fullcalendar ดึงเข้ามูลdatabaseไม่มา ดูทุกกระทู้แล้วครับ ติดตรง ไพล์ data_eventd.php

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา fullcalendar ดึงเข้ามูลdatabaseไม่มา ดูทุกกระทู้แล้วครับ ติดตรง ไพล์ data_eventd.php

fullcalendar ดึงเข้ามูลdatabaseไม่มา ดูทุกกระทู้แล้วครับ ติดตรง ไพล์ data_eventd.php
date_events.php

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include('db_connect.php');
if(isset($_GET['gData']) && $_GET['gData']!=""){ 
  $q="SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' "; 
  $q.=" AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id"; 
  $result = $mysqli->query($q);
  while($rs=$result->fetch_object()){
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->event_id,
      "title"=>$rs->event_title,
      "start"=>$rs->event_start,
      "end"=>$rs->event_end,
      "url"=>$rs->event_url,
      "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?>

พอเข้าไพล์โดยตรงเป็นแบบนี้อะครับ ช่วยทีครับ


Krisukda2 96.30.83.xxx 04-04-2017 10:10:44

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะต้องเช็คค่าตัวแปร $json_daba เพิ่ม เพื่อป้องกันการแจ้งเตือน กรณีไม่มีค่าตัวแปร
เพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปก่อนบรรทัด

$json= json_encode($json_data); 


เพิ่มเป็น

$json_data=(isset($json_data))?$json_data:NULL;
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
ninenik 14.207.10.xxx 04-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ Ninenik ไม่error แล้วครับ 

New-- ดึงข้อมูล ในdatabase ไม่ขึ้นอะครับ ทั้งที่มีข้อมูลอยู่แล้ว


krisukda2 96.30.83.xxx 04-04-2017 10:32
 ความคิดเห็นที่ 3
ลองดูความคิดเห็นนี้เป็นแนวทาง

https://www.ninenik.com/forum_view_2215_1.html#comment_5171

ลองดูแนวทางการส่งค่า และการดึงข้อมูลจากบทความนี้ประกอบ

แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendar 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=721 via @ninenik

ตรวจสอบว่าไฟล์ data_events.php ดึงข้อมูลมาถูกต้องหรือไม่โดยการทดสอบส่งค่าตัวแปรเข้าไปโดยตรง
เช็คว่าหน้าปฏิทินปัจจุบัน เป็นหน้าที่มีวันที่ตรงกับข้อมูลในฐา่นข้อมูลหรือไม่ เช่น ในฐานข้อมูลมีข้อมูล
ในเดือนมีนาคม แต่หน้าปฏิทินแสดงเป็นเดือน พฤษภาคม ค่าก็จะไม่แสดงออกมา ให้เลื่อนปฏิทินให้ตรงกับข้อมูล


 


ninenik 14.207.10.xxx 04-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 4

พี่  Ninenik ครับ ถ้าเราย้ายโฟเดอร์ fullcalendar ไปที่อื่น มันจะเปิดไม่ออกหรือครับ

ช่วยอธิบายให้ผมทีkrisukda2 202.28.247.xxx 04-04-2017 15:31
 ความคิดเห็นที่ 5
การย้ายโฟลเดอร์ ก็เหมือนย้ายตำแหน่ง path ของไฟล์ที่เรียกใช้
การย้ายโฟลเดอร์จะมีผล ก็ต่อเมื่อเราไม่เปลี่ยน path ไฟล์ตามตำแหน่งใหม่


ninenik 14.207.10.xxx 04-04-2017
 ความคิดเห็นที่ 6

พี่ Ninenik ถามหน่อยครับ เราจะเรียง ที่บันทึกให้แสดงขึ้นที่ 1 ทำไงอะครับ 

ผมลอง เพิ่มอีกอัน พออันที่ 1 ก็กลายเป็นที่2อะครับ แล้วเพิ่มอันที่2ก็เป็นอันที่ 1 อะครับ ช่วยหน่อยครับkrisukda2 202.28.247.xxx 05-04-2017 15:20
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ