font></td> </tr>
  <td align="center" valign="middle"><? echo $n_credit ?></td>
  <td align="center" valign="middle"><? echo $arr['id_credit'] ?></td>
  <td width="90" align="center" valign="middle"><? echo $arr['titlename'] ?></td>
  <td width="183" align="center" valign="middle"><? echo $arr['name'] ?></td>
  <td width="166" align="center" valign="middle"><? echo $arr['lastname'] ?></td>
  <td width="36" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>Jiijibe 110.77.200.xxx 10-11-2014 19:53:18

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ปกติการ query และแสดงข้อมูล น่าจะมีคำสั่ง mysql_fetch_array หรือ mysql_fetch_assoc ด้วยไม่ใช้หรอ
ข้อมูลถึงจะแสดง ลองเช็คกคำสั่งดูอีกที


ninenik 1.47.19.xxx 10-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
เขียนโค้ดให้ดูหน่อยได้ไหมคะ 

ปุ่มค้นหา : ค้นหาจากประเภทสินเชื่อ , เลขที่บัญชี ,ชื่อ ,นามสกุล ,เลขบัตรประชาชน 
       ตารางแสดงผล
ประเภทสินเชื่อ เลขที่บัญชี คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
 
นามสกุล  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


jiijibe 110.77.200.xxx 10-11-2014 21:02
 ความคิดเห็นที่ 3
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทาง การค้นหาข้อมูล และแบ่งหน้า ด้วย php 


ninenik 1.47.19.xxx 10-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณค่ะ 


jiijibe 1.46.47.xxx 10-11-2014 21:24
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ