เพิ่มคำสั่งให้มันมี รหัสไม่ตรงกัน ยังไงคับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เพิ่มคำสั่งให้มันมี รหัสไม่ตรงกัน ยังไงคับ

เพิ่มคำสั่งให้มันมี รหัสไม่ตรงกัน ยังไงคับ
function validatePassword(fld) {
    var error = "";
    var illegalChars = /[W_]/; // allow only letters and numbers 
 
    if (fld.value == "") {
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
        error = "คุณไม่ได้กรอกรหัสผ่าน !n";
    } else if ((fld.value.length < 7) || (fld.value.length > 15)) {
        error = "รหัสผ่าน ต้องไม่สั้นกว่า 7 และ ไม่มากกว่า 15 ตัวอักษร ! n";
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
    } else if (!((fld.value.search(/(a-z)+/)) && (fld.value.search(/(0-9)+/)))) {
        error = "รหัสผ่าน ที่สามารถใช้ได้ A-Z หรือ 0-9 !n";
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
    } else {
        fld.style.background = 'rgba(116, 235, 213, 0.17)';
    }
   return error;
}  

เพิ่มคำสั่งให้มันมี รหัสไม่ตรงกัน แนะหน่อยคับผู้รู้


Ja1260 223.206.151.xxx 14-05-2019 21:39:42

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคแนวทางตรวจสอบฟอร์ม form validation ใน bootstrap 4 อย่างง่ายอ่าน 14,400
การประยุกต์และใช้งาน form validation ที่ bootstrap 4 เตรียมมาให้อ่าน 44,571
ninenik 183.89.209.xxx 15-05-2019
 ความคิดเห็นที่ 2
function validateFormOnSubmit(theForm) {
var reason = "";
 
  reason += validateUsername(theForm.Username);
  reason += validateSurname(theForm.Surname);
  reason += validatePassword(theForm.Password);
  reason += validateRe_Password(theForm.Re_Password);
  reason += validateEmail(theForm.Email);
      
  if (reason != "") {
    alert("กรุณากรอกข้อมูลให้ครบก่อนกดยืนยัน:n" + reason);
    return false;
  }
 
  return true;
}function validatePassword(fld) {

 
    var error = "";
    var illegalChars = /[W_]/; // allow only letters and numbers 
 
    if (fld.value == "") {
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
        error = "กรุณากรอกรหัสผ่าน !n";
    } else if ((fld.value.length < 7) || (fld.value.length > 15)) {
        error = "รหัสผ่าน ต้องไม่สั้นกว่า 7 และ ไม่มากกว่า 15 ตัวอักษร ! n";
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
    } else if (!((fld.value.search(/(a-z)+/)) && (fld.value.search(/(0-9)+/)))) {
        error = "รหัสผ่าน ที่สามารถใช้ได้ A-Z หรือ 0-9 !n";
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
    } else {
        fld.style.background = 'rgba(116, 235, 213, 0.17)';
    }
   return error;
}  
 
function validateRe_Password(fld) {
    var error = "";
 
    if (fld.value == "") {
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
        error = "กรุณากรอกรหัสผ่านยืนยัน !n";
} else if (!((fld.value.search(/(a-z)+/)) && (fld.value.search(/(0-9)+/)))) {
        error = "รหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน !n";
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
    } else {
        fld.style.background = 'rgba(116, 235, 213, 0.17)';
    }
   return error;
}  

เพิ่มเช็ค รหัสไม่ 1 2 ไม่ตรงกัน ยังไงคับ


ja1260 223.206.151.xxx 15-05-2019 13:02
 ความคิดเห็นที่ 3
ฟังก์ชั่นยืนยันรหัสผ่าน เพิ่ม parameter อีก 1 ตัวเป็น
 
function validateRe_Password(fld, fId2) {
  var error = ""; 
 
  if (fld.value == "") {
    fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
    error = "กรุณากรอกรหัสผ่านยืนยัน !n";
} else if (fld.value != fId2.value){
    error = "รหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน !n";
    fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
  } else {
    fld.style.background = 'rgba(116, 235, 213, 0.17)';
  }
  return error;
} 
 
ตรง ฟังก์ชั่นตรวจสอบ ก็แก้ไขเป็น
 
reason += validateRe_Password(theForm.Re_Password, Password);


ninenik 183.89.209.xxx 15-05-2019
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณคับ ทำได้แล้วคับ
เพิ่ม
reason += validateRe_Password(theForm.Re_Password,theForm.Password);
และเพิ่ม
function validateRe_Password(fld,fld2) {
    var error = ""; 
  
    if (fld.value == "") {
        fld.style.background = 'rgba(245, 6, 38, 0.08)';
        error = "กรุณากรอกรหัสผ่าน !n";
    } else if (fld.value != fld2.value){
error = "รหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน !n";
    } else {
        fld.style.background = 'rgba(116, 235, 213, 0.17)';
    }
   return error;
}  
ขอบคุณมากคับ ที่แนะแนวทางทำให้ไปต่อได้


ja1260 223.206.151.xxx 15-05-2019 15:55
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ